Really Including Inclusion — Velká Británie

single-image

Termín konání: 18.-25. listopad 2018

Místo konání: Worcester, Velká Británie

Program a akce: program ERASMUS+, Klíčová akce 1: Tréninkový kurz

Přečtete si základní info & info-pack.

Účastníci: Nikola Škodáková, Monika Kopřivová, Adéla Kotorová, Hana Vodrážková

Hostitelská organizace: Consilium Development and Training „Unlocking potential through learning“

Účastnický poplatek (vybírali si ho samotní organizátoři): €30

Účastnící se země: Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Estonia, Greece, Italy, Lithuania, Macedonia, Malta, Romania, Slovenia, Spain, Turkey, UK 

Report z projektu:  

Tréninkový kurz s názvem „Really Including Inclusion“ se konal od 18. do 25. 11. v anglickém Worcestru – čti [:wʊstə:]. V Českém týmu jsme byly 4 – já, Áďa a Nikča jako studentky a Hanka jako ředitelka neziskovky v Kadani. Celkem se projektu účastnilo 13 zemí – kromě Česka a Velké Británie také Bulharsko, Chorvatsko, Řecko, Itálie, Litva, Makedonie, Malta, Rumunsko, Slovinsko, Španělsko a Turecko.

V neděli jsme se k večeru všichni ubytovali v Travelodge a první programový den započal v pondělí. Hotel bohužel neměl žádnou konferenční místnost, takže jsme denně docházeli do nedaleké budovy staré radnice, kde na nás opravdu dýchla historie. Ve dvou hlavních sálech této budovy jsme trávili většinu času. Na programu nebyly oficiální mezinárodní večery, takže jsme si přestávky mezi jednotlivými sekcemi programu zpříjemňovali alespoň malou degustací, kdy každá země přinesla své občerstvení v jeden konkrétní den.

Název projektu vypovídá o tématu vše – Inkluze. Inkluze týkající se jakékoli znevýhodněné skupiny lidí ve společnosti. Našimi „trenérkami“ byly zkušené pracovnice s mládeží Leila a Sheila z organizace Consilium Development and Training & Consilium Education and Training a na pomoc s organizací tu byla ještě Michi. Všechny tři dámy byly nesmírně milé a měly neskutečné organizační schopnosti, jak před projektem, během něj, tak i v komunikaci po něm.  Všechny měly zkušenosti s organizováním projektů pro lidi s omezenými příležitostmi, takže jim téma inkluze bylo více než blízké.

První den projektu jsme diskutovali o tom, jaké jsou v naší společnosti diskriminované skupiny lidí a jaké termíny a emoce se pojí s tématem inkluze. Na základě těchto skupin jsme vytvořili plán, abychom se každé skupině věnovali v určitý den. Zároveň jsme zahájili misi „Secret friend“.

Následující dny se tedy odvíjely dle plánu – zabývali jsme se překážkami inkluze a také tím, jak je můžeme řešit a jaké máme osobní zkušenosti. Oblasti, kterým jsme se věnovali, zahrnovaly sociální a ekonomické překážky, překážky spojené s geografickou pozicí, překážky spojené s odlišností kultur a původu, ale také překážky spojené se zdravotním stavem – jak psychickými problémy tak s určitým hendikepem. Snažili jsme s pomocí workshopů vcítit do rolí daných skupin lidí a zároveň si uvědomovat, že ne každý má stejné příležitosti. 

Aktivně jsme debatovali, inscenovali scény daných situací a v národních skupinách prezentovali aktuální situaci v naší zemi – kdo je v dané zemi nejvíce exkludovanou skupinou. Smutné bylo zjištění, že ve všech zemích je takových skupin někdy opravdu mnoho a z některých zmíněných příběhů až mrazilo. Všichni jsme došli k závěru, že jedním z hlavních problémů společnosti jsou předsudky a škatulkování. Bohužel jsme k tomu ale vedeni jak okolím, tak například médii či politiky. Je tedy na nás samotných uvědomovat si tuto problematiku a snažit se být více tolerantní, protože ne každý má v životě štěstí.

Přestože téma projektu nebylo nijak veselé, myslím si, že jsme si celý projekt všichni užili, že jsme se naučili hodně o dané problematice, ale i o sobě. Navázali jsme kontakty se skvělými inspirativními lidmi, zažili spoustu legrace a snad se i posunuli do fáze, kdy budeme zase o něco tolerantnější ke svému okolí a pokusíme se eliminovat předsudky. 

Moc si vážíme této příležitosti a děkujeme, jak vysílací organizaci EYCB, tak i té hostitelské.

Díky!

Monika Kopřivová

Možná se ti bude líbit