Minorities in Action – Estonsko

single-image

Termín konání: 1.-12. srpen 2016

Místo konání: Narva-Jõesuu, Estonsko

 Program a akce: program ERASMUS+, Klíčová akce 1: výměna mládeže

Předprojektové přípravné setkání (tzv. APV = advance planning visit), kterého se zúčastní jen group leader české skupiny: 28.-29. květen 2016

Prosím pročtěte si info-pack a APV rozpis aktivit tohoto projektu (28.-29. květen) a rozpis denních aktivit samotné výměny mládeže (1.-12. srpen). 

Group leader: Tomáš Kochlöffel

Účastníci: Adéla Kotorová, Martin Vertéši, Vojtěch Mýlek, Jiří Buťa, Jan Baběrad, Natálie Zelinková, Beatriz Minkovová

Účastnící se země: ČR, Estonsko, Slovensko, Norsko a Itálie

Hostitelská organizace: New Youth Policy

Report zprojektu: 

Ve dnech 1. až 12. srpna jsme se účastnili mezinárodního projektu „Minorities in Action“ a naší hostitelskou zemí projektu se stalo Estonsko a malé přímořské město Narva-Jõesuu, které leží na hranicích s Ruskem. Projektu se zúčastnilo přes čtyřicet lidí z velice různorodých zemí, a to z Estonska, Itálie, Litvy, Slovenska a v neposlední řadě České Republiky.

Naším hlavním cílem bylo diskutovat o tématech týkajících menšin, nabízejí nápady, jak pomoci menšinám se začlenění do společnosti a získat znalosti o problémech, kterým čelí ve svém životě, když je společnost neakceptuje.

V nadcházejících dnech se z nás všech stali báječní kamarádi. O to bylo pro všechny snazší prezentovat před ostatními nejrůznější postery, závěry z debat, informace o našich zemích nebo nové nápady ohledně celé problematiky.

Všichni jsme se podělili o své myšlenky a názory, abychom měli informace o situaci menšin v různých zemích Evropy, a mohli mezi nimi najít podobnosti a rozdíly, diskutovat o nich a pokusit se pojmenovat možná řešení nebo aspoň přemýšlet o cestách, jak diskriminaci menšin předcházet.

Aby úkol nebyl tak složitý, bylo potřeba jej rozdělit a s dílčími výzvami se poprat zábavnou či přímo zážitkovou formou. Diskuze a prezentace faktografických údajů o menšinách v každé zemi tak střídaly hry, ve kterých jsme na vlastní kůži zkoušeli jaké to je být příslušníkem utlačované menšiny.

Většinu aktivit jsme trávili v konferenční místnosti a pracovali ve skupinkách na flipchartech, které jsme následně prezentovali, případně sledovali videospoty a diskutovali o daných tématech. Nechyběly ani energizery, kterými jsme pravidelně prokládali program.

Dalším skvělým zážitkem byli výlety do okolí, poznávání národních zvyklostí prostřednictvím „národních večerů“ či vzájemného učení se cizím jazykům.

Výstupem pro mladé lidi tak nebude pouze certifikát o absolvování neformálního vzdělávání, ale také zkušenosti a a mezikulturní obohacení.

 

Adéla Kotorová

_________

Please read the Blog: http://minoritiesinaction.tumblr.com/

Básnička: 
Minorities in action

Try to imagine the world,
where minorities have a word. 
Roma, Muslims even Gays,
could live lives in their own ways.

This is the reason why we went,
to Estonia 12 days spent.
40 people and one heart,
it was indeed a good start.

Group work, presentations, seminars,
were like saving the Universe.
We always found a solution,
sometimes with the emotion.

We discussed a religion,
in every single region.
Even if there are many Gods,
the differences connect us.

What does perfect woman mean?
That doesn’t have to be clean.
There is beauty everywhere,
doesn’t matter what you wear.

We tried to break the stereotypes,
about gender prototypes.
Now we all exactly know,
the main thing is our soul.

We are grateful that we could,
this topic deeply discovered.
Erasmus plus gave us a chance,
to fulfil our future plans.

Možná se ti bude líbit