#eSmart — Chorvatsko

single-image

ERASMUS+, Klíčová akce 1: výměna mládeže

Místo konání: Samobor, Chorvatsko

Termín konání: 22.—30. duben 2024

Český tým: 5 účastníků (ve věku 18—29 let+ 1 group leader (ve věku 18+).

Přečtete si info-pack.

Hostitelská organizace: CDI – Centar Drustvenih Inovacija/Center for social innovation

Report z projektu:

Náš český tým se zúčastnil projektu Erasmus, hlavním tématem byl vliv sociálních sítí a jejich dopad na emoce mladých. Internet nabízí spojení, informace i zábavu, ale také přináší nové výzvy. Sociální média mohou posilovat propojení, ale i pocity osamělosti a nedostatečnosti při srovnávání s ostatními. Přetížení informacemi a částečně dezinformacemi mohou způsobovat stres, také ovlivňovat sebeobraz a sebehodnocení, ale i poskytovat podporu a inspiraci, je však zapotřebí mít vhodnou reflexi od ostatních nebo sebereflexi. Je klíčové vzdělávat mladé lidi v mediální gramotnosti a emoční inteligenci pro efektivní využívání internetu a ochranu psychického zdraví.

Úkolem našeho týmu bylo vytvořit workshop. Zaměřili jsme se na emocionální stránku jedince, prostřednictvím charakterů na sociálních sítích. Pomocí kartiček jsme vytvořili různé osobnosti, dělící se podle zaměstnání, barvy pleti apod.

Práce ostatních spočívala v tom jej popsat emocemi. Tahle aktivita nás utvrdila v přesvědčení, že každý máme jiné vnímání a jiný postoj k dané situaci, např. k charakteru obyčejného dělníka se někteří stavěli pohrdavě, ba jiní naopak jako k cennému člověku, bez jakého si život nelze představit.

Další týmy měli také své workshopy, pomocí kterých nám ještě více přiblížili téma sociálních sítích v kontextu mentálního zdraví.

Erasmus považuji za velmi přínosný, hodně informací jsme si předali, naučili jsme se vnímat odlišné kultury a být empatičtí ve větší skupině. Těšíme se na další projekty, kterých budeme moci být součástí.

Dominik S.

Možná se ti bude líbit