Human Rights in the Spotlight — Makedonie

single-image

Termín konání: 6.-15. dubna 2013

Místo konání: Struga, Makedonie

Program a akce: program Mládež v Akci, akce 3.1. tréninkový kurz.

Účastníci: Martina Kotorová, Tereza Hanelová

Report z projektu:

 Ten kdo se rozhodl přihlásit na tréninkový kurz „Human Rights in the Spotlight“, který se konal ve dnech 6. -15. 4. 2013 a měl to štěstí, že byl vybrán, tak rozhodně nelitoval.  Kurz se konal v Makedonii a do malebného městečka Struga ležícího přímo u Ohridského jezera  se sjelo celkem 28 mladých lidí ze 14 různých zemí, které dohromady spojovala jedna věc: hluboký zájem o lidská práva  a chuť  se v této oblasti realizovat.  Národnostní složení účastníků bylo opravdu pestré, kurzu se zúčastnili lidé z Albánie, Srbska, Černé Hory, Kosova, Gruzie, Arménie, Itálie, Nizozemska, Rumunska, České republiky, Německa, Bulharska a Polska, takže o vášnivé debaty, ve kterých se promítaly naše rozdílné pohledy na různé otázky, rozhodně nebyla nouze.

Hlavní náplní projektu, jak ostatně vyplývá už ze samotného názvu, byla tedy problematika lidských práv a s ní souvisejících otázek.  Kurz byl rozdělen do dvou hlavních částí. V první části jsme se zabývali lidskými právy spíše v  obecnější a teoretičtější rovině – zakotvení lidských práv v různých mezinárodních a národních úpravách, jejich ochrana, nedostatky, které v této oblasti shledáváme, možnosti změn k lepšímu.  Každý z účastníků si navíc připravil krátkou prezentaci o tématu, které ho z nějakého důvodu zajímá -povětšinou došlo k prezentování nějakého obzvlášť palčivého problému ze svého státu, ke kterému mají osobní vztah. (organizace Gay pride v Bulharsku, problémy uprchlíků v Nizozemsku a Německu, apod.) Ve druhé části kurzu jsme se přesunuli k praktičtějším věcem, řešili jsme, jak se organizuje kampaň, či projekt, co je to sociální reklama, co můžeme rozumět pod pojmem neformální učení, apod. Podnikli jsme i dvě krátké exkurze, jednu do centra soustřeďujícího se na práci s mentálně postiženými, druhou do organizace poskytující pomoc sexuálním pracovnicím. Kurz samotný většinou probíhal ve formě interaktivních přednášek, prezentací, diskusí, her a skupinových projektů  – každý zde měl dostatek prostoru pro vyjádření svého názoru, či podnětu a nikdo se nemohl cítit opomenut.

Co se týče mých osobních dojmů, můžu mluvit jenom v superlativech. Celý kurz byl výborně zorganizovaný, organizátoři byli evidentně profesionálové se spoustou znalostí a zkušeností, kteří vědí, jak je předat. My, účastníci, jsme se sice sešli jako velmi různorodá, ale o to zajímavější skupina, pro kterou bylo nejenom z hlediska překonávání předsudků a stereotypů velice obohacující zkušeností seznámit se s tolika odlišnými pohledy a názory na jednu věc. Prostředí, ve kterém se kurz konal, mohu pak popsat pouze jako ohromující – myslím si, že výhled na průzračné jezero lemované zasněženými vrcholky hor, které dávají v dáli tušit albánské hranice, v mých zážitcích jen tak něco nepřekoná. Celková atmosféra v zemi byla naprosto úžasná – pro mě trochu exotická, tajemná a velmi osvěžující. Makedonie je rozhodně zemí, kterou mohu doporučit k navštívení.

Na závěr nesmím opomenout zmínit, že celý kurz byl organizován pod hlavičkou organizace NGO Kontruktor, která se soustředí na tyto a podobné projekty vyučované metodou neformálního vyučování, takže tímto jí a všem úžasným organizátorům (především hlavní organizátorce Iloně Olehlové), kteří nám věnovali svůj čas a postarali se o navození plodné a nezapomenutelné atmosféry, ještě jednou děkujeme a doufáme, že si celý pobyt užili přinejmenším stejně jako my.

Tereza Hanelová 

Možná se ti bude líbit