Staň se mladým delegátem OSN

single-image
Aby byl slyšet i hlas mladé generace, při OSN funguje program mladých delegátů. Nyní je čas vybrat delegáta za Českou republiku pro přístí rok. Vybraný kandidát získá unikátní zkušenosti, kontaky a podívá se do New Yorku na zasedání Valného shromáždění OSN. 
 
Program Mladých delegátů do OSN (UN Youth Delegates Programme) hledá účastníky/účastnice, kteří mají zájem reprezentovat českou mládež, poznat fungování OSN a získat spoustu vědomostí o udržitelném rozvoji, které budou následně předávat dál.
 
Vybraní uchazeči/ky budou mít možnost hájit zájmy české mládeže na mezivládních jednáních OSN, spolupracobvat se Stálou misí ČR při OSN a řešit otázky práv a participace mládeže, lidských práv a Cílů udržitelného rozvoje OSN.
 
Zúčastní se také dvou výjezdů, první z nich se uskuteční v říjnu 2020 v New Yorku během podzimního zasedání Valného shromáždění OSN.
 
Co bys měl/a splňovat?
 • věk 18-25 let
 • časová flexibilita dle potřeb Programu
 • zájem o mezinárodní vztahy a diplomacii
 • zájem o témata, která řeší mladí lidé
 • týmový duch
 • odolnost vůči stresovým situacím
 • výborná znalost angličtiny
 • další cizí jazyk výhodou
 • předchozí pracovní zkušenost s mládeží 
 • ochota dobrovolně se zapojit do společenských a politických procesů po dobu přibližně jednoho roku
Jak se přihlásit?
 
K přihlášení budeš potřebovat následující:
 • životopis v češtině
 • návrh agendy a zdůvodnění jejího výběru v češtině (1-3 normostrany)
 • esej v angličtině na téma “Which Sustainable Development Goal of the Agenda 2030 do you consider as the most relevant to the Czech youth and why?“
Pošli vše e-mailem na [email protected]
 
Deadline je 15. května 2020.
 
V případě postupu do druhého kola proběhnou osobní nebo online pohovory v termínu od 25. do 29. května 2020.
Další informace o programu najdeš zde.

Možná se ti bude líbit