GAMING FACTORY: learning by playing — Bělorusko

single-image

Termín konání: 19.-26. dubna 2013

Místo konání: Minsk, Bělorusko

Účastníci: Jana Valentová, Veronika Stará

Program a akce: program Mládež v Akci, akce 3.1. tréninkový kurz

Report z projektu:

Projekt „Gaming factory” se konal ve dnech 19. -26. 4. 2013 nedaleko běloruského hlavního města, Minsku. Jednalo se o tréninkový kurz, kterého se účastnilo 20 lidí z 10 zemí Evropy, od Nizozemí až po Ázerbajdžán. Ubytováni jsme byli komplexu Galaktika, která se nachází v krásné přírodě plné lesů.           

                Program byl velmi intenzivní, dělený do dopoledních, odpoledních a večerních sekcí. Dopoledne bylo vymezené hrám a teorii jak je učit. Jak už název projektu napovídá, o hry tu nouze opravdu nebyla, daly by se počítat na desítky. V prvních dnech to byly spíše seznamovací hry, později se přidaly hry skupinové a na závěr jsme hráli „trust yourself”, tedy hry, ve kterých musíme důvěřovat všech členům skupiny, abychom je zvládli. Patří sem i hry, ve kterých musí mít jeden ze dvojice zavázané oči, musí se vcítit do role člověka, který nevidí. Pro všechny zúčastněné to bylo velmi zajímavé. Odpoledne jsme naopak velmi často pracovali ve skupinách na zadané téma. Dozvěděli jsme se jaký je rozdíl mezi neformálním, formálním a informálním vzděláváním. Soutěžili jsme, kdo toho víme více o programu Mládež v Akci, či jsme hráli scénky o práci „youth workerů”.  Součástí každého odpoledního programu bylo také celkové hodnocení dne. První večer, jako tradičně, patřil „intercultural eveningu”. Každý stát předvedl to nejlepší ze své kuchyně a řekl nám i pár zajímavostí. Poté jsme si mohli vyzkoušet tradiční tance ze Skotska, Lotyšska a Itálie. Někdo nám dokonce předvedl i svůj kroj či zazpíval národní písně. I my jsme se mohli přenést jeden večer do role organizátorů a naučit ostatní účastníky nějaké národní hry nebo takové hry, které máme rádi. Předposlední večer si pro nás organizátoři připravili tzv. Galaktika parlament. Byli jsme rozděleni do dvou skupin, každá byla jedna politická strana a buď obhajovala názory strany nebo byla proti.

                 Měli jsme také možnost shlédnout hlavní město, Minsk. Tento výlet jsme započali v místní organizaci Fialta, kde na nás čekali zástupci běloruských organizací pracujících s mladými lidmi. Poté nás místní dobrovolníci provedli po celém městě a naši procházku jsme završili v místí restauraci, kde nás čekala výborná večeře.

                Myslím si, že tento projekt nám dal mnoho věcí, povedlo se nám poznat odlišnou kulturu a zvyky jiných lidí, naučili jsme se spousty nových her, které určitě budeme interpretovat i zde, v České republice. 

Veronika Stará

Možná se ti bude líbit