Letní protikorupční škola – Litva

single-image

Termín konání: 6- 12. červenec 2020

Místo: Vilnius, Litva

Deadline pro přihlašování: 30. duben 2020 (pro zájemce o stipendium) a 20. květen 2020 (pro ostatní zájemce, nutno uhradit plné či částečné kurzovné).

Co je Transparency International School on Integrity?

Transparency International School on Integrity je každoročně konaný trénink zaměřený na odpovědnost a protikorupční chování pro budoucí lídry. Letošní ročník se koná 6-12.7.2020 ve Vilniusu, Litvě.

Přijatí studenti zde stráví 7 dní intenzivního tréninku pod vedením profesionálů. Transparency School využívá systém přímého učení na principu peer-to-peer a snaží se vytvořit integritu-budující prostředí, které spojuje teorii s praxí a pomáhá mladým lídrům získat schopnosti lepšího šíření protikorupčního smýšlení.

Přednášky, semináře, cvičení a exkurze obdaří účastníky tréninku unikátním mixem místního a mezinárodního vědění zatímco je trénink bude vyzývat k přistupování k problémům z nových perspektiv a vymýšlení nových, neotřelých přístupů k řešení problémů. Od roku 2010 navštívilo Transparency School přes 1200 mladých lídrů z více než 120 zemí světa.

Co je náplní projektu?

Trénink se skládá ze 3 modulů, z nichž každý je zaměřený jak na teorii, tak na praxi. Tyto moduly jsou:

  • Veřejný sektor: drobná a velká korupce, měření korupce, převzetí státu, financování politických stran, veřejné zakázky apod.
  • Soukromý sektor: mezinárodní protikorupční mechanizmy, standardy firemního vykazování a korupce v různých odvětvích průmyslu, například v médiích, sportu apod.
  • Občanská zmocněnost: modul adresuje roli občana ve sledování aktivit státu a prozkoumává způsoby kterými se mohou lidé angažovat v procesu veřejného rozhodování, v nahlašování korupce a v protikorupčních aktivitách.

Po splnění tréninku obdrží účastníci 6 ECTS kreditů.

Místo konání a ubytování

Trénink je organizován ve spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Mykolase Römerise ve Vilniusu. V kampusu této univerzity probíhají veškeré přednášky. Účastnící projektu jsou ubytováni ve dvoulůžkových pokojích na univerzitních kolejích. 2 účastníci stejného pohlaví sdílejí jeden pokoj. V případě speciálních požadavků na ubytování je možné kontaktovat organizátory projektu.

Kdo se může přihlásit?

Na trénink se mohou přihlásit studenti, absolventi a pracovnicí v oborech zaměření tréninku. Účastníkům musí být méně než 35 let.

Poplatky a stipendia

Kurzovné zahrnuje školné, učební materiály, ubytování, stravování a mimoškolní aktivity. Kurzovné pro rok 2020 činí 800 EUR.

Stipendia pokrývající celé kurzovné a dopravu jsou dostupná pro zájemce z některých zemí, nikoliv však pro zájemce z České republiky. V určitých případech mohou být zájemcům udělena stipendia pokrývající část kurzovného.

Do kdy se lze přihlásit?

Přihlásit se lze do 20.5.2020. Uchazeči budou informování o výsledku vyhodnocení jejich přihlášky do 3 týdnů od jejího podání, nejpozději však 15.6.2020

Proces přihlašování

Následující dokumenty jsou vyžadovány pro úspěšné přihlášení:

  • Europass životopis (CV)
  • Motivační dopis v angličtině (maximálně 500 slov)
  • Vyplněný online formulář

Více info a přihlášky zde

Jakékoliv dotazy je možné adresovat na [email protected]

Možná se ti bude líbit