EU and EECA against unemployment — Gruzie

single-image

Termín konání: 15.-21. srpna 2013

Místo konání: Kobuleti, Gruzie

Program a akce: program Mládež v Akci, akce 3.1. tréninkový kurz

Účastnící se země: ČR, Bulharsko, Itálie, Moldavsko, Turecko, Ukrajina, Gruzie, Ázerbajdžán

Účastníci: Ondřej Filipec, Jan Filip, Kristýna Poláchová, Alžběta Králová

Report z projektu:

Tréninkový kurz s názvem „EU and EECA against unemployment“ se uskutečnil v městě Kobuleti ve dnech 15. – 21. srpna. Hlavním cílem projektu bylo dát mladým lidem příležitost získat více poznatků o aktivním občanství a jejich roli v rámci sociálního rozvoje, například skrze práci s mládeží a dobrovolnictví. Projekt pomohl častníkům rozvinout „soft skills“ užitečné při vyhledávání zaměstnání (psaní  životopisu, motivačních dopisů), dovednosti pro úspěšné absolvování výběrových řízení a zlepšení prezentačních dovedností. Část kurzu se týkala také projektového managementu a jedním z hmatatelných výsledků bylo vytvoření vlastního projektu v rámci programu Youth in Action. Kurz se tak v určitém slova smyslu stal prevencí proti nezaměstnanosti. Nově nabyté dovednosti mohli účastníci prezentovat veřejnosti v přímořském městě Batumi, které se nacházelo 17 km od Kobuleti. Naše aktivity zaměřené na propagaci programu Youth in Action, zaměstnanosti, vzdělanosti a solidarity vzbudili mezi místními obyvateli velký zájem. 

 

Tréninkového kurzu se zúčastnilo přes třicet mladých lidí z Gruzie, Ukrajiny, Bulharska, Moldávie, Itálie, Turecka, Azerbaidžánu a České republiky. Účastníci tedy pocházeli z často rozdílných kultur, což přispělo k rozšíření obzorů o jiných národech, jejich zvycích, tradicích nebo společenských problémech, se kterými se tyto národy potýkají. Myslím, že všichni odjeli domů s novými dovednostmi a multikulturním obohacením. Atmosféra celého projektu byla už od prvních dnů výborná, zvláště díky otevřenosti účastníků a metodám výuky (non-formal and informal education). 

Ondřej Filipec

Možná se ti bude líbit