Virtual Tools for Real Mobilities — Rumunsko

single-image

Program a akce: program ERASMUS+, Klíčová akce 1: tréninkový kurz

Termín konání: 19.—28. květen 2022

Místo konání: Sarata Monteoru & Buzau, Rumunsko

Počet volných míst: 2.

Věkový limit pro účastníky: 20+

Před tím, než se přihlásíte na jakýkoliv náš projekt, důkladně si přečtěte všechny informace v sekci Chci vyjet na projekt a seznamte se s Pravidly účasti na zahr. projektech.

Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit, prosím důkladně si přečtete info-pack a rozpis denních aktivit

Prosím zamyslete se, jak do tohoto projektu zapadáte vy. Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit, prosím odešlete vyplněnou přihlášku co nejdříve.

Pro to, abyste se na tento projekt přihlásili je nutné, abyste vlastnili nejen občanský průkaz (který musíte mít ze zákona), ale také platný cestovní pas (s platností min. ještě 150 dní od datumu začátku vámi vybraného projektu).

V rámci programu ERASMUS+ jsou následující finanční specifika: v rámci všech projektů je kompletně (ze 100%) zajištěno jídlo, ubytování, aktivity, a to vše je zcela pokryto z fondů EU programu ERASMUS+ a zařízeno organizátory. Účastníkům dále budou proplaceny cestovní náklady (reimbursement) do max. výše €275 (v případě tohoto projektu) z místa bydliště do místa konání projektu a zpět.

Na tomto projektu si organizátoři budou strhávat účastnický poplatek ve výši €20/účastník

Prosím seznamte se s podmínkami pro vstup do Rumunska (nutnost testů, atp.) na stránkách Ministerstva zahr. věcí zde.

Prosím seznamte se s podmínkami pro návrat do ČR ze zahraničí (nutnost testů, karantény, atp.) na stránkách Ministerstva zahr. věcí zde. 

Hostitelská organizace: ASOCIATIA HAIR REDIVIVUS BUZAU

Účastnící se země: Estonsko, Španělsko, Severní Makedonie, Kypr, Turecko, ČR, Lotyšsko, Polsko, Řecko, Portugalsko, Itálie, Litva, Bulharsko, Srbsko, Rumunsko

Popis projektu:

Cílem projektu je poskytnout pracovníkům s mládeží nové digitální metody a nástroje pro uplatnění v managementu přípravy a implementace mobilit mládeže Erasmus+.

Cíle projektu:

1. Zvýšit kompetence pracovníků s mládeží a aplikovat digitální nástroje v mobilitách
2. Rozvinout kompetence pracovníků s mládeží v oblasti tvoření a managementu projektů pro mládež a mobilit
3. Rozšířit evropskou spolupráci mezi mládežnickými strukturami v kontextu nového programu Erasmus+ pro roky 2021–2027.

Methodologie tohoto projektu je založena na metodách neformálního vzdělávání zahrnujících prezentace, metody World Café, six thinking hats, fish market apod. Projektové aktivity budou: příprava, úvod projektu, seznamování, plenární I týmové workshopy, venkovní aktivity, mezikulturní večery, návštěvy, reflexe a zhodnocení v souladu s projektovou agendou.

Očekávané výstupy:

Sbírka digitálních nástrojů a metod aplikovaná v šesti nápadech pro budoucí společné projekty.

Možná se ti bude líbit