European Drug Prevention Prize 2021

single-image

Řekni drogám NE a získej finanční odměnu až 5000€! Pokud aktivně působíš v oblasti prevence drog nebo máš nápad na vlastní projekt na toto téma, čti dál! 

Pompidou group je skupina spolupracující na boji s užíváním drog a nezákonným obchodováním s nimi. Cenu za prevenci drog vyhlašuje každé dva roky a přihlásit se mohou projekty mladých lidí se zaměřením právě na prevenci užívání/obchodování s drogami.

Záměrem této ceny je vyzdvihnout důležitost účasti mladých lidí na vytváření lepšího a zdravějšího prostředí a podpořit zejména projekty zaměřující se na lidi mladší 18 let, využívající nové postupy, technologie apod.

Co můžeš získat?

Zvítězit mohou až tři projekty, každý z nich pak obdrží trofej a peněžní příspěvek €5000

Vítězné projekty spolu s projekty v užším výběru budou publikovány a dále propagovány Pompidou group.

Jaké projekty se mohou přihlásit?

 1. Musí probíhat v jedné (nebo více) z členských zemí Pompidou group
 2. Musí být organizován více než jedním člověkem a mít strukturované vedení
 3. Práce projektu musí být situována úplně (nebo převážně) v oblasti prevence drog
 4. Práce na projektu se musí účastnit lidé do 25 let

Podrobnosti k jednotlivým kritériím najdete v prospektu.

Kritéria výběru:

 1. KVALITA PREVENTIVNÍ PRÁCE
  • Filosofie projektu musí mít pevné základy a stát na zapojení mladých lidí
  • Cíle projektu musí být dosažitelné a jasně formulované
  • Dosažené úspěchy v oblasti prevence drog vzhledem ke stanoveným cílům
  • Oficiální hodnocení práce projektu je výhodou
 2. ZAPOJENÍ MLADÝCH LIDÍ V KLÍČOVÝCH ASPEKTECH PROJEKTU
  • Zapojení mladých lidí v rozhodovacím procesu a na vytváření plánů a strategií
  • Systémy pro zajištění účasti mladých lidí na projektu
  • Využití zkušeností mladých lidí k vylepšení služeb projektu
  • Zapojení mladých lidí ve vedení projektu, přímo v poskytování služeb, monitorování a zhodnocování aktivit projektu
 3. VÝHODOU:
  • Úspěšné zapojení mladých lidí z rizikové skupiny do projektu
  • Mladí lidé jsou cílovou skupinou projektových aktivit

Podrobnosti k jednotlivým kritériím najdete v prospektu.

Porota NEROZHODUJE na základě:

 • Velikosti projektu
 • Doby, po kterou projekt probíhá
 • Míry zapojení dospělých a profesionální pomoci, které se projektu dostává
 • Přibarvených zpráv a mediální propagaci
 • Naléhání na porotu (to projekt automaticky diskvalifikuje)

Pro přihlášení svého projektu vyplňte přihlášku a pošlete ji e-mailem na sekretariát Pompidou group [email protected]

Přihláška musí být vyplněna v angličtině nebo francouzštině (oficiální jazyky Pompidou group). Doplňující materiály mohou být zaslány poštou, ale pokud přihláška nepřijde e-mailem, nebude přijata.

Termín pro přihlašování?

Deadline pro přijetí přihlášek je 30.11. 2020, po tomto datu nebudou k soutěži přijaty žádné další projekty.

Zdroj: Webové stránky Pompidou Group

Možná se ti bude líbit