Let’s Work for Work 4! — Bulharsko

single-image

ERASMUS+, Klíčová akce 1: výměna mládeže

Místo konání: Tryavna, Bulharsko

Termín konání: 15.—24. červenec 2023

Český tým: 4 účastníci (ve věku 16-24 let) + 1 group leader (ve věku 18+)

Před tím, než se přihlásíte na jakýkoliv náš projekt, důkladně si přečtěte všechny informace v sekci Chci vyjet na projekt a seznamte se s Pravidly účasti na zahr. projektech.

Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit, prosím důkladně si přečtete info-pack. Prosím zamyslete se, jak do tohoto projektu zapadáte vy (viz „participants‘ profile“ níže). Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit, prosím odešlete vyplněnou přihlášku co nejdříve.

Pro to, abyste se na tento projekt přihlásili je nutné, abyste vlastnili nejen občanský průkaz (který musíte mít ze zákona), ale také platný cestovní pas (s platností min. ještě 150 dní od datumu začátku vámi vybraného projektu).

V rámci programu ERASMUS+ jsou následující finanční specifika: v rámci všech projektů je kompletně (ze 100%) zajištěno jídlo, ubytování, aktivity, a to vše je zcela pokryto z fondů EU programu ERASMUS+ a zařízeno organizátory. Účastníkům dále budou proplaceny cestovní náklady (reimbursement) do max. výše €230 (v případě tohoto projektu) z místa bydliště do místa konání projektu a zpět.

Hostitelská organizace: Change Is in You (CYA)

Popis projektu:

Young people from 7 different organizations and countries will join together for a common cause – the fight against one of the most recent and painful problems in Europe in recent years – youth unemployment.

The main objective of the project is to equip young people with new knowledge and skills, in order to improve their chances of finding a job or creating one themselves, knowing how to properly advertise and present it.

The goals and problems we are addressing are not only contrary to the objectives of the Erasmus + program, but also one of the main problems that the EU is working on. Using many different informal methods, mainly through learning by doing, we will impart practical knowledge and skills to young people who can easily be imparted and thanks to which everyone who uses the lessons learned from the project can find a good job and / or have a foundation, on which he can build and develop his entrepreneurial idea.

The goals of the project are:

  • Raising their knowledge in the field of youth unemployment;
  • Enhancing the range of tools, they can use to find solutions to problems;
  • Raising their CV writing and cover letter skills;
  • Improving their presentation during job interviews;
  • Learning how to use properly the Elevator Pitch;
  • Improving their presentation skills in front of a public;
  • Improving their oratorical and negotiation skills and defending their position;
  • Improving their knowledge of the Erasmus + program and how they can benefit from it in their future personal and professional development;
  • Promoting their active citizenship.

The main elements that will be given special attention will be:

• How to write a good personal Europass CV.
• The motivating elements in our cover letter.
• Clothes and behavior during the interview.
• Secrets of verbal and non-verbal communication.
• Youthpass.
• The opportunities offered by the Erasmus + program.
• Canvas business model and SWOT analysis.
• How to perform in 30 sec. (Elevator Pitch).

Možná se ti bude líbit