STIPENDIUM Fulbright-Schuman Programme

single-image

Láká tě studium v USA, ale obáváš se, že nemáš dostatečné finance na pokrytí nákladů? Nezoufej! Od toho je tu Schumanovo stipendium! 

O co jde?  

The Fulbright-Schuman Programme zajišťuje občanům EU granty pro studium, výzkum a přednášení ve Spojených státech se zaměřením na problematiku EU, Evropskou integraci a vztahy Spojených států a EU. Program je spravován uskupením Fullbright Commission v Belgii a je spolufinancován Ministerstvem zahraničí Spojených států amerických a Generálním ředitelstvím pro vzdělávání a kulturu Evropské komise.

Jaké granty jsou k dispozici? 

 • Granty pro postdoktorální výzkum a přednášení (‘badatelé’)
  • Pro ty, kteří mají titul PhD (nebo ekvivalentní titul a 5+ let zkušeností) a alespoň 3 měsíce akademických/profesních zkušeností ze dvou nebo více zemí EU.
  • Pro projekty o délce 3–9 měsíců s preferencí délky 4–6 měsíců.
    
 • Granty pro (pre)doktorální výzkum (‘studenti’)
  • Pro ty, kteří mají alespoň 3 měsíce akademických/profesních zkušeností ze dvou nebo více zemí EU, mají alespoň bakalářský vysokoškolský titul a dosáhli akademické excelence obecně definované jako prospěch s vyznamenáním ve všech ročnících studia či v závěrečném ročníku studia (tyto podmínky často odpovídají podmínkám pro získání tzv. „červeného diplomu“). Aplikanté, kteří nedosáhli takového prospěchu budou také uvažování, za předpokladu, že prokáží významné osobnostní nebo profesní kvality.
  • Normálně pro projekty o délce cca 9 měsíců (akademický rok), ale budou akceptovány i přihlášky na kratší projekty, ne však kratší než 4 měsíce.
    
 • Granty pro mezinárodní edukátory
  • Pro profesionály ve správě mezinárodního vzdělávání z evropských univerzit, pro výzkum v oblastech, které budou vzájemně prospěšné pro obě instituce.
  • Na dobu mezi 3 a 9 měsíci (akademický rok).
    
 • Granty pro inovaci
  • Pro návrhy zaměřené na pro-evropský či pro-euroamerický přístup k inovativním technologiím a business modelům a k jejich integraci s novými a existujícími opatřeními a regulacemi.
  • Proces pro přihlašování je stejný jako při žádání (pre)doktorální nebo (post)doktorální grant, ale v kolonce „Country Information“ je nutné zmínit, že aplikant žádá o grant pro inovaci. 

Kdo se může přihlásit?

 • Občané států EU
 • Výborná znalost angličtiny
 • Absolventi VŠ (alespoň bakalářský titul)
 • Před podáním přihlášky si aplikant musí zajistit stáž ná akreditované univerzitě, jiné vzdělávací či profesní instituci nebo v nezávislém výzkumném středisku v USA.

Co můžeš získat?

 • Měsíční stipendium pro studenty (ekvivalent 2000 € v USD) a pro badatele a mezinárodní edukátory (ekvivalent 3000 € v USD) na pokrytí učebních, životních a dalších nákladů
 • Jednorázové stipendium (ekvivalent 2000 € v USD) na pokrytí cestovních nákladů
 • Zdravotní a úrazové pojištění pro příjemce grantu (nikoliv pro rodinné příslušníky)
 • Proplacení J-víza pro příjemce grantu i jeho rodinné příslušníky
 • Programování vnitrozemských záležitostí (spolupráce s Gateway Orientations, Fulbright Enrichment Seminars…)
 • Členství v aktivních sítích absolventů Fulbright ve Spojených státech a Evropě

Jak se přihlásit?

 • Vyplňte online přihlášku pro vybraný grant zde.
 • Poskytněte potřebné dokumenty, mimo jiné: životopis v americkém stylu, akademické přepisy a diplomy související s posledním dosaženým vysokoškolským titulem, doporučující dopisy (vloženy přímo do online přihlášky) a dopis(y) o přijetí či spolupráci s hostitelskou institucí v USA (tento dopis by měl obsahovat hlavičkový papír instituce a uvést data nebo semestr vašeho pobytu).

Deadline pro prodání přihlášky:

1.12.2020 (12:00)

Více informací najdeš zde.

Možná se ti bude líbit