Social Harmonization with Refugees: Understanding the Situation of Refugees and Creating Work Plan for Social Inclusion — Turecko

single-image

Program a akce: Erasmus+ Mládež, Klíčová akce 1: tréninkový kurz

Místo konání: Adana, Turecko

Termín konání: 3.—11. září 2021

Počet volných míst: 0. Můžete se hlásit jako náhradníci.

Věkový limit pro účastníky: 18+

Před tím, než se přihlásíte na kterýkoliv z našich projektů, důkladně si přečtěte informace v sekci Chci vyjet na projekt a seznamte se s Pravidly účasti na zahr. projektech.

Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit, prosím důkladně si přečtete info-pack.

Prosím zamyslete se, jak do tohoto projektu zapadáte vy. Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit, prosím odešlete vyplněnou přihlášku co nejdříve.

Pro to, abyste se mohli zúčastnit tohoto projektu musíte vlastnit platný cestovní pas (s platností min. ještě 150 dní od datumu vstupu na území Turecké republiky). Více přímo na stránkách Ministerstva zahr. věcí ČR

Prosím seznamte se s podmínkami pro vstup do Turecka (nutnost testů, atp.) na stránkách Ministerstva zahr. věcí zde.

Prosím sledujte aktuální opatření (nutnost testů, karantény, atp.) pro návrat do ČR ze zahraničí na stránkách MZV zde.

V rámci programu ERASMUS+ jsou následující finanční specifika: v rámci všech projektů je kompletně (ze 100%) zajištěno jídlo, ubytování, aktivity, a to vše je zcela pokryto z fondů EU programu ERASMUS+ a zařízeno organizátory. V případě tohoto projektu bude účastníkům bude proplaceno 90% cestovních nákladů (reimbursement) z max. výše (100%) €275 (tedy, max. vám bude proplaceno 90% z částky €275, což je €247.5) z místa bydliště do místa konání projektu a zpět.

Hostitelská organizace: Birlikte Yasam Dernegi

Účastnící-se země: Turecko, ČR, Estonsko, Rumunsko, Severní Makedonie, Francie, Polsko, Itálie, Litva, Španělsko, Velká Británie

Popis projektu:

Podle nejnovějších dostupných údajů z tureckého generálního ředitelství pro řízení migrace (DGMM) je v současné době na tureckém území přítomno přibližně 3 a půl miliónů cizích státních příslušníků (údaje z února 2019), kteří hledají mezinárodní ochranu. Dnešní Evropa se stává novým domovem pro velké množství migrantů z jiných kontinentů, kteří prchají před vojenskými konflikty, diktaturou nebo jinými dramatickými příčinami. Evropské státy se přizpůsobují novým výzvám, kde je multikulturní společnost rostoucí realitou; někteří jednotlivci a společnost reagují na naléhavé potřeby a vyrovnávají se s problémy různými způsoby.

Migrace navíc do značné míry ovlivňuje mládež, přičemž je třeba vzít v úvahu, že hmatatelným procentem migrantů jsou mladí lidé. Ve skutečnosti mnoho mladých lidí čelí diskriminaci ve školách, na univerzitách a velmi často jsou vystaveni šikaně. Přesto jsou mladí lidé často vyloučeni z veřejných debat a diskusí a jejich hlas ve většině případů není slyšet. V reakci na nedávnou migrační krizi se partneři rozhodli vytvořit vzdělávací kurz s cílem zmocnit pracovníky s mládeží využívat mezikulturní dialog jako nástroj boje proti nesnášenlivosti vůči migrantům, podpory vzájemného porozumění a vytváření lepších integračních mechanismů při utváření inkluzivnější Evropy.

Hlavní cíle projektu:

  • Poskytnout koncepční rámec pro hlavní pojmy, jako je emigrace, imigrace, integrace, interkulturalismus a multikulturalismus.
  • Zamyslet se nad emigrací a imigrační situací v zúčastněných zemích a zjistit důvody migrace, konkrétně faktory push a pull.
  • Diskutovat a analyzovat současné migrační výzvy v Evropě a pokusit se nabídnout řešení z pohledu práce s mládeží.
  • Při práci s mladými lidmi podporovat toleranci, respekt a otevřenost vůči migrantům.
  • Sdílet zkušenosti a osvědčené postupy integračních mechanismů.

Cílová skupina:

  • Pracovníci s mládeží, nebo kdokoliv zajímající se o téma starší 18 let.
  • Kdokoliv, kdo chce získat zkušenosti a nové znalosti.

Možná se ti bude líbit