Photography, Community Story! — Rumunsko

single-image

Program a akce: Erasmus+ Mládež, klíčová akce 1: výměna mládeže

Místo konání: Iasi, Leasure centre Omenia, Rumunsko

Termín konání: 21.—30. červen 2021

Prosím důkladně si přečtete info-pack. Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit, prosím odešlete svou vyplněnou přihlášku co nejdříve

Počet volných míst: 0. Můžete se hlásit jako náhradníci.

Věkový limit pro účastníky: 16—25

Věkový limit pro group leadera: 18+

Celkový počet účastníků za národní skupinu: 5+1GL

Před tím, než se přihlásíte na jakýkoliv náš projekt, důkladně si přečtěte všechny informace v sekci Chci vyjet na projekt a seznamte se s Pravidly účasti na zahr. projektech.

Pro to, abyste se na tento projekt přihlásili je nutné, abyste vlastnili nejen občanský průkaz (který musíte mít ze zákona), ale také platný cestovní pas (s platností min. ještě 150 dní od datumu začátku vámi vybraného projektu).

V rámci programu Erasmus+ Mládež jsou následující finanční specifika: v rámci všech projektů je kompletně (ze 100%) zajištěno jídlo, ubytování, aktivity, a to vše je zcela pokryto z fondu programu Erasmus+ Mládež a zařízeno organizátory. Účastníkům dále budou proplaceny cestovní náklady (reimbursement) vč. nákladů na Covid testy do max. výše €215/účastník (v případě tohoto projektu) z místa bydliště do místa konání projektu a zpět. Tzn. např. pokud cest. náklady vyjdou na €125, účastníkovi zbyde €75 na proplacení jeho nákladů na Covid testy.

Prosím seznamte se s podmínkami pro vstup do Rumunska (nutnost testů, atp.) na stránkách Ministerstva zahr. věcí zde.

Prosím seznamte se s podmínkami pro návrat do ČR ze zahraničí (nutnost testů, karantény, atp.) na stránkách Ministerstva zahr. věcí zde. 

Účastnící se země: Rumunsko, ČR, Polsko, Litva, Chorvatsko, Bulharsko, Severní Makedonie

Hostitelská organizace: PRO ROMA Association

Popis projektu:

Většinu našeho volného času trávíme v místní komunitě. Mladí lidé potřebují běžné aktivity k řešení běžných problémů, aby opravdu cítili, že jsou součástí komunity. Pomáhat znevýhodněným lidem být aktivními členy znamená přispívat k rozvoji dané komunity. 

Zapojením do života mladé komunity mohou být motivováni k vytváření změn, které chtějí ve společnosti. Dnešní svět hledá smysl komunity, něco, co ji spojuje. Pro většinu znamená občanská angažovanost přítomnost ducha, který je slyšet ve světě a po celou dobu pomáhá těm, kteří to potřebují, věnovat se společnosti a jejím cílům. Komunita zajišťuje svým členům sociální postavení, bezpečnost a přijetí.

Účel projektu:

Projekt „Photography, community story!“ si klade za cíl vyškolit 42 mladých lidí s občanskými dovednostmi a kompetencemi ve smyslu veřejné účasti a ovlivňování rozhodování ve prospěch jejich vlastní komunity.

Cíle:

  1. Učit 42 mladých lidí vyjádřit a sdílet potřeby komunit skrze obrazy během výměny mládeže a fáze šíření.
  2. Zvýšit viditelnost Erasmus+ příležitostí během všech stádií projektu.
  3. Rozvíjet dovednosti 42 mladých lidí při používání fotografických technik během výměny mládeže.

Proč?

Strategie mládeže 2019-2027, jejímž cílem je, aby se mladí lidé stali aktivními občany, inspirovaná hodnotami EU a Evropskou identitou, bude vybavena dovednostmi potřebnými pro jejich osobní rozvoj, bude se podílet na rozhodování místních politik s dopadem na komunitu kde žijí, přispívat k vymýcení chudoby a forem diskriminace, propagovat sociální začlenění mezi mladými lidmi a rozvíjet pozitivní obraz na venkovské prostředí. 

Během projektu se mladí účastníci naučí, jak vyjádřit  a sdílet své vlastní potřeby a potřeby komunity skrze fotografie, naučí se mobilizovat pro společné cíle, které mohou ovlivnit komunitu. Skrze aktivity, které budou provádět skrze přenášení obrazů, hlasu a zpráv, přispějí ke změně mentality vůči komunitám a určí autority, které mají zasáhnout proti chudobě. Tito mladí lidé se naučí vyjádřit, ovlivnit a přistoupit k problémům a potřebám znevýhodněných komunit, problémům, které přetrvávají a zpomalují změny, jako například izolace, přístup ke vzdělání, přístup ke zdravotní péči, přístup k veřejným službám, především k infrastruktuře (přístupné cesty, zařízení, pitná voda) atd.

V rámci tohoto projektu budou účastníci vyškoleni k sebevyjádření, k pozorování, k přitáhnutí pozornosti, k vyjádření svých názorů, k prezentování svojí komunity za použití metod ovlivňujících veřejné rozhodování, jako je umění fotografie.

 

Možná se ti bude líbit