Podpořte činnost Evropského centra mládeže Břeclav

single-image

Evropské centrum mládeže Břeclav (EYCB) již jedenáct a půl roku podporuje osobní rozvoj mladých lidí prostřednictvím jejich účasti na mezinárodních vzdělávacích a dobrovolnických projektech v zahraničí financovaných programem EU Erasmus+ Mládež. Tyto projekty nejen že rozvíjejí schopnosti mládeže potřebné pro jejich uplatnění na trhu práce, ale také posilují zájem o dění ve společnosti a aktivní zapojení do veřejného života.

EYCB dále informuje mladé lidi o Evropské unii a příležitostech, které mládeži nabízí, zejm. jde o studijní pobyty, stáže, soutěže a další. Aktivně také podporuje dobrovolnictví, a to jak na místní, tak mezinárodní úrovni.

Protože jako jedna z mála organizací v ČR se snažíme být opravdu dostupní všem a poskytujeme své služby zdarma, jsme při financování své činnosti odkázáni téměř výhradně na dobrovolné dary jednotlivců.

Podpořte prosím naši činnost zasláním jakkoli velké částky na účet č. 2800605023/2010. Vaše dary od určité výše navíc odměníme

Možná se ti bude líbit