Empowering Minorities — A project to improved practices for work with minorities (part 2) — Kosovo

single-image

Termín konání: 19.-25. březen 2019

Místo konání: Prishtina, Kosovo

Program a akce: program ERASMUS+, Klíčová akce 2 (Capacity Building in the Field of Youth): čtyř-fázový tréninkový kurz

První část tohoto projektu už proběhla a to v lednu v Albánii. Více se o této části můžete dočíst zde.

Přečtete si celkový info-pack tohoto dlouhodobého projektu a info-pack specifický tomuto tréninkovému kurzu a rozpis denních aktivit

Účastníci: Ester Čapková, Lukáš Peluněk, Taher Kebab

Hostitelská organizace: Dyert e se Ardhmes (D.E.A.)

Report z projektu: 

Tento tréninkový kurz byl již druhým setkáním v rámci projektu Empowering Minorities. Předchozí kurz se konal v Albánii, toho jsem se bohužel nezůčastnila a poslední setkání proběhne v Makedonii (už se na něj moc těším). Na kurzu bylo přes 20 lidí z celkem devíti různých zemí. Samotný kurz se odehrál v hotelu který se nachází asi 40 min. autem od Prištiny – hlavního města Kosova. Celkově se mi program kurzu i kurz jako celek hodně líbil. Na dané místo jsem se dojela asi po 20ti hodinách cesty z Brna autobusem. Cesta, i když byla dlouhá, byla velice zajímavá, protože jsem se spřátelila s mojí spolusedící, která mi vyprávěla o historii Kosova a také mě bavilo sledovat z okna pro mě neznámou krajinu. První den projektu jsme hráli různé seznamovací hry a takzvaně se oťukávali. Během dalších dnů jsme hodně pracovali ve skupinách, což myslím, že mě naučilo spoustu nového, protože skupiny byly často velmi věkově i jazykově rozmanité. Jeden večer proběhla také tzv. intercultural night, kde jsme si vzájemě představovali naše země a kultury, mohli jsme také ochutnat spoustu tradičního jídla dovezeného účastníky z jejich vlastních zemí. Sdíleli jsme svoje zkušenosti a názory týkající se tématu (i naprosto mimo téma) a celá skupina se tak každým dnem stmelovala. Jednou z posledních aktivit bylo vymyslet nějaký nový způsob  posilování menšin, který bychom mohli reálně aplikovat například v našem městě. Nápad, na kterém jsem pracovala v rámci mé skupiny se mi hodně líbil a nemůžu se dočkat, až ho v Brně zrealizujeme. S postupem času se také přiblížil výlet do Prištiny, který jsme si všichni moc užili, ale nakonec jsme byli rádi, když jsme se zase sešli všichni ve společenské místnosti v hotelu. No a pak přišlo jen konečné zhodnocení projektu a potom bolestivé loučení. Po ani ne celém týdnu jsem měla pocit, jako bych mé nové kamarády znala již spoustu let. Potkala jsem spoustu inspirativních lidí a doufám, že se budeme dále bavit, navštěvovat a možná vymýšlet další projekty, jako byl tento, za který bych chtěla všem organizátorům i účastníkům nesmírně poděkovat.

Ester Čapková

________________

Projekt Empowering Minorities mě oslovil a pozitivně ovlivnil již od počátku a těší mě, že jsem měl a budu mít možnost aktivně se ho účastnit. První fáze projektu – tréninkový kurz – proběhl v lednu 2019 v Albánii a dojmy z této akce byly výrazně pozitivní – zájemci lze doporučit nahlédnout do reportů účastníků zveřejněných na stránkách EYCB.

Druhá fáze projektu – v pořadí druhý tréninkový kurz se odehrával v Kosovské republice v polovině března 2019 a měl poněkud jiný programový charakter. Účastníci se zde pokoušeli o hledání a nalézání praktických (především metodologických) nástrojů a postupů, které lze přímo aplikovat při práci s menšinami – ať už národnostními, náboženskými, sexuálními i jinými. Přestože se výrazná většina účastníků prvního tréninkového kurzu nemohla účastnit kurzu druhého, je nutno říct, že se opět sešla skvělá parta příjemných a nadšených mladých lidí, kteří si dokázali co říct, zasmát se a především – spolupracovat po několik dní v rámci jednotlivých částí programu. Hlavní pracovní břímě tedy již bylo na účastnících, kteří postupně dostávali speciální úkoly a témata k zamyšlení. Ceněna byla jakákoliv myšlenka, která by se mohla vyzkoušet, případně později aplikovat v praxi. Pokud ovšem srovnáme oba tréninkové kruzy – první v Albánii a druhý v Kosovu – v případě druhém již program nebyl tak nabitý, o to více se ovšem předpokládalo aktivní zapojení všech účastníků, což se jednoznačně dařilo. Takto zvolený přístup organizace kurzu přinášel každým dnem nové a nové zajímavé nápady, myšlenky a teorie, které pak procházely diskuzí s ostatními účastníky. Můžeme tedy předpokládat, že se některé nápady, které vznikly na tréninkovém kurzu v Kosovu, se skutečně uchytí i v praxi!

Program kurzu ale nebyl pouze čistě pracovní, neboť základní myšlenkou tohoto projektu je tzv. neformální vzdělávání. Organizátoři proto počítali i s volnějšími chvílemi – z kurzu si jistě každý odnáší vzpomínky na příjemně strávené večery v rozhovorech s ostatními, někteří využili možnosti promluvit si s některými účastníky v ciziím jazyce (tedy nejen v angličtině), velmi povedený byl taky večer věnovaný seznámení s jednotlivými státy, jejich tradicemi, kuchyní a tak dále (Intercultural Night). Předposlední večer jsme dokonce vyrazili přímo do ulic hlavního města Prištiny, což bylo příjemné zpestřední programu, neboť po celou dobu kurzu jsme se pohybovali především v bezprostředním okolí hotelu v okrajové části města (respektive lehce za jeho okrajem).

Připomeňme závěrem, že projekt Empowering Minorities se skládá ze tří samostatných fází – zatímco první část již proběhla v lednu v Albánii a druhá v Kosovu, poslední závěrečná je připravována na září v Severní Makedonii, kde se účastníci seznámí s vybranými nestátními nezsiskovými organizacemi a jejich aktivitami v praxi.

Lukáš Peluněk

Možná se ti bude líbit