Harmony Within: Empowering Self-Care Practices for Youth Workers — Irsko

single-image

ERASMUS+, Klíčová akce 1: tréninkový kurz

Místo konání: Woodstown, County Waterford, Irsko

Termín konání: 19.—26. srpen 2023

Český tým: 3 pracovníci s mládeží

Přečtete si info-pack.

Hostitelská organizace: Waterford and South Tipperary Community Youth Service Ltd

Report z projektu:

‘“Harmony Within: Empowering Self-Care Practices for Youth Workers“ byl tréninkový kurz zaměřený na posílení schopností pracovníků s mládeží v oblasti sebepéče.

 
Cílem projektu bylo naučit pracovníky s mládeží pracovat sami se sebou, se svojí seberegulací, emocemi, jak o nich mluvit a jak s nimi dále pracovat.
 
Kurz se konal poblíž Irského Waterfordu od 19. do 26. srpna 2023 a pořádala jej organizace Waterford & South Tipperary Community Youth Service. Účastníci kurzu měli příležitost zažít kombinaci Mindfulness, meditací, pohybových lekcí, jógy, psychologických témat a arteterapie. Hlavním přínosem byly lekce od dvou úžasných facilitátorek z Arménie, Aidy a Varsik. Aida se věnovala pohybovým lekcím, meditacím a józe, zatímco Varsik, jakožto psycholožka, nás prováděla mentálními aspekty našeho já.
 
Celý tým, skládající se z 15 lidí z Irska, Španělska, Německa, Česka, Rumunska, Estonska a Arménie, měl příležitost se navzájem hluboce poznat a vytvořit silné vazby. Zvláštní poděkování patří organizaci, zejména Sanje, která se starala o naše stravování, a Declanovi, který nás provázel krásnými irskými krajinami a představil nás místní kultuře.
 
Celkově byl projekt skvělým zážitkem. Jak facilitátorky, tak hostitelská organizace předvedly vysokou úroveň profesionalismu. Díky výjimečné atmosféře jsme měli možnost skutečně se ponořit do látky a pracovat na sobě na hluboké úrovni.
 
Tadeáš
 

Možná se ti bude líbit