#GetUpStandUp — Česká republika

single-image

Termín konání: 14.-20. září 2019

Místo konání: Litomyšl, Česká Republika

Program a akce: program Europe for Citizens, Strand 1 „European Remembrance“, tréninkový kurz

Tento projekt je součástí dlouhodobého projektu #GetUpStandUp. Kick-off meeting proběhl v říjnu na Kypru a více si o něm můžete přečíst zde. Kromě kick-off meetingu také proběhla v ČR intervence (17. listopadu 2018 na pochodu v centru Brna) a veřejná debata zorganizovaná Tmelníkem v Brně (duben 2019). V červnu také proběhne pod taktovkou italské organizace tréninkový kurz, o kterém se dozvíte více zde.

Pročtěte si info-pack.

Účastníci: Martin Zeman

 

Účastnící-se země: Cyprus, Germany, Italy, Greece, Czech Republic and Poland

 

Hostitelská organizace: Tmelník

Report z projektu: 

Tréninkový kurz, který pořádala česká organizace Tmelník se konal ve dnech 14. 9. – 20. 9. 2019 v městě Litomyšl a jmenoval se #Get stand up. Tématem bylo: Občanská angažovanost a lidská práva s důrazem na svobodu vyjadřování. Na projektu se sešlo 30 účastníků z Polska, Německa, Kypru, Itálie, Řecka a domácího Česka a celou dobu projektu nás provázeli zkušení a zábavní trenéři Alex a Luiza. Organizace Tmelník a její perfektní „šéf“ Vladimír pro nás nachystali úžasný týden plný všech možných informací a her. Ubytovaní jsme byli na zámku v luxusní zámecké konírně na pokojích po 2-3 lidech a ubytování bylo velmi příjemné, jídlo bylo přímo úžasné. Snídaně byly v místě ubytování, na obědy jsme chodili do základní školy a na večeře do restaurací.
 

První den projektu se konal v hlavním městě Praze, kde jsme si prohlédli historické centrum. V zahradě Pražského hradu byla výstava o masovém exodu východních Němců do západního Německa před třiceti lety a o pádu Berlínské zdi, a vinné slavnosti s folklórním koncertem. Ubytování bylo v hotelu Prokopka na Žižkově. První den v Litomyšli byl zaměřen na seznamování se všech účastníku projektu formou zábavných her v interiéru i ve městě a večer jsme shlédli nový dokumentární film s názvem Great hack, jehož tématem bylo nebezpečí sociálních médií a politické manipulace veřejnosti.

Aktivity se týkaly aktivního občanství, práce s konfliktem, fundraisingu nebo období vlivných evropských protestů jako bylo občanské hnutí v Československu v roce 1968, invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa, studentské protesty, kampaně proti Židům v Polsku nebo demokratické revoluce ve střední a východní Evropě v roce 1989. Násilí ve společnosti může být viditelné, nebo skryté a chování je závislé na postojích jako zdroji násilí a na kontextu, tedy na tom, co se stalo dříve.

 

Dostávaly jsme také informace o programu Erasmus+ a o budování partnerství mezi jednotlivými organizacemi. Praktikovali jsme mimo jiné metodu neformálního učení a seznámili jsme se s některými dokumenty jako například Všeobecná deklarace lidských práv, podle které jsme posuzovali současné události. Deklarace byla schválena Valným shromážděním Organizace spojených národů dne 10. prosince 1948. Pro přijetí rezoluce hlasovalo z tehdejších 58 členů OSN 48 zemí. Třetí den byla v programu intercultural night,kde každý národ prezentoval většinou své jídlo a pití ale někteří z účastníků i tancovali vlastní národní tanec.

  

Součástí neformálního vzdělávání byly také workshopy účastníků, které probíhaly čtvrtý den odpoledne. Já jsem zájemce seznámil s českými významnými aktivisty Janem Palachem, Miladou Horákovou, Václavem Havlem a s prvním československým prezidentem Tomášem Garriguem Masarykem. A v dalším workshopu s řečí těla s názvem Neverbální komunikace. Proběhla také panelová diskusi, během níž si čtyři účastníci tahali společenské otázky z klobouku a postupně se na ně pokoušeli odpovědět, zatímco kdokoli z publika se mohl vyměnit s jakýmkoliv panelistou.

  

Od trenérů jsme se dozvěděli plno nových a užitečných informací o pořádání projektů a o některých problémech které jsou s nimi spojené. Od ostatních účastníků zase něco o historii aktivismu v jejich zemích. Diskuse o tom, pod jakými slovy si každý představuje dobré a aktivní občanství začala ve dvojicích, které se spojovaly do dalších větších celků, až jsme nakonec dvě skupiny v diskusi vybrali ty nejlepší výrazy.

Na závěr projektu jsme se snažili naplánovat nové aktivity a projekty, a poté jsme prezentovaly vlastní projekt ostatním skupinkám. To bylo velmi užitečné nejen pro každého, kdo by chtěl v budoucnu uspořádat vlastní projekt ale také pro navazování vztahů mezi jednotlivými členy různých organizací.

Týden uběhl jako voda a chtěl bych hrozně moc poděkovat organizaci Tmelník za možnost zúčastnit se jejich perfektně připraveného projektu a hlavně Alexovi za perfektně připraveného projektu a dalším účastníkům projektu za skvělou atmosféru, vysílající organizaci EYCB a její koordinátorce Janě Parolkové.

Martin Zeman

Možná se ti bude líbit