The Catch Up — Quality Projects to Cap Gender Gap — Itálie

single-image

Program a akce: Erasmus+ Mládež, klíčová akce 1: seminář na navazování nových kontaktů mezi organizacemi

Místo konání: Francavilla al Mare (Chieti), Itálie

Termín konání: září 2022. Přesný termín bude oznámen v 1. polovině června. Do té doby prosím vyčkejte.

Věkový limit pro účastníky: 18+

Počet volných míst: 2 

Prosím důkladně si přečtete info-pack. Prosím berte na vědomí, že tento seminář se kvůli pandemické situaci musel přesunout na zatím blíže neurčený termín v létě 2022. Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit, prosím vyčkejte, dokud se zde neobjeví nový termín konání. Teprve poté odešlete svou vyplněnou přihlášku.

Před tím, než se přihlásíte na jakýkoliv náš projekt, důkladně si přečtěte všechny informace v sekci Chci vyjet na projekt a seznamte se s Pravidly účasti na zahr. projektech.

Pro to, abyste se na tento projekt přihlásili je nutné, abyste vlastnili nejen občanský průkaz (který musíte mít ze zákona), ale také platný cestovní pas (s platností min. ještě 150 dní od datumu začátku vámi vybraného projektu).

V rámci programu Erasmus+ Mládež jsou následující finanční specifika: v rámci všech projektů je kompletně (ze 100%) zajištěno jídlo, ubytování, aktivity, a to vše je zcela pokryto z fondu programu Erasmus+ Mládež a zařízeno organizátory. Účastníkům dále budou proplaceny cestovní náklady (reimbursement) do max. výše €275 (v případě tohoto projektu) z místa bydliště do místa konání projektu a zpět. 

Prosím seznamte se s podmínkami pro vstup do Itálie (nutnost testů, atp.) na stránkách Ministerstva zahr. věcí zde.

Prosím seznamte se s podmínkami pro návrat do ČR ze zahraničí (nutnost testů, karantény, atp.) na stránkách Ministerstva zahr. věcí zde. 

Účastnící se země: Arménie, Bělorusko, ČR, Dánsko, Gruzie, Island, Itálie, Lotyšsko, Litva, Nizozemí

Hostitelská organizace: IDENTITIES NGO

Popis projektu:

Genderová rovnost je základním právem a mezinárodně dohodnutým cílem udržitelného rozvoje. Genderová rovnováha v politice a na trhu práce ukazuje na dobré demokracie a ekonomiky. Je smutné, že nejnovější „Zpráva o rovnosti žen a mužů v EU“, kterou Evropská komise zveřejnila v roce 2018, ukazuje, že EU je stále velmi vzdálená genderově rovnocenné společnosti. Například ve srovnání s muži jsou ženy:

A) obecně méně zaměstnány. V roce 2017 se míra zaměstnanosti mužů i žen zvyšovala pomalu, ale stabilně; ve třetím čtvrtletí roku dosáhla 78,1 % prvního, zatímco 66,6 % druhého. Tato mezera téměř 11 procentních bodů v posledních letech stagnovala; bez výrazného dohánění mezi členskými státy s nízkými (Řecko, Itálie, Malta a Rumunsko) a s vysokými výsledky (Lotyšsko, Litva a Finsko).

B) zaměstnány v odvětvích s nižšími příjmy. Ze všech zaměstnanců ve věku 15–64 let v celé EU 27 % žen a 15 % mužů pracuje ve velmi špatně placených zaměstnáních, s velmi krátkými hodinami a velmi omezeným zabezpečením. Ženy v EU pracují v průměru za týden o 6 hodin déle, ale vydělávají o 16 % méně za hodinu než muži (mají také méně placených hodin).

Trvání takových okolností může generovat negativní efekty, jako například:

  • A) nedostatek transparentnosti mezd. Toto je jedna z hlavních překážek, které obětem upírají možnost prokázat diskriminaci a účinně prosazovat jejich práva.
  • B) diskriminace při najímání a kariérním postupu. Míra zaměstnanosti žen s dítětem mladším 6 let je v průměru o 9 procentních bodů nižší než u žen bez dětí; přesahující 30 procentních bodů v zemích, jako je Slovensko, Česká republika a Maďarsko.

Mladí lidé by měli být těmito záležitostmi velmi znepokojeni; protože statistiky ukazují, že genderové rozdíly v míře zaměstnanosti, odpracovaných hodinách a hodinových výdělcích se s věkem prohlubují. To může generovat značnou celoživotní mzdu a rozdíly v důchodech; v důsledku toho ohrožení jejich vyhlídek na život.

Cílem „The Catch Up – Quality Projects to Cap Gender Gap“ je omezit tato rizika a poskytnout pracovníkům s mládeží základní informace, které nejlépe podpoří rovnost žen a mužů a pomohou ženám a rodinám v partnerských komunitách. Účastníci získají a nasdílejí znalosti a ověřené postupy; které budou použity k vývoji nových inovativních metodik a projektů. Prostřednictvím těchto nástrojů budou účastníci schopni čelit diskriminaci na základě pohlaví v pracovním prostředí, podporovat účast žen na trhu práce a inspirovat ke změnám, pokud jde o organizaci práce a obecnou kulturu práce.

PROFIL ÚČASTNÍKA:

Účast je otevřena pracovníkům s mládeží všech pohlaví, kteří jsou pravidelně aktivní jako projektoví manažeři, mentoři, učitelé, lektoři a školitelé. Účastníky budou přednostně interní zdroje partnerských organizací. Není stanovena žádná věková hranice. Rozmanitost věku, stejně jako jakékoli jiné aspekty budou spíše považovány za přidanou hodnotu učení. Pokusme se však udržet střední věk nad 25. Účast vyžaduje velký zájem o získání znalostí a dovedností, které je třeba použít k:

  • poskytnutí adekvátních informací a podpory, pokud jde o pracovní spory, mateřskou dovolenou a problémy související s genderovými rozdíly obecně
  • vyvíjení nových projektů, služeb a spolupráce

PŘIHLASTE SE POUZE POKUD:

  • bydlíte v jedné z partnerských zemí,
  • máte kreativní mysl, jste motivovaní k pochopení a řešení důsledků genderové nerovnosti na trhu práce a také ke zlepšení dovedností v oblasti projektového řízení a plánování
  • bez dalších závazků během průběhu mobility
  • do jisté míry ovládáte angličtinu
  • si uvědomujete, že zastupujete partnerské organizace. Proto nebude tolerováno jakékoli chování, které by mohlo ohrozit kvalitu projektu, image organizátorů, vaše zdraví a bezpečnost ve skupině (včetně absencí a zpoždění)
  • jste zvědavý, rozhodný, tolerantní a vědomý si toho, že budete muset zajistit maximální nasazení před, během a po mobilitě.

Možná se ti bude líbit