Theatre Tools for Dramatic Situations — Rumunsko

single-image

Program a akce: program ERASMUS+, Klíčová akce 1: tréninkový kurz

Termín konání: 2.—10. únor 2022

Místo konání: Sarata Monteoru & Buzau, Rumunsko

Počet volných míst: 1.

Před tím, než se přihlásíte na jakýkoliv náš projekt, důkladně si přečtěte všechny informace v sekci Chci vyjet na projekt a seznamte se s Pravidly účasti na zahr. projektech.

Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit, prosím důkladně si přečtete info-pack a rozpis denních aktivit

Prosím zamyslete se, jak do tohoto projektu zapadáte vy (viz „participants‘ profile“ níže). Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit, prosím odešlete vyplněnou přihlášku co nejdříve.

Pro to, abyste se na tento projekt přihlásili je nutné, abyste vlastnili nejen občanský průkaz (který musíte mít ze zákona), ale také platný cestovní pas (s platností min. ještě 150 dní od datumu začátku vámi vybraného projektu).

V rámci programu ERASMUS+ jsou následující finanční specifika: v rámci všech projektů je kompletně (ze 100%) zajištěno jídlo, ubytování, aktivity, a to vše je zcela pokryto z fondů EU programu ERASMUS+ a zařízeno organizátory. Účastníkům dále budou proplaceny cestovní náklady (reimbursement) do max. výše €275 (v případě tohoto projektu) z místa bydliště do místa konání projektu a zpět.

Na tomto projektu si organizátoři budou strhávat účastnický poplatek ve výši €20/účastník

Prosím seznamte se s podmínkami pro vstup do Rumunska (nutnost testů, atp.) na stránkách Ministerstva zahr. věcí zde.

Kvůli vládním restrikcím v Rumunsku je možná účast následujícím osobám:

  • Očkované osoby = osoby, které se prokáží národním certifikátem o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 vydaným podle nařízení EU o digitálním certifikátu EU COVID  s tím, že u očkování uplynulo nejméně 14 dní od dokončení očkovacího schématu a která zároveň nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19;
  • Osoby s prodělaným onemocněním Covid-19, tj. osoba, u které uplynulo od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARSCoV-2 alespoň 15 dní, ne však více než 180 dní, která se prokáže certifikátem o prodělaném onemocnění COVID-19, a to vydaným podle nařízení EU o digitálním COVID certifikátu.

Prosím seznamte se s podmínkami pro návrat do ČR ze zahraničí (nutnost testů, karantény, atp.) na stránkách Ministerstva zahr. věcí zde. 

Hostitelská organizace: FPT  BUZAU

Věkový limit pro účastníky: 20+

Účastnící-se země: Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, ČR, Estonsko, Francie, Řecko, Itálie, Lotyšsko, Litva, Nizozemí, Severní Makedonie, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Španělsko, Turecko

Popis projektu:

Máš zájem o podporu integrace migrantů do evropské společnosti? Tepe Tvé srdce pro divadlo? Na co ještě čekáš?! Přihlas se na tento tréninkový kurz a spoj užitečné se zábavným!

THEATER TOOLS FOR DRAMATIC SITUATIONS je tréninkový kurz, který spojí 34 účastníků a 5 expertů ze 17 různých evropských zemí. Tento kurz se bude konat v Sarata Monterou a v Buzau od 7. do 13.5 2021.
Kontext projektu vyčnívá vzhledem ke zvyšujícímu se množství migrantů přicházejících do Evropy a vypuknutí největší krize od dob 2. světové války. Teroristické útoky posledních let snížily příjem alogenních populací a zvýšili riziko integrace do EU na hodnotu 42 %. Místní populace jsou zdrženlivé; strach, nenávist a xenofobie vůči migrantům jsou stále častějšími původci intolerance, diskriminace a pouličních protestů, zatímco se někteří snaží legitimizovat své názory v nacionalistických programech a akcích, které jsou úspěšné v určitých částech populace. Tyto akce jsou často prezentovány médií neutrálně.

Záměrem projektu je zkvalitnit odbornou činnost pracovníků s mládeží v Evropě v oblasti vzdělávání mladých lidí a veřejné společnosti s cílem dosáhnout lepší sociální integrace migrantů.

Cíle projektu:

1. Vytvořit povědomí 34 pracovníků s mládeží ze 17 zemí ohledně důležitosti kulturní diverzity, rovnosti příležitostí a bojů proti projevům nenávisti pomocí rozvinutí jejich kapacity pro sociální integraci migrantů do komunity;
2. Rozvinout u účastníků nové sociálně-občanské a kulturně-umělecké kompetence s cílem podpořit eliminaci konfliktů mezi většinovými populacemi a skupinami migrantů;
3. Zlepšit kvalitu a efektivitu práce účastníků pomocí neformálních kreativních nástrojů zaměřených na dramatické umění a jejich aplikaci v následujících 6 měsících při identifikaci řešení situací s kulturní diskriminací migrantů.

Součástí projektu budou 3 mezikulturní setkání, 5 seznamovacích tematických setkání založených na fázi příprav a dokumentace a 6 rozšířených dramatických workshopů rozdělených do 3 skupin: divadlo, role playing a LARP, s prezentací finálních výtvorů veřejnosti v Buzau. Hodnotící aktivity budou denní, průběžné a závěrečné, budou zahrnovat jak reflexe ve skupinách, tak i v plénu.
Dramatické workshopy vytvoří 2 divadelní hry, 6 scének a jednu LARP dějovou linku.

Profil účastníka:

• 2 pracovníci s mládeží — ideálně se zachováním genderové rovnováhy a účasti rodilých občanů (je akceptován 1 účastník nenarozený v zemi účasti, ale s trvalým pobytem v dané zemi, nejsou akceptování dobrovolníci ESC či Erasmus+ studenti);
• Zájem o práci s migranty;
• Aj alespoň na úrovni B2;
• Různé úrovně zkušeností — jeden účastník zkušený, jeden začátečník;
• Aktivní účast ve všech aktivitách a v diseminaci po skončení projektu;
• Týmový duch a možnost využít výstupy z projektu ve své organizaci či komunitě;

Možná se ti bude líbit