From Theory to Action — Řecko

single-image

Termín konání: 17.-26. září 2012

Místo konání: Ptolemaida, Thessaloniki, Řecko

Účastníci: Jana Valentová, Ivan Kobelev

Program a akce: Program Mládež v Akci, akce 4.3. tréninkový kurz

Report z projektu:

Projekt byl především tréningem našich soft skills. V prvních třech dnech jsme se prostřednictvím různých her navzájem poznávali a byli vedeni k poznání našich vlastních schopností a případných bariér. Po každé hře následovalo zamyšlení, jak si její poznatky převést do skutečného života, což nás směřovalo k uvědomování si, jak se chováme v různých situacích, zda jsme s tím spokojeni, či zda bychom to chtěli změnit a případně jak. Bylo to neuvěřitelné pozorovat, ale skutečně tyto tři dny stačily, abychom se všichni zcela otevřeli a našli sami sebe.

V následujících dnech jsme se pak věnovali rozvoji leadership schopností, byli jsme vedeni k tomu, abychom i my byli schopni pomoci ostatním ujasnit si vlastní názory a poznat své vlastní já. Součástí bylo několik her k vyprovokování naší kreativity a vybudování dostatečné sebedůvěry, abychom se bez obav pustili do rozvoje vyjadřovacích schopností a přestali se bát veřejných projevů.

V závěru projektu jsme pak dali všechny nabyté dovednosti dohromady. Každý účastník si připravil vizi, čeho by chtěl dosáhnout a s pomocí našich trenérů si připravil plán, jak to skutečně realizovat, což pak prezentoval ostatním.

Projekt byl velmi intenzivní, od rána do večera, v izolovaném hotelu bez možnosti „utéct“ zpět do civilizace. V tom spočívala obrovská výhoda. Všichni byli silně soustředěni jen na sebepoznání, bez rušivých vlivů zvnějšku. Navíc trenéři se nám maximálně věnovali a to i mimo „pracovní dobu.“ Vynaložili obrovské úsilí na vytvoření skutečně velmi bezpečného a přátelského prostředí, v němž se všichni cítili dostatečně dobře na to, aby mohli nejdříve poznat a odkrýt svá slabá místa a následně pracovat na jejich zlepšení.

Myslím si, že díky tomuto projektu se do Velké Británie, Španělska, Rumunska, Bulharska, ČR, Litvy a na Kypr vrátili mladí lidé, více si vědomi vlastních možností, s jasnějšími životními vizemi a dostatečnými schopnostmi k jejich realizaci.

Jana Valentová

Možná se ti bude líbit