EU Citizens of Tomorrow — Německo & Belgie

single-image

ERASMUS+, Klíčová akce 1: výměna mládeže

Místo konání: Garlstedt, Osterholz Scharmbeck, Německo s dvoudenní návštěvou evropských institucí v Bruselu, Belgii

Termín konání výměny mládeže: 20.—29. duben 2024

Český tým: 6 účastníků + 1 group leader

Přečtete si info-pack

Hostitelská organizace: NaturKultur e.V.

Report z projektu:

Výměna mládeže „The EU Citizens of Tomorrow“, pořádaná organizací NaturKultur, se konala ve dnech 20.–29. dubna 2024 v Garlstedtu, Osterholz-Scharmbeck, Německo, a Bruselu, Belgie. Hlavním tématem bylo „EU Citizens of Tomorrow“, zaměřené na budoucnost evropské integrace a roli mladých lidí v Evropské unii. Účastnilo se jí celkem šest zemí: Česká republika, Ukrajina, Španělsko, Černá Hora, Severní Makedonie a Německo, z nichž některé jsou členy EU a jiné kandidátské země.

První den jsme strávili seznamováním a úvodními aktivitami v kulturním domě NaturKultur. Hlavní část programu se však odehrávala v Bruselu, kde jsme navštívili Evropský parlament a Evropskou komisi. Tato návštěva byla vrcholem celého programu, protože poskytla hluboký vhled do fungování institucí EU. Měli jsme také možnost navštívit stálé zastoupení České republiky při EU, což bylo velmi poučné a nabídlo perspektivu českého zastoupení v Bruselu.

Během celého týdne jsme se zúčastnili různých workshopů a diskuzí zaměřených na evropskou integraci a budoucnost Evropy. Diskutovali jsme o tom, jakou Evropu chceme mít, a o roli mladých lidí v tomto procesu. Tyto aktivity byly velmi přínosné a umožnily nám hlubší porozumění evropské integraci.

Ubytování bylo zajištěno v kulturním domě NaturKultur, kde také probíhala většina aktivit. Ubytování bylo velmi pohodlné a jídlo bylo vynikající, což přispělo k celkové spokojenosti všech účastníků.

Na konci programu jsme obdrželi Youthpassy a účastnili se osobních reflexí, kde jsme mohli zhodnotit své zážitky a získané zkušenosti. Tato výměna mládeže byla velmi zajímavou a poučnou zkušeností. Účastníkům poskytla cenné znalosti o fungování EU, evropské integraci a jejich roli jako mladých občanů Evropy.

Ráda bych poděkovala organizaci NaturKultur za perfektně připravený projekt, skvělé ubytování a výborné jídlo. Zvláštní poděkování patří všem účastníkům za vytvoření skvělé atmosféry a obohacující diskuze.

Celkově jsem si z této výměny odnesla mnoho nových zkušeností a znalostí, které mi pomohou lépe porozumět fungování EU a roli mladých lidí v jejím rozvoji.

Karolína Š.

Možná se ti bude líbit