Y-EU-oth for Social Entrepreneurship — Kypr

single-image

Program a akce: Erasmus+ Mládež, klíčová akce 1: výměna mládeže

Místo konání: Agros, Kypr

Termín konání výměny mládeže: 20.—28. květen 2022

Termín konání APV (= Advance Planning Visit = přípravné předprojektové setkání reprezenantů národních skupin s organizátory): 26.—28. březen 2022. 

Počet volných míst: 5 účastníků (ve věku 16-30 let) + 1 group leader (ve věku 18+)

Deadline pro přihlašování uplynul: 10. dubna

Prosím důkladně si přečtete info-pack a rozpis denních aktivit. Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit jako náhradníci, prosím odešlete svou vyplněnou přihlášku co nejdříve.

Před tím, než se přihlásíte na jakýkoliv náš projekt, důkladně si přečtěte všechny informace v sekci Chci vyjet na projekt a seznamte se s Pravidly účasti na zahr. projektech.

Pro to, abyste se na tento projekt přihlásili je nutné, abyste vlastnili nejen občanský průkaz (který musíte mít ze zákona), ale také platný cestovní pas (s platností min. ještě 150 dní od datumu začátku vámi vybraného projektu).

V rámci programu Erasmus+ Mládež jsou následující finanční specifika: v rámci všech projektů je kompletně (ze 100%) zajištěno jídlo, ubytování, aktivity, a to vše je zcela pokryto z fondu programu Erasmus+ Mládež a zařízeno organizátory. Účastníkům dále budou proplaceny cestovní náklady (reimbursement) do max. výše €330 (v případě tohoto projektu) z místa bydliště do místa konání projektu a zpět. 

Prosím seznamte se s podmínkami pro vstup na Kypr (nutnost testů, atp.) na stránkách Ministerstva zahr. věcí zde.

Prosím seznamte se s podmínkami pro návrat do ČR ze zahraničí (nutnost testů, karantény, atp.) na stránkách Ministerstva zahr. věcí zde. 

Účastnící se země: ČR, Kypr, Řecko, Bulharsko, Itálie, Španělsko

Hostitelská organizace: Youth Dynamics

Popis projektu:

„Y-EU-oth for social entrepreneurship“ je výměna mládeže pořádaná organizací Youth Dynamics, která se uskuteční v Agrosu ve dnech 20.-28. 5. 2022. Projektu se zúčastní 42 mladých lidí a vedoucích skupin ze 6 zemí EU.

Projekt výměny mládeže, jehož cílem je shromáždit mladé lidi a předat jim postoje a myšlenky sociálního podnikání. V posledních dvou desetiletích občanský sektor objevil to, co se podnikatelský sektor naučil už dávno:

Nic není tak mocné jako nový nápad v rukou prvotřídního podnikatele. To je nyní důležitější než kdy jindy vzhledem k současnému kontextu týkajícímu se mladých migrantů, uprchlíků a žadatelů o azyl v Evropě. Frustrace a bezmoc znevýhodněné mládeže obecně a těchto mladých migrantů a žadatelů o azyl zvláště může plodit nízké sebevědomí, nízkou motivaci, cynismus a radikalizaci. Sociální podnikatelé jsou jednotlivci s inovativními řešeními nejpalčivějších sociálních problémů společnosti. Jsou ambiciózní a vytrvalí, řeší závažné sociální problémy a nabízejí nové nápady na plošné změny.

Namísto toho, aby společenské potřeby přenechali vládě nebo podnikatelskému sektoru, sociální podnikatelé zjišťují, co nefunguje, a problém řeší změnou systému, šířením řešení a přesvědčováním celé společnosti, aby se vydala jiným směrem. Sociální podnikatelé se často zdají být posedlí svými nápady a zasvěcují svůj život tomu, aby změnili směr svého oboru. Jsou to vizionáři, ale také realisté, a nakonec jim jde především o praktickou realizaci jejich vize.

Cílem této výměny mládeže je vytvořit povědomí o sociální ekonomice a sociálních podnicích, ocenit roli sociálního podnikání a inspirovat účastníky k vytvoření vize, v níž se jejich vášeň a touha po změně setká s možností vlastního uplatnění.

Cíle projektu:

  • Pochopit, co je to sociální podnikání a jeho vztah k udržitelnému rozvoji.
  • Prozkoumat různé přístupy k sociálnímu podnikání a identifikovat různé modely prostřednictvím předváděcích akcí a studijních návštěv.
  • Seznámit se se sociálním dopadem sociálních podniků.
  • Vytvořit podnikatelský plán sociálního podniku.
  • Prozkoumat program Erasmus+ pro podnikatelské vzdělávání a z čeho sociální podniky vycházejí.
  • Získat praktické nástroje pro sociální podnikatele (analýza potřeb pomocí „metody stromu problémů“, tvorba podnikatelského plánu pomocí metody „Business Model Canvas“, nástroje pro prezentování).
  • Rozvíjet kompetence nezbytné pro sociální podnikatele, jako je spolupráce, schopnost riskovat, smysl pro iniciativu, vedení, komunikace, týmová práce, kreativní myšlení a inovace pro generování nápadů a řešení problémů.

Možná se ti bude líbit