Wo+Men Rights — Portugalsko

single-image

ERASMUS+, Klíčová akce 1: tréninkový kurz

Místo konání: Arrouquelas, Rio Maior, Portugalsko

Termín konání: 18.—26. červen 2023

Český tým: 2 účastníci 

Prosím důkladně si přečtete info-pack.

Hostitelská organizace: H2O

Report z projektu:

První den jsme se seznámili s ostatními účastníky a měli jsme možnost sdílet své osobní příběhy. Tato aktivita nám umožnila lépe se poznat a vytvořit si vzájemné vazby. Následující dny byly plné intenzivního učení a diskusí na různá témata související s genderovou rovností a lidskými právy.

Během druhého dne jsme se hlouběji zabývali genderovými koncepty a jejich významem v naší společnosti. Diskutovali jsme o různých aspektech genderových stereotypů a jak ovlivňují naše životy a interakce s ostatními. Třetí den jsme se zaměřili na genderové stereotypy a jejich negativní dopad na životy lidí. Prozkoumali jsme možnosti, jak tyto stereotypy překonat a podporovat rovnost mezi pohlavími.

Další dny jsme se zaměřili na sexuální a reprodukční práva jako součást lidských práv. Diskutovali jsme o důležitosti těchto práv a jejich vlivu na životy žen a dívek. Zvláštní důraz byl kladen na vzdělávání a osvětu v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví.

Během pátého dne jsme se soustředili na akce zaměřené proti sexistickému nenávistnému projevu. Prozkoumali jsme různé způsoby, jak se vypořádat s tímto projevem, a vypracovali plán online akce proti sexistickému nenávistnému projevu.

Šestý den byl věnován zdrojům pro genderovou rovnost a lidská práva. Seznámili jsme se s různými materiály, nástroji a organizacemi, které podporují rovnost pohlaví a lidská práva. Diskutovali jsme o možnostech jejich využití v naší práci a vytvořili plány pro budoucí projekty zaměřené na podporu rovnosti pohlaví.

Poslední den jsme se věnovali prezentaci našich projektů a obdrželi zpětnou vazbu od ostatních účastníků. Tato aktivita nám umožnila sdílet naše nápady a získat podporu a inspiraci od ostatních. Na závěr jsme provedli hodnocení kurzu a přijali Youthpass certifikáty.

Během kurzu jsme pracovali skupinově a individuálně, využívali jsme neformální vzdělávací metody, jako jsou diskuse, prezentace, pracovní listy a hry. Měli jsme také příležitost navštívit místní okolí a zapojit se do kulturních aktivit, které nám umožnily lépe poznat portugalskou kulturu.

Jako účastníci kurzu jsme získali hlubší povědomí o genderové rovnosti a lidských právech. Naučili jsme se rozpoznávat a řešit genderové stereotypy a diskriminaci. Kurz nám poskytl prostor pro sdílení názorů a zkušeností s lidmi z různých zemí, což nám rozšířilo perspektivy a obohatilo nás jako jednotlivce i jako skupinu.

Darina Cívelová

Možná se ti bude líbit