You(th) and Non-Formal Education are the Best! – Slovensko

single-image

Termín konání: 25. října – 1. listopadu 2014

Místo konání: Snina, Slovensko

Program a akce: ERASMUS+, Key Action 1

Účastníci: Dana Moravcová, Hynek Protivanský

Report z projektu:

Projekt You(th) and Non-Formal Education are the Best! spojil 30 účastníku, především lidi pracujících s mládeží, z celkem 13 zemí, aby naplnil jejich touhu dovědět se více o neformálním vzdělávání a o tom, jak jej ve svých neziskových organizacích aplikovat při práci s mládeží . 

Vzdělávání o vzdělávání probíhalo v areálu dětského rekreačního centra Rybníky ve Snině na slovensku pod vedením zkušených trenérů Berata Ezela a Rasti Zaremby. Během 8 dní jsme se dověděli nejen o základním členění učení, k čemu jsou jednotlivé typy dobré a jak je efektivně využít. 

Dále jsme se zamysleli nad tím, co je to „kompetence“ a skrze hru jsme zjistili, jakých 8 klíčových kompetencí by měl mladý člověk dosáhnout a během této hry si také si vyzkoušeli, jak na tom sami jsme.
Získané poznatky o kompetencích jsme dále rozšířili workshopem o funkcích v neziskových organizacích, ke kterým jsme přiřadili různé úkoly a dále kompetence potřebné k plnění daných úkolů.

Probrali jsme možnosti využití venkovních aktivit v neformálním vzdělávání a samotné učení venkovními aktivitami bylo během projektu v areálu rekreačního střediska využito hned několikrát pomocí zábavných her zaměřených na komunikaci s následujícími reflexemi, které nám pomohly přijít na to, co se dalo udělat lépe a čemu se dalo během her předejít.

Součástí projektu byla prezentace o programu Erasmus+, o Youthpassu a o tom, proč je důležitý právě pro zvýšení povědomí o neformálním vzdělávání a jeho uznání jako způsobu vzdělávání. Za zmínku stojí i prezentace o vystupování před lidmi. 

Právě znalosti z výše zmíněné prezentace jsme měli možnost aplikovat při plnění úkoly ve skupinkách, který zahrnoval vytvoření plánu workshopu o rozšiřováni neformálního vzdělávání a následné provedení zkrácené verze daného workshopu každé skupinky se všemi ostatními účastníky. 

Během projektu jsme dostali i možnost předat vlastní znalosti, ať už z předchozích projektů nebo odjinud, formou Open Space Technology. Proběhl jeden workshop na základy fotografie a kompozice a jedna hra, která prověřovala schopnosti komunikace a koordinace skupiny v náročných situacích, po které nemohla chybět diskuze ke zhodnocení získaných poznatků. 

Díky za velice obohacující i zábavný projekt patří oběma trenérům a neméně koordinátorovi projektu Peteru Hurayovi a pomocným organizátorkám!

Hynek Protivanský

Možná se ti bude líbit