112 — Bulharsko

single-image

Program a akce: program ERASMUS+: Mládež, Klíčová akce 1: tréninkový kurz

Termín konání: 7.—17. květen 2021

Místo konání: Varhovrah, Bulharsko

Prosím přečtete si info-pack

Hostitelská organizace: Mladejki centar za razvitie- Vzaimopomosht

Věkový limit pro účastníky: 18+

Účastnící se země: Polsko, Bulharsko, Itálie, Španělsko, ČR, Severní Makedonie, Rumunsko, Portugalsko, Řecko

Účastníci českého týmu: Petra Melicharová, Tvan Anh Tran

Report z projektu:

Projekt 112 se konal 7.-17. května v penzionu Rodopi u bulharské vesničky Varhovrah u Plovdivu. Hostitelskou organizací bylo YDCMA Bulgaria, celým projektem nás provedla Maria Slavova. Dále se na pozici vedoucích diskuse prostřídaly trenérky Snezhana Ivanova a Elena Pap. Původně měli dorazit účastníci z devíti zemí – Polska, Bulharska, Itálie, Španělska, Česka, Makedonie, Rumunska, Portugalska a Řecka, ale účastníci z Itálie a Polska nakonec bohužel nedorazili.

Cílem tohoto projektu byl rozvoj povědomí a schopností spojených s krizovými situacemi jak obecnými, tak aktuálními. Oblasti, které se v rámci projektu rozebírali byly například situace, při kterých státy vyhlašují nouzový stav, biologická rizika, migrační krize, rizika spojená s průmyslem a radiací a karanténa. Dělo se tak za pomoci trenérek, které jsme zmínila výše, a workshopů, které si pro nás připravily. Také bohaté zkušenosti některých účastníků přišli vhod – měli jsme štěstí, že například ve skupině z Makedonie byli tři příslušníci horské služby.

Každé z témat jsme rozebírali z více úhlů pohledu – jak co se týče jednotlivých aktérů daných situací, tak z časového hlediska – z hlediska prevence, chování přímo v krizové situaci a vhodném postupu po dané situaci. Dále jsme na základě dialogu ve skupině a situačních simulací pronikli do psychologické stránky věci, empaticky se vcítili do kůže účastníků krizových situací. Pod vedením Eleny Pap jsme se také zaobírali efektivnější týmovou spoluprací a komunikací ve skupině. 

Výstupů z tohoto projektu je několik. V prvé řadě všechny vědomosti a zkušenosti, které jsme načerpali. Za druhý výstup se dá považovat aktivita, kterou jsme vytvářeli v městě Plovdivu. S pomůckami, které jsme přivezli s sebou z penzionu Rodopi, jsme oslovovali kolemjdoucí a zapojovali je do aktivit, které jsme se v rámci tréninku naučili. Posledním výstupem jsou krátké snímky natočené pod vedením Atanase Miteva, které ukazují originální pohled na různé situace, které se v rámci projektu probíraly.  

https://www.youtube.com/watch?v=zAPr6-SNbHc

https://www.youtube.com/watch?v=WnINcXbI5Og

https://www.youtube.com/watch?v=AaZ_RuQRaes

https://www.youtube.com/watch?v=8i8F11kXbJQ

                                                                                                                    Petra Melicharová

Možná se ti bude líbit