Ohlédnutí za rokem 2019

single-image

Děkujeme vám za vaši podporu, zájem a přízeň v roce 2019 a do roku následujícího vám přejeme hodně zdraví, radosti, úspěchů a skvělých zážitků nejen s projekty ERASMUS+ Mládež!

A co se nám podařilo v roce 2019?

 • Vyslali jsme 336 účastníků na 87 krátkodobých neformálně-vzdělávacích a 5 dobrovolnických projektů. Z toho bylo 203 holek a 133 kluků.
 • Celkově jsme vyslali už bezmála 1690 účastníků na více než 700 projektů.
 • Uspořádali jsme už desátý vlastní projekt, Erasmus+ mobilitu pracovníků s mládeží „ACT – Active Citizens of Today!„.
 • V dubnu jsme hostili seminář v rámci Erasmus+ projektu Klíčové akce 2 „Education for Deeper Social Integration„.
 • Zorganizovali jsme dvě prezentace o programu Erasmus+ Mládež: na Gymnáziu Matyáše Lercha v Brně, Gymnáziu Nad Štolou v Praze a tři besedy s bývalými dobrovolnicemi Evropské dobrovolné služby.
 • Programy Evropský sbor solidarity a Erasmus+ Mládež jsme prezentovali také na Tvořivém odpoledni s Brontosaurem v Břeclavi.
 • V rámci projektu „You(TH) Decide„, podpořeného Visegrádským fondem, jsme na Gymnáziu Břeclav realizovali tři workshopy o aktivním občanství.
 • Pokračovali jsme ve spolupráci s Úřadem práce ČR, kontaktními pracovišti v Břeclavi, Hodoníně a Mikulově, kde nezaměstnaným mladým lidem nabízíme účast na projektech Erasmus+ Mládež / Evropského sboru solidarity jako možnost dalšího vzdělávání.
 • Po tříleté pauze vydalo EYCB nástěnný kalendář s nejhezčími fotkami z projektů.
 • Již počtvrté jsme se zapojili do Mezinárodního dne dárcovství Giving Tuesday.
 • Od letošního září nás najdete také na Instagramu. 🙂

Možná se ti bude líbit