Mindful Coaching in Youth Work – Polsko

single-image

Termín konání: 18.-25. únor 2017

Místo konání: Nowy Sacz, Polsko

Program a akce: program ERASMUS+, Klíčová akce 1: tréninkový kurz

Prosím pročtěte si info pack

Účastníci: Filip Kňažek, Pavla Kolářová

Hostitelská organizace: Stowarzyszenie Moje Marzenia Spełniają Się

Účastníci se země: ČR, Polsko, Maďarsko, Velká Británie, Lotyšsko, Německo, Řecko, Španělsko, Turecko, Bulharsko, Slovinsko, Belgie

Report z projektu:

Erasmus+ školení „Mindful Coaching in Youthwork“ bylo jedním z nejkvalitnějších školení, kterého jsem se kdy účastnila. Jak už název vypovídá, sedmidenní mezinárodní projekt měl za cíl účastníky, kterými byli především pracovníci s mládeží z různých evropských neziskovek, seznámit se základy koučování, jeho principy, základními modely kladení otázek a vedení lidí a zároveň i metod tzv. mindfulness, tedy stavu plného vědomí, při kterém se člověk soustředí na aktuální činnost a dokáže se oprostit od každodenních starostí a rušivých vnějších vjemů.

Školení bylo intenzivní a náročné – v prvních dnech jsme po zábavném teambuildingu byli lektorkami Lilien (Irsko) a Basiou (Polsko) seznámeni se základními koučovacími metodami, které jsme si v rámci praktických cvičení zkoušeli přímo na sobě. Lektorky si byli dobře vědomy skutečnosti, že mají co dělat se skupinou zkušených či začínajících lektorů, mentorů a učitelů, proto vedly setkání, workshopy a diskuze zodpovědně. Bylo nám představeno několik sebereflekčních a sebe-koučovacích technik, dále metody vizualizace jako nástroje pro aktivizaci mladých lidí sloužící k nalezení vnitřní motivace, silných a slabých stránek a jejich dalšího využití. Každé ráno jsme také měli krátké cvičení praktik té tzv. mindfulness a meditace. Mimo to, aktivní učení a tzv. learning by doing jsme také hráli spoustu her, během kterých jsme posilovali důvěru a spolupráci v týmu i ve dvojících, která je pro koučování tak důležitá.

Jedno odpoledne v týdnu jsme měli také volné, abychom si mohli prohlédnout a projít město. Před plánovanou výbornou večeří (polská specialita pirohy) v restauraci pod místní radnicí, jsme měli pro zájemce zamluvenou hru v místní Escape Room – naše šestičlenná skupinka měla hodinu na to se dostat za pomocí řešení různých logických hádanek a hlavolamů z kanceláře mrtvého psychiatra. Byla to pro nás velká výzva (ostatně jako celý týden) a užili jsme si spoustu legrace.

V posledních dnech jsme ve skupinách tvořili workshopy, které posléze využijeme v našich domácích organizacích jako návazné aktivity a follow-up projektu. Já jako aktivní člen brněnské organizace Be International plánuji dál tento workshop využít v práci s našimi dobrovolníky, konkrétně jako motivaci pro hledání sebe sama, svých silných a slabých stránek a hledání vnitřního potenciálu s cílem zlepšení možností jejich budoucího pracovního uplatnění.

Jsem školením jsem velmi spokojená a pro budoucí účastníky mezinárodních projektů můžu lektory a organizaci My Dreams Come True Association (MMS) z Polska jen doporučit.

                                                                                                                                                                                        Pavla Kolářová

Možná se ti bude líbit