Take me in Europe 3 — Itálie

single-image

Termín konání: duben/červenec/září 2021 – březen/červen 2022 – pro termíny konání projektu se prosím podívejte níže do informací o jednotlivých dobrovolnických pozicích!

Místo konání: region Apulie, Itálie

Počet volných míst: 10, přihlašování do 28. února 2021

Program, akce: Evropský sbor solidarity – dlouhodobé dobrovolnictví

Přečtěte si prosím infopacky k dobrovolnické pozici v Associazione “Appoggiati a meOnlus”, škole Battisti Ferraris, Comune Bitonto, Comune Molfetta, SOS vesničce Ostuni, Junior Secondary School Monterisi, vzdělávacím institutu Manzoni-Poli, střední škole Liceo Classico-Scientifico, technické střední škole ITET G. Salvemini, škole Istituto S. G. Bosco, škole Battisti-Pascoli.

Pokud vás některá z těchto dobrovolnických pozic zaujala, vyplňte prosím přihlášku a pošlete nám ji na e-mail [email protected] nejpozději do 28. února 2021.

Pro to, abyste na tento projekt mohli jet je nutné, abyste vlastnili nejen občanský průkaz (který musíte mít ze zákona), ale také platný cestovní pas (s platností min. ještě 150 dní od datumu začátku vámi vybraného projektu).

V rámci programu Evropský sbor solidarity jsou následující finanční specifika: v rámci všech projektů ESC je kompletně (ze 100 %) zajištěno jídlo, ubytování, aktivity, povinné doplňkové pojištění u pojišťovny Cigna, jazykový kurz, místní doprava, a to vše je zcela pokryto z fondů EU programu Evropský sbor solidarity a zařízeno organizátory. Účastníkům dále budou proplaceny cestovní náklady (v případě tohoto projektu) ve výši max. €275 z místa bydliště do místa konání projektu a zpět.

Účastník musí:

 • být ve věku 18-30 let
 • být zaregistrovaný na portálu ESC
 • mít zájem o dobrovolnictví a tento projekt
 • ovládat angličtinu alespoň na úrovni B1. Znalost italštiny výhodou.

Hostitelské organizace: Jedná se o projekt dobrovolnického partnerství zahrnující více hostitelských organizací (viz infopacky výše a informace k jednotlivým pozicím níže).

Informace o jednotlivých dobrovolnických pozicích:

Střední škola Istituto S. G. Bosco:

Termín konání: 1. 9. 2021 – 23. 6. 2022

Jako dobrovolník přispěješ k obohacení každodenních aktivit a podpoříš učitele i zaměstnance školy budeš mít možnost:
• Prezentovat svoji zemi a kulturu;
• Pomáhat při výuce angličtiny a při neformálním vzděláváni; 
• Pomáhat studentům, kteří mají tělesné postižení či poruchu učení
• Číst dětem knihy a pohádky;
• Psát pohledy v různých jazycích;

Šířit povědomí o místním kulturním dědictví;
• Podporovat projekt demokratické participace;
• Pomáhat dětem z rodin imigrantů;

Účastnit se sportovních aktivit;
• Účastnit se projektu zaměřeného na zdraví a životní styl.

Technická střední škola ITET G. Salvemini:

Termín konání: 1. 9. 2021 – 23. 6. 2022

Jako dobrovolník přispěješ k obohacení každodenních aktivit a podpoříš učitele i zaměstnance školy budeš mít možnost:

 • Organizovat a propagovat mimoškolní aktivity (jazykové kurzy, sportovní, kulturní a volnočasové aktivity, laboratorní práce, exkurze…);
 • Účastnit se projektů se zaměřením na formální a neformální vzdělávání;
 • Zvyšovat jazykové schopnosti učitelů a zaměstnanců školy;
 • Svou přítomností pomáhat tvořit mezikulturní prostředí;
 • Pomáhat studentům, kteří mají tělesné postižení či poruchu učení (pomoc s domácími úkoly, pohybovými cvičeními, sebedůvěrou…)
 • Podporovat studenty se zájmem o cizí jazyk;
 • Pomáhat studentům, kteří skládají zkoušku z orientačního běhu;
 • Pomáhat učitelům při jejich práci na mezinárodních projektech;
 • Vyprávět studentům o své kultuře a možnosti vycestovat.


Střední škola Battisti Ferraris:

Termín konání: 1. 9. 2021 – 23. 6. 2022

Jako dobrovolník přispěješ k obohacení každodenních aktivit a podpoříš učitele i zaměstnance školy budeš mít možnost:

 • Organizovat kulturní a jazykové workshopy, účastnit se výuky angličtiny a ukázat studentům její význam v moderním světě;
 • Účastnit se výletů organizovaných školou a Italskou organizací FAI  (Fondo Ambientale Italiano);
 • Angažovat se ve školních a mimoškolních aktivitách;
 • Organizovat unikátní akce (kinoklub, návštěvy divadla, exkurze, laboratorní práce, mezinárodní večery…);
 • Účastnit se školních projektů ;
 • Angažovat se v komunitně-propagačních aktivitách (správa sociálních sítí a webových stránek školy, tvorba letáků na akce školy…);
 • Účastnit se aktivit, které pomáhají postiženým nebo znevýhodněným studentům (integrace do kolektivu, pochopením jiné kultury, vyjadřováním se v cizím jazyce a s výběrem mimoškolních aktivit);
 • Účastnit se jazykového kurzu italštiny;
 • Pomáhat studentům s domácími úkoly.

Škola Battisti-Pascoli:

Termín konání: 1. 9. 2021 – 23. 6. 2022

As a volunteer, you will have the chance to support the teachers and staff, enriching the daily activities
of the students. You can:
• present your own culture and country
• assist teachers in English lessons and organizing non formal activities
• participate in activities ‘’Show cooking’’ – which includes preparing traditional dishes (local and
from volunteer’s home country)
• participate in activities ‘’Getting around’’ – raising awareness and exploring local cultural
heritage sites
• participate in activities ‘’Fair play’’- focused on promotion of sports, physical activities, healthy
lifestyle
• assist in #coding activities related to using PC, different software and platforms
• assist teachers in working with pupils with difficulties during their daily school activities, such as:
homework, physical activities, self-confidence, etc…
• read books and fairy tales to kids and share stories from own country
• take part in artistic activities, such as singing, playing instruments…
• give support in carrying out democratic participation project
• assist teachers in integration of kids coming from immigrant families

 

Střední škola Liceo Classico-Scientifico:
Termín konání: 1. 9. 2021 – 23. 6. 2022

Jako dobrovolník přispěješ k obohacení každodenních aktivit a podpoříš učitele i zaměstnance školy budeš mít možnost:

 • Organizovat kulturní debaty, jazykové workshopy, přednášky s cílem rozšíření zájmu studentů o jazyky, jazykové zkoušky a mezinárodní kulturu;
 • Pomáhat studentům s domácími úkoly;
 • Angažovat se ve školních a mimoškolních aktivitách (komentované prohlídky, orchestr, sborový zpěv…);
 • Organizovat speciální akce (dramatický kroužek, kinoklub, semináře, výstavy…)
 • Účastnit se schůzek zaměstnanců;
 • Angažovat se v komunitě-propagačních aktivitách (debaty o neformálním vzdělávání, kultuře…);
 • Účastnit se aktivit, které pomáhají postiženým nebo znevýhodněným studentům (integrace do kolektivu, pochopením jiné kultury, vyjadřováním se v cizím jazyce…);
 • Účastnit se jazykového kurzu italštiny;
 • Vést „Čtenářskou laboratoř” (skupinové čtení knih na dané téma).

Střední škola Monterisi:
Termín konání: 1. 9. 2021 – 23. 6. 2022

Jako dobrovolník přispěješ k obohacení každodenních aktivit a podpoříš učitele i zaměstnance školy budeš mít možnost:

 • Organizovat multikulturní klub v angličtině. Tento klub bude součástí výuky angličtiny na škole s dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Klub bude organizován ve spolupráci s učiteli.
 • Účastnit se CLIL (Content and Language Integrated Learning – Integrovaná výuka předmětu a cizího jazyka) workshopů. Budeš pomáhat učiteli vyučovat předmět tvého výběru v angličtině;
 • Podporovat studenty v každodenním vzdělávání;
 • Účastnit se odpoledních aktivit z oblastí hudby, umění, sportu a environmentálního vzdělávání;
 • Účastnit se výletů a exkurzí;
 • Účastnit se jazykového kurzu italštiny;
 • Pomáhat studentům s domácími úkoly;
 • Spolupracovat s místními neziskovými organizacemi.

 

Vzdělávací institut Manzoni-Poli:
Termín konání: 1. 9. 2021 – 23. 6. 2022

Jako dobrovolník přispěješ k obohacení každodenních aktivit a podpoříš učitele i zaměstnance školy budeš mít možnost:

 • Prezentovat svoji kulturu a zemi;
 • Vypomáhat při výuce angličtiny a aktivitách neformálního vzdělávání;
 • Pomáhat studentům s vadami učení či tělesným postižením (pomoc s domácími úkoly, pohybovými cvičeními, sebedůvěrou…);
 • Pomáhat dětem z jeslí a mateřských škol při obědě;
 • Podporovat studenty se zájmem o cizí jazyk;
 • Pomáhat studentům, kteří skládají zkoušku z orientačního běhu;
 • Podporovat učitele ve zlepšování jejich jazykových schopností;
 • Pomáhat při sportovních aktivitách;
 • Pomáhat při fyzické a kreativní prací;
 • Účastnit se mimoškolních aktivit (environmentální aktivity, turnaje ve volejbalu, umělecké aktivity…);
 • Účastnit se kulturních aktivit a školních výletů.

 

Sdružení Associazione Appoggiati a meOnlus:

Termín konání: 1. 7. 2021 – 23. 6. 2022

Jako dobrovolník přispěješ k obohacení každodenních aktivit a podpoříš učitele i zaměstnance školy budeš mít možnost:

 • Prezentovat svoji kulturu a zemi;
 • Pomáhat s přípravou týdenních aktivit;
 • Podporovat projekt “scuola di lavoro” (základy informatiky a sekretářství pro žáky);
 • Angažovat se ve víkendových rekreačních aktivitách pro žáky;
 • Pomáhat pracovníkům dramatického kroužku;
 • Pomáhat postiženým dětem při sportu a plavání;
 • Účastnit se tréninkových panelů;
 • Organizovat aktivity s dalšími dobrovolníky (kulturní večery, literární soutěže, jazykové; workshopy…);
 • Pomáhat s fyzickou i kreativní prací;
 • Účastnit se kulturních aktivit a výletů.

 Město Bitonto:

Termín konání: 1. 7. 2021 – 23. 6. 2022

Jako dobrovolník budeš mít možnost:

 • Organizovat jazykové kurzy a workshopy;
 • Pomáhat mladým se psaním životopisu a motivačního dopisu;
 • Podporovat školní projekty k mezinárodnímu dni životního prostředí;
 •  Účastnit se osvětové kampaně proti mafii „Cantieri Antimafia”;
 •  Podporovat aktivity turistického centra;
 •  Pomáhat s organizací kulturního dne „Bitonto Estate“;
 •  Pomoc s organizací dalších akcí spojených s významnými dny (Den Evropy, Den zahraničních příležitostí…).

 

Město Molfetta:

Termín konání: 1. 7. 2021 – 23. 6. 2022

Jako dobrovolník budeš mít možnost:

 • Pracovat na oddělení aktivních politik zaměstnanosti (UPAL) – podpora sepsání mezinárodního životopisu a hledání práce v zahraničí;
 • Pracovat na oddělení životního prostředí – podpora školnich projektů, a dalších akcí spojených s environmentalismem;
 • Pracovat na turistickém oddělení;
 • Účastnit se „Cantieri di Servizio” – služba pro lidi s nízkým příjmem umožňující práci v oblasti služeb;
 • Asistovat s organizací evropských projektů;
 • Účastnit se a organizovat sociální a volnočasové aktivity, podporovat další organizace, pomáhat imigrantům a uprchlíkům
 • Chránit místní kulturní bohatství.


SOS vesnička Ostuni:

Termín konání: 1. 7. 2021 – 23. 6. 2022

Jako dobrovolník budeš mít možnost:

 • Doprovázet děti do školy;
 • Organizovat naučné a volnočasové aktivity (hry, sportovní aktivity, kulturní aktivity, hudební workshopy, malování, exkurze…);
 • Poznat nové prostředí;
 • Získat nové jazykové a sociální schopnosti.

Možná se ti bude líbit