Learning to Live Together — Ukrajina

single-image

Termín konání: 12.-19. leden 2018

Místo konání: Sumy, Ukrajina

Program a akce: program ERASMUS+, Klíčová akce 1: tréninkový kurz

Prosím přečtete si info-pack a rozpis denních aktivit

Účastníci: Jaromír Sobotka, Lenka Nejedlíková, Eva Bochová

Hostitelská organizace: Center for Euroinitiatives

Účastnící se země: Armenia, Belarus, Czech Republic, Georgia, Germany, Greece, Italy, Moldova, Romania and Ukraine

Report z projektu:  

Tréninkový kurz s názvem „Learning to Live Together“ se konal v ukrajinském městě Sumy. Na kurz dorazili účastníci z východních států (Běloruska, Moldavska, Gruzie, Arménie a samozřejmě Ukrajiny) ale i ze západu (Německa) a z jihu (Řecka).

Téma kurzu bylo zaměřeno na inkluzi migrantů do společnosti, a to skrze simulační hry. V úvodu kurzu měla každá země prezentovat situaci okolo migrace ve své vlastní zemi – a to z hlediska přijímání uprchlíků, jejich počtů, zvláštností při tomto procesu. To bylo zajímavé zejména proto, že byli přítomní i účastníci z Řecka i Německa, jako států, kterých se migrační krize značně dotkla.

Následovala ukázka simulační hry na téma přijímání migrantů do hostitelské země. Ve stejný den jsme se pak teoreticky věnovali samotnému vytváření simulační hry. Následovalo rozdělení do týmů a den a půl tvoření vlastních simulačních her na různá dílčí témata spojená s migrací, diskriminací a inkluzí. Vytvořené hry jsme pak celý den zkoušeli v praxi a vzájemně je reflektovali tak, abychom je mohli v týmech dokončit do finální podoby, všeobecně využitelné.

Poznávání města Sumy organizátoři zahrnuli do „city game“ v týmech, kdy jsme hledali různá místa a plnili zadané úkoly. 

Kromě tvorby simulačních her pro mě byla účast na projektu užitečná z hlediska učení se práci v týmu, ale i z hlediska í nových poznatků o politikách východních států.

Lenka Nejedlíková 

Možná se ti bude líbit