Plastic Tide — Španělsko

single-image

ERASMUS+, Klíčová akce 1: výměna mládeže

Místo konání: Valencie, Španělsko

Termín konání: 3.—10. květen 2023

Český tým: Gabriela Pilátová (GL), Radim Plško, Lucie Velová, Klára Jedličková, Tomáš Robovský

Přečtete si info-pack. 

Hostitelská organizace: Asociación Ataronjats

Report z projektu:

Erasmus projekt The Plastic tide se konal od 3 do 10 května 2023 v kempu uprostřed “divočiny” zhruba 100 kilometrů od Valencie. Zúčastnili se ho týmy ze šesti zemí, kde každá země měla pět zástupců. Kromě nás zde byly mladí lidé z Francie, Rumunska, Řecka, Španělska/Portugalska a Litvy. 

Tématem projektu bylo především znečišťování oceánů plasty a s tím spojených problémů a výzev, se kterými se budeme muset vypořádat. At už to jsou mikroplasty, které mohou být tím vůbec největším problémem nebo třeba rozsáhlé ostrovy tvořené plasty, které se volně pohybují po Tichém oceánu. Ovšem projekt se dotýkal i více sociálních a osobnostních témat. V mých očích vidím přínos především v prezentacích a schopnosti komunikovat téma nebo zadaný úkol, v týmové práci, která byla hlavní náplní projektu a pak také i všemožné aktivity a hry, které silným způsobem stmelili kolektiv naprosto neznámých lidí a vytvořili úžasnou atmosféru.

Stálo by za to i ve zkratce popsat aktivity a momenty jednotlivých dní. První den byl dnem příjezdů, kdy Česká parta přiletěla již během rána a měli jsme díky tomu většinu dne na poznávání Valencie. Navečer nás spolu se zbylými účastníky vyzvedl autobus a odvezl nás do zhruba 100 kilometrů vzdáleného kempu, kde se projekt konal. A bylo to místo opravdu mimo dosah civilizace, jelikož silnice která ke kempu vedla byla v mých očích malá i pro osobní auto, natož pak pro autobus. O to více když jsme touto cestou plnou zatáček a serpentin projížděli skoro půl hodiny bez toho abychom zahlédli jakoukoliv vesnici. Byly jsme ubytovaní v chatičkách, které na první pohled působili velmi obyčejně, ale po chvíli jsme z nich začali cítit ten pravý táborový a dobrodružný nádech.

Druhý den se nesl ve znamení vzájemného poznávání a seznamování. Kromě velkého množství her a aktivit nám organizátoři prezentovali i Erasmus program a jaké možnosti jakožto mladí lidé máme. Každý večer pak zakončila kulturní noc, kdy každý národní tým prezentoval kreativní formou svou zemi ostatním.

Třetí a čtvrtý den se už nesly ve více tematickém duchu. Zaměřili jsme se na hlavní téma projektu, kdy jsme díky prezentacím a vlastní rešerši získali informace o tématu a ty poté následně přetavili v týmových prezentacích, kdy každý tým byl namixován vždy jedním účastníkem každé země. Třetí den pak završila i naše prezentace České republiky, která se nám (neskromně řečeno 😊) velmi povedla.

Během pátého dne jsme se zaměřili na druhý výstup, který měl projekt přinést. A tím bylo vytvoření dvou videí na vybrané téma reflektující téma projektu. Důraz měl být kladen především na tvořivost a kreativitu. Šestý den nás čekal celodenní výlet do krásné Valencie, který každý využil podle svého. Někdo si zaplaval v již příjemně teplém moři, jiní zase objevovali centrum a moderní stavby města.

Poslední den byl spjat především se zhodnocením projektu a k loučení, které bylo nakonec velmi emotivní. Velkou hodnotu má pro mě především ukázka, jak se lidé, kteří se neznají, někdy si i skoro nerozumí a pochází ze zcela jiného prostředí a kultury, dokážou během tak krátkého času sblížit a vytvořit velmi specifický typ přátelství. Myslím, že nejen pro mě je to asi ta nejzajímavější a nejcennější věc, kterou si ze celého projektu odnáším. Zároveň bych chtěl moc poděkovat organizátorům i EYCB, že zorganizovali a zprostředkovali skvělý projekt, který v mnoha z nás zanechá dlouhodobé vzpomínky a každého posunul o kus dopředu. 

Tomáš Robovský

Možná se ti bude líbit