BEE Active: Go Further — Portugalsko

single-image

ERASMUS+, Klíčová akce 1: výměna mládeže

Místo konání: Saguedo, Santa Maria da Feira, Portugalsko

Termín konání výměny mládeže: 22.—28. květen 2023

Český tým: Ondřej Stuchlík, Vojtěch Pražák, Jan Pilka, Leona Lepková, Denisa Veselá, Daniela Rodryčová

APV (Advance Planning Visit = přípravné předprojektové setkání zástupců národních týmů) se bude konat v Santa Maria da Feira v termínu 8.—11. květen.

Prosím důkladně si přečtete info-pack.

Hostitelská organizace:  Red Cross Portugal – CRUZ VERMELHA – DELEGAÇÃO DE SANGUEDO

Report z projektu:

Na konci května, konkrétně 22.5.2023 započal v malém městě zhruba hodinu od Porta projekt na téma BEE Active. Jeho hlavní náplní byly včely a edukace o nich. První den jsme se všichni společně potkali na letišti v Portu a dopravili se do města Santa Maria da Feira. Po příjezdu jsme se rozdělili do pokojů a už žádný program v plánu nebyl. Další den jsme se po snídani v místní pekárně vydali opět autobusem na místo, kde se po celý týden odehrávaly společné aktivity.

První den jsme se jako celá parta seznamovali a tvořili své profily s obálkami, kde nám mohli naši noví kamarádi vhazovat různé vzkazy či dárečky. Následoval oběd v nedaleké restauraci a poté jsme se opět vrátili zpět a pokračovali v odpoledních aktivitách, které již byly více zaměřeny na samotné téma. Shlédli jsme videa o důležitosti včel ve světě, k čemu všemu v našich životech přispívají a nakonec jsme si vyplnili kvíz, který nám nově naučené znalosti ověřil. Po dokončení aktivit, jsme se přesunuli do vysokoškolské jídelny v blízkosti našeho ubytování, kde jsme po celý projekt chodili na večeře. Pak už jen následovaly kulturní večery jednotlivých zemí. První noc mělo na starost Španělsko společně s Řeckem. Měli jsme možnost ochutnat jejich typické jídlo i
pití, zatancovat si jejich národní tance a naučit se více z jejich kultur.

Druhý den projektu jsme se v dopoledních hodinách opět autobusem vydali na místo pro realizaci aktivit, kde jsme měli workshop o spojení vnitřního já s rostlinami a interpretaci květin pomocí nerovných čar malováním na papír, které jsme poté měli za úkol poskládat jako puzzle, aby na sebe čáry pokaždé navazovaly. Po obědě přišla na řadu asi nejdůležitější aktivita spojená s projektem vůbec, a to návštěva včelína se včelařem. Bylo to velmi zajímavé. Už jen obléct si včelařský oblek bylo pro všechny z nás novinkou, natož se vydat do včelína a vidět celý proces tvorby medu na vlastní oči. Tato aktivita byla nádherným zpestřením celého projektu a velmi oceňuji, že místo teoretického učení jsme měli možnost se informace dozvědět přímo během sledování včel samotných. Večer už nás čekala večeře v místí restauraci a následující program byl v režii Litvy a Itálie.

Nádcházející den jsme se časně ráno vydali na pláž, kde jsme měli možnost za dozoru instruktorů vyzkoušet surfování. Opět něco, v čem jsme téměř všichni byli nováčci, avšak zpětná vazba byla velice přívětivá. Všichni jsme byli velmi nadšení vyzkoušet něco nového a i přes to, že nám to zpočátku vůbec nešlo, tak ke konci jsme byli někteří schopní se na surfu i postavit, dokonce pár lidem se podařilo si i vlnu sjet. V odpoledních hodinách jsme byli pozváni na oběd k instruktorům, kteří nás na surfech učili. Pak jsme měli volno na prozkoumání okolí moře a zpět na hotel jsme se vraceli až na večeři, po níž následoval program Estonska a našeho českého týmu. Ostatní účastníky jsme pohostili českými sladkostmi, kofolou, naučili je českou čtverylku a někteří měli i
odvahu zkusit domácí českou ořechovici.

Předposlední den byl v režii hostitelské organizace, která pro nás připravila program typický pro Portugalsko. Měli jsme možnost si zahrát hry, zatancovat si a zamyslet se nad významem mediálně známého videa o kterém jsme následně vedli diskuzi. Portugalský tým si taktéž připravil ochutnávku portského vína, sladkostí a jiných pochutin. Ve večerních hodinách jsme se vydali v Santa Marii na místní festival, jež se koná jednou za rok a zhlédli jsme jak vystoupení akrobatické, tak pěvecké. Měli jsme na výběr z mnoha stánků s občerstvením a celkově nám byla naservírována portugalská kultura na zlatém podnose.

Poslední den projektu byl víceméně odpočinkový. Po snídani jsme se autobusem vypravili do oblasti, jíž vede poměrně dlouhá pěší stezka lesem, ve které jsme měli za úkol sbírat odpadky a danou oblast vyčistit. Na konci stezky jsme si společně zahráli hry a rovněž jsme si s organizátory popovídali o průběhu celého projektu a dali jim zpětnou vazbu.

V den odjezdu jsme časně ráno byli autobusem jakožto všichni účastníci dopraveni na letiště v Portu a podle časů odletů jsme si individuálně připravili vlastní program.

Jan Pilka

Možná se ti bude líbit