Solidarity & Participation of Youth in Small Communities — Španělsko

single-image

Termín konání: 7.-14. duben 2019

Místo konání: Puerto de la Cruz, Tenerife, Španělsko

Program a akce: program ERASMUS+, Klíčová akce 1: tréninkový kurz 

Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit, prosím důkladně si přečtete info-pack

Účastníci: Filip Kňažek, Lada Matyášová

Hostitelská organizace: ASOCIACIÓN P.O.D.

Účastnící-se země: Polsko, Chorvatsko, Řecko, Španělsko, ČR

Report z projektu:

Solidarita a zúčastněnost mladých lidí v malých komunitách (školení na Tenerife) 

 

Co pro nás znamená solidarita? A co účast, přiložení ruky k dílu a náš zájem o nějakou věc? Jsou to pro nás prázdné pojmy nebo si každý něco představíme? Bude ta představa něco konkrétního z našeho okolí nebo to bude nějaký klasický obrázek využívaný médii? 

V malebném přímořském městečku Puerto de la Cruz jsem se zúčastnila mezi 7. a 14. dubnem 2019 mezinárodního školení pracovníků s mládeží Solidarity and participation of youth for young people. Byl to svým zaměřením a i formátem velmi jedinečný počin. Jednak jsme byli velmi malá skupina účastníků. Bylo nás jen jedenáct. A pak se setkávání konalo v centru pro mládež v malém městě ostrovní komunity, se kterou jsme tak mohli dle libosti interagovat. Na projekt se sjely dvojice z pěti zemí Evropy – České republiky, Chorvatska, Polska, Řecka a Španělska. Všichni pracovníci s mládeží, tedy projektoví manažeři volnočasových zařízení, pedagogové volného času nebo například i psychologové pracující s mládeží.

 

Účelem školení bylo si ujasnit princip solidarity a zapojení mladých lidí do místních komunit při jejím prosazování, jdoucí ruku v ruce s předáním několika metod, které jsou k tomu vhodné. Zahájili jsme tedy týden nejen poznáváním jeden druhého a našich domovských realit, ale také jsme si nastavovali to, co pro nás solidarita a účast mladých lidí znamená. Ale pak už jsme se ponořili hlouběji do jednotlivých metod storytellingu (vyprávění příběhů), živé knihovny, photovoice a divadlo utlačovaných.

Storytelling je metodou sdílení hlubokých lidských příběhů založených na osobní zkušenosti. Živá knihovna je metoda vytvořena v boji proti diskriminaci a potlačování stereotypů jednotlivých komunit vůči některým jejím členům či skupinám osob. Její účastníci si mou daného člověka se silným osobním zážitkem, kdy byl diskriminován nebo jinak osobně zasažen negativními projevy stereotypizace, na daný čas „vypůjčit“ a nechat si jeho příběh od něj vyprávět jako by si četli v knize. Pravidlem je že vždy jednu knihu čte pouze jeden čtenář v daný čas, který je omezený zpravidla na 45 minut. A samozřejmě zde jde o důvěru a pochopení, kteří čtenáři musejí vůči svým knihám mít, protože ty sdílí mnohdy velmi těžký a pro ně bolestivý příběh. Photovoice je metoda využívaná jak s dětmi, tak s dospělými, kdy členové místní komunity fotografují lokální problémy tak, jak je sami vidí, a ty jsou pak prezentovány formou vernisáže místnímu zastupitelstvu.

 

Samozřejmě jsme ale nezůstali jen u teorie, ale sami jsme si všechny výše zmíněné metody mohli i vyzkoušet. Rozdělili jsme se tedy do skupin a zkusili si těchto několik metod realizovat sami na sobě. Objevili jsme, jak je těžké zapojit do procesu více lidí, a jak může být obtížné se vyznat v lokální realitě, když jí nejsme plně součástí. A i přes to, že jsme předtím strávili den pozorováním a zjišťováním informací od místních obyvatel, nebylo to snadné. A to jsme byli jen malá skupina zabývající se tématem sociálních problémů celý předcházející týden.

 

Před projektem i po něm jsem měla čas si ještě prohlédnout krásy celého ostrova. A to nejen tak turisticky. Ale díky platformě Couchsurfing jsem mohla strávit několik dní ve společnosti místních lidí, což pro mě byla jedinečná možnost vidět vše oceňované místními, dozvědět se o lokální realitě, a zjistit, jak se v daném místě žije. Jsem vděčná za tuto příležitost, která mi nabídla možnost se nejen pokochat rozmanitostí celého ostrova (téměř pouštní podmínky na jihu a na srážky bohatý bujný sever), ale také poznat na vlastní kůži místní kulturu (například díky ochutnání typického lokálního banánového vína, mangový ledový čaj nebo mangovo-banánová pomazánka).

 

Mezinárodní školení pro pracovníky s mládeží bylo realizováno díky programu Erasmus+ v rámci jeho klíčových aktivit 1 Mobilit osob. Hostující organizací byl P.O.D. Association z Puerto de la Cruz (jejichž web zní pod-org.com). Já jsem vyjela reprezentovat neziskovou organizaci Evropské centrum mládeže Břeclav, jejichž další aktivity a projekty můžete nalézt na jejich webových stránkách wordpress-618039-2005636.cloudwaysapps.com.

 

Lada Matyášová

Možná se ti bude líbit