Made in You(th) — Rakousko

single-image

Erasmus+, Klíčová akce 1: výměna mládeže

Termín konání výměny mládeže: 27. prosinec 2022—7. leden 2023

Přípravné předprojektové setkání (Advance Planning Visit = APV): se bude konat online 28. listopadu 2022 v 10:00. Přípravného setkání/APV se za českou skupinu zúčastní dva zástupci: group leader české skupiny a jeden český účastník. Toto setkání se bude konat online a potrvá cca 2.5h. Co obnáší účast na přípravném předprojektovém setkání: jedná se např. o to, že spolu s organizátory a dalšími zástupci ostatních národních skupin projdete program, informace o tom, co si jako skupina máte nachystat, atp.

Místo konání: Klaffer, Rakousko

Počet volných míst: 0. Můžete se hlásit jako náhradníci. Věkový limi pro účastníky: 14-19 let.

Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit, prosím důkladně si přečtete info-pack. Prosím zamyslete se, jak do tohoto projektu zapadáte vy (viz „participants‘ profile“ níže).  Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit jako náhradníci, prosím odešlete svou vyplněnou přihlášku co nejdříve

Pro to, abyste se na tento projekt přihlásili je nutné, abyste vlastnili nejen občanský průkaz (který musíte mít ze zákona), ale také platný cestovní pas (s platností min. ještě 150 dní od datumu začátku vámi vybraného projektu).

V rámci programu ERASMUS+ jsou následující finanční specifika: v rámci všech projektů je kompletně (ze 100%) zajištěno jídlo, ubytování, aktivity, a to vše je zcela pokryto z fondů EU programu ERASMUS+ a zařízeno organizátory. Účastníkům dále budou proplaceny cestovní náklady (reimbursement) do max. výše €275 (v případě tohoto projektu) z místa bydliště do místa konání projektu a zpět.

Prosím seznamte se s podmínkami pro vstup do Rakouska (nutnost testů, atp.) na stránkách Ministerstva zahr. věcí zde.

Prosím seznamte se s podmínkami pro návrat do ČR (nutnost testů, karantény, atp.) na stránkách Ministerstva zahr. věcí zde.

Hostitelská organizace: Österreichische Kinderfreunde

Popis projektu:

Téma tohoto projektu je navrženo s cílem zaměřit se na moderní neformální vzdělávání a sociální potřeby znevýhodněných mladých lidí. Těch, kteří se doposud nesetkali s úspěchem ve škole, cítí se frustrovaní nebo se potýkají s jinými problémy a potřebují nalézt způsob, jak se pomocí kreativity oprostit od složité minulosti či budoucnosti.

Umění a jeho metody jsou, již od dávných dob, vnímány jako cesta k nalezení harmonie a vnitřní rovnováhy a k dosažení osobního duševního pokroku. Jedná se také o způsob, jak efektivně prozkoumávat jistá témata, projevovat své pocity, myšlenky a emoce.

Za účelem fungování ve společnosti poklidně a s dostatkem vzájemného respektu je třeba, aby stabilní a otevřená komunita nevyčleňovala její členy na základě sociální, ekonomické, kulturní či jiné odlišnosti. V Evropě 21. století, která spojuje řadu různých civilizací, musíme své spoluobčany seznámit s našimi společnými hodnotami a posílit naše vzájemné vazby jak kognitivně, tak i ve společnosti. Tento projekt proto spojuje evropské hodnoty s kulturami, spojuje lidi, podporuje mír a kooperaci, propaguje evropské ideály a objevuje nové druhy umění.

Hodnoty hrají v našich životech důležitou roli. Jakožto představy o tom, co je pro nás ve společnosti a v osobním životě žádoucí nám určují způsob, jakým se zbytkem světa interagujeme. Osobní hodnoty přímo určují to, jak si utváříme svůj život. Základní hodnoty společnosti tvoří základ pro poklidné soužití a sociální soudržnost. Zejména nyní, kdy se naše společnost již několik desetiletí výrazně mění, je důležité z této cesty nescházet. Velká část populace dnes již vnímá tuto kulturní různorodost jako novou normu a obohacení našeho života. Zároveň je ale evidentní, že tyto odlišné hodnoty a životní styly občas vytváří konflikt a napětí. To vznáší otázku: „Jak můžeme dlouhodobě společně poklidně žít v rozmanité společnosti a co nás spojuje i přes všechny rozdíly?“

S ohledem na toto je zejména důležité, aby si děti a mladí lidé uměli sami utvořit vlastní názor a schopnost přijímat diverzitu. Pouze takto mohou dospět v silné a zodpovědné jedince se smyslem pro komunitu, kteří dokáží bojovat za demokratické soužití.

Proto se chceme hluboce zaměřit na různé druhy hodnot počínaje hodnotami evropskými, které nás všechny spojují, a konče hodnotami osobními.

Díky účasti spousty lidí z různých zemí tak budeme moct poznat hodnoty evropského občanství, zemí i jednotlivců. Naše znalosti proměníme v umělecká díla, která nakonec na závěrečné prezentaci představíme veřejnosti. Na této výměně mládeže vytvoříme místo, na kterém budou základní hodnoty Evropské unie moct vzkvétat a kde dodáme sebevědomí mladým znevýhodněným lidem.

Na základě toho definujeme specifické cíle projektu:

 • Přístupnost mládeži s omezenými příležitostmi;
 • Propagování aktivizmu a aktivního občanství mládeže a informování o všech jim dostupných příležitostech;
 • Využití inovativních metod v neformálním vzdělávání týkajících se propojení kreativity různými způsoby umělecké tvorby;
 • Intenzivní zkoumání hodnot a jejich formování;
 • Rozvoj profesních a vůdčích dovedností mladých lidí;
 • Využití tradičního evropského umění a kulturního dědictví;
 • Tvorba umění jako nástroje k sebevyjádření a reflexi hodnot;
 • Zužitkování a předávání výsledků projektu;
 • Zlepšení kompetencí v cizím jazyce;
 • Změnu stereotypů, omezení předsudků;
 • Seznámení se s hlavními cíli a klíčovými akcemi Erasmus+.

Metodika:

V rámci výměny mládeže budeme využívat různé neformální metody, energizery, skupinové aktivity, kreativní metody, zpětnou vazbu, outdoorové aktivity, prozkoumávání vizuálního a performačního umění, divadla, poezie, fotografování, videa, krajinné umění a sochařství…

Profil účastníka:

 • 14–19 let;
 • Komunikativní úroveň angličtiny;
 • Zejména jsou vítaní mladí znevýhodnění lidé a náctiletí (uprchlíci, lidé se sociálními překážkami atd.);
 • Mladý člověk s motivací se plně zapojit;
 • Účastník APV se musí účastnit i výměny mládeže.

Profil group leadera:

 • 21+;
 • Velmi dobrá schopnost komunikovat v anglickém jazyce;
 • Zodpovědnost a motivace;
 • Člověk motivovaný poznat nové kultury a dozvědět se více o tématu výměny mládeže;
 • Účastník APV by měl zároveň být leaderem při výměně mládeže;
 • Mladý člověk ochotný podělit se veřejně o své zkušenosti z výměny mládeže po jejím skončení.

 

Možná se ti bude líbit