Our Traditions Under the Twelve Stars.cz

single-image

Datum konání: 12.—19. září 2009

Místo konání: Lednice, Česká republika

Partneři: Turecko, Portugalsko, Španělsko, Rumunsko, Polsko

Účastníci: 4 účastníci z každé národní skupiny + 1 group leader

Témata a cíle: Hlavními tématy projektu byly tradice a folklor evropských zemí a také otázka – „Existuje něco jako Společná evropská kultura, folklór a tradice“? Hlavním cílem projektu bylo seznámit účastníky navzájem s jejich folklorem a tradicemi, najít jejich společné kořeny, ukázat, čím se konkrétní tradice a folklor liší od ostatních, zjistit, jak důležitou roli hrají tradice v každodenním životě běžných lidí a probudit v účastnících otázku tradic, folkloru a kultury, které by byly sdíleny všemi Evropany. Stejně tak je naším cílem i napomoci navázání přátelských vztahů a kontaktů mezi zúčastněnými mladými lidmi.

Aktivity a metody: Projekt zahrnoval 7 dnů činností typu návštěva tradičních Hodů ve Velkých Bílovicích, prezentace národních pokrmů, nápojů, tanců a krojů, hledání společného evropského tance, kroje a folklorního festivalu nebo výlety do Brna a Lednicko – valtického areálu. Metody aktivit byly založeny na neformálním vzdělávání, jako je práce ve skupině, interaktivní prezentace, workshopy a veřejné ankety.

Grant: Projekt byl podpořen 13 795 EUR z prostředků programu Mládež v akci.

Více se dozvíte na blogu tohoto projektu.

Možná se ti bude líbit