Natural Environment – Portugalsko

single-image

Termín konání: 25. listopad — 2. prosinec 2020

Místo konání: Covilhã, Portugalsko

Program a akce: program ERASMUS+, Klíčová akce 1: výměna mládeže

Před tím, než se přihlásíte na jakýkoliv náš projekt, prosím důkladně si přečtěte informace uvedené v sekci Chci vyjet na projekt.

Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit, prosím důkladně si přečtete info-pack. Prosím zamyslete se, jak do tohoto projektu zapadáte vy. Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit jako náhradníci, prosím odešlete vyplněnou přihlášku co nejdříve.

Přihlašování bylo uzavřeno 17. listopadu.

Pro to, abyste se na tento projekt přihlásili je nutné, abyste vlastnili nejen občanský průkaz (který musíte mít ze zákona), ale také platný cestovní pas (s platností min. ještě 150 dní od datumu začátku vámi vybraného projektu).

V rámci programu ERASMUS+ jsou následující finanční specifika: v rámci všech projektů je kompletně (ze 100%) zajištěno jídlo, ubytování, aktivity, a to vše je zcela pokryto z fondů EU programu ERASMUS+ a zařízeno organizátory. Účastníkům dále budou proplaceny cestovní náklady (reimbursement) do max. výše €360 (v případě tohoto projektu) z místa bydliště do místa konání projektu a zpět.

Hostitelská organizace: Share!

Věkový limit pro účastníky: 18-30

Věkový limit pro group leadera: 18+

Účastnící-se země:  Portugalsko, Španělsko, Norsko, Itálie, ČR, Rumunsko

Portugalsko nevyžaduje negativní Covid test od cestujících pro vstup na své území (viz informace Ministerstva zahr. věcí. zde). Občané ČR vracející-se zpět do ČR z Portugalska musí podstoupit Covid test a předložit negativní výsledek své krajské hygienické stanici do pěti dní od návratu z Portugalska (viz informace Ministerstva zdravotnictví ČR zde). PCR test nutný po návratu do ČR bude českým účastníkům proplacen spolu s cestovními náklady v plné výši. 

Popis projektu:

Myslel/a jsi si, že projekty se v době koronavirové nemohou konat? Byl/a jsi na omylu! Přihlas se na projekt zaměřený na ochranu životního prostředí a získej kromě proplacených cestovních nákladů i test na COVID-19 zdarma.

Výměna mládeže „Natural Environment“ je projekt organizovaný organizací „Share!“. Jeho hlavním tématem je povědomí o životním prostředí a následcích klimatických změn.

Tato výměna mládeže má za cíl propagovat aktivity evropské mladé generace a předat zkušenosti a metody související s povědomím o životním prostředí a následky klimatických změn. Postupem času zapříčinila nedostatečná ochrana životního prostředí na různých místech a v přírodních rezervacích strádání místní flóry a fauny. Tento projekt proto funguje jako prostředek k rozvinutí povědomí o životním prostředí a jeho ochraně pomocí aktivit, které podporují ducha iniciativy v těchto oblastech a zároveň vedou přímo k ochraně přírody.

Spojením kreativity, sociálního cítění a pochopitelně povědomí o životním prostředí se tato výměna mládeže bude snažit o splnění jednoho ze svých hlavních cílů — vytvořit z účastníků řešitele problémů a posunout mládež do aktivnější role v naší společnosti evropské mladé generace v souvislosti s životním prostředím.

Účastníky budeme ovlivňovat na osobní úrovni, jimi získané schopnosti jim pak budou užitečné až budou hledat pracovní uplatnění. Zároveň se budeme, s jejich pomocí, snažit o zaktivnění komunity v domovských městech účastníků a její spolupráce s městy samotnými.

Budeme se také snažit o rozvinutí dovedností účastníků z oblastí občanské nauky, sociálních věd, kreativity a týmové práce v multikulturním prostředí. Jelikož má naše organizace rozsáhlé zkušenosti s organizováním akcí zaměřených na sport a ochranu životního prostředí, věříme, že můžeme naše metody a zkušenosti sdílet efektivně.

Možná se ti bude líbit