Human Rights Ambassadors — Bulharsko

single-image

ERASMUS+, Klíčová akce 1: výměna mládeže

Místo konání: resort Zlaté Písky, Bulharsko

Termín konání: 14.—21. srpen 2023

Český tým: 4 účastníci (ve věku 16-29 let) + 1 group leader (ve věku 18+)

Přečtete info-pack. 

Hostitelská organizace: IYAC BULGARIA

Repot z  projektu:

Výměna mládeže pořádaná bulharskou organizací IYAC se konala 14.-21.8. 2023 v Golden sands. Název projektu „Human rights ambassadors“ prozrazuje i téma, kolem kterého se celý projekt soustředil, tedy lidská práva. Na projektu nás bylo necelých 30. Sešly se zde 4 balkánské země – Bulharsko, Rumunsko, Chorvatsko, Srbsko a samozřejmě Česká republika. Programem nás provázel Atanas, který hned od začátku naslouchal našim potřebám a dovedl aktivity přizpůsobit tak, aby se probraly témata, které nás zajímaly. Nechyběly ani aktivity v bazénu, které jsme během teplého odpoledne všichni ocenili. Na pokojích jsme byli 2 max 3 účastníci. Hotelu nechyběl ani bazén, takže jsme skoro všechen volný čas trávili právě tam. Jídlo v hotelu bylo formou bufetu, a kromě výborných melounů a pomerančů nechyběla ani tradiční balkánská kuchyně především grilovaná zelenina a maso.

Během projektu jsme diskutovali o podmínkách, v jakých ostatní účastníci žijí, sdíleli jsme mezi sebou názory během diskuzí např. na téma sexu, životních podmínek menšin nebo zdravotnictví. V určitých tématech jsme zjistili, že situace mezi různými státy jsou velmi podobné například obtížné podmínky zajištění bydlení. Během těchto aktivit jsme prohloubili naše znalosti a obohatili naše porozumění ohledně lidských práv ve vztahu k ostatním zemím ze kterých účastníci pocházeli. Velmi obohacující považuji přednášku poradce bulharského ministra zdravotnictví, se kterým jsme diskutovali o překážkách zdravotnického systému nejen v Bulharsku. Společně jsme se zaměřili především na naše práva na život a zdravotní péči. Díky jeho znalostem o zdravotnictví ve světě jsme byli schopni porovnat, jak se liší přístup v USA a Evropě.

Projekt jsem si v závěru moc užila i přes naše odlišné životní podmínky jsme dokázali zjistit, v čem se shodujeme hlavně díky neformálnímu vzdělávání v podobě skvělých aktivit jsme se sblížili vzniklo mnoho skvělých zážitků, přátelství a prohloubili jsme naše znalosti o lidských právech. Tyto nově získané znalosti a perspektivy využiji nejen při svém studiu ale i v každodenním životě. Proto bych chtěla moc poděkovat vysílající organizaci EYCB za možnost být součástí tak přínosného projektu a také chci poděkovat organizátorům z bulharské organizace IYAC bez které bych si neodvážela nové přátelství, zážitky a nerozšířila své porozumění o lidských právech.

Andrea M.

Možná se ti bude líbit