STÁŽ v Evropském účetním dvoře

single-image

Evropský účetní dvůr organizuje třikrát ročně v relevantních odděleních. Stáže jsou poskytovány maximálně na 3 až 5 měsíců. Mohou být placené (1350 €/měsíc) nebo bez odměny v závislosti na rozpočtu a dostupných prostředcích.

Stáže se konají v následujících termínech:

– od 1. března do 31. července téhož kalendářního roku;
– od 1. května do 30. září téhož kalendářního roku;
– od 1. října jednoho kalendářního roku do 28. (29.) února roka následujícího.

Způsobilí žadatelé musí:

  • být státním příslušníkem jednoho z členských států Evropské unie, s výjimkou případů, kdy orgán oprávněný ke jmenování udělil výjimku;
  • být držiteli uznávaného vysokoškolského diplomu, který umožňuje přístup k funkční skupině AD, jak je definována ve služebním řádu úředníků Evropské unie, nebo mít ukončené alespoň čtyři semestry vysokoškolského studia v oblasti zájmu Evropského účetního dvora;
  • chtít získat praktické školení týkající se jedné z oblastí činnosti Evropského účetního dvora;
  • dosud neabsolvovali stáž v žádném orgánu nebo instituci EU;
  • mít dokonalou znalost alespoň jednoho úředního jazyka Evropské unie a uspokojivě ovládát alespoň jeden další úřední jazyk Evropské unie.

Vybraní uchazeči musí předložit čistý trestní rejstřík a lékařské potvrzení potvrzující, že jsou fyzicky způsobilí k plnění svých úkolů.

Termíny pro odeslání přihlášek:
30. červen 2022 (přihlašování se otevírá 1. května)

31. leden 2022 (přihlašování se otevírá 1. prosince)

Více informací zde.

Možná se ti bude líbit