YOUth Are the Voice — Estonsko

single-image

Program a akce: Erasmus+ Mládež, klíčová akce 1: tréninkový kurz

Místo konání: Viljandimaa, Estonsko

Termín konání: 17.—25. duben 2022

Prosím důkladně si přečtete info-pack.

Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit, prosím odešlete svou vyplněnou přihlášku (v info-packu) co nejdříve.

Před tím, než se přihlásíte na jakýkoliv náš projekt, důkladně si přečtěte všechny informace v sekci Chci vyjet na projekt a seznamte se s Pravidly účasti na zahr. projektech.

Pro to, abyste se na tento projekt přihlásili je nutné, abyste vlastnili nejen občanský průkaz (který musíte mít ze zákona), ale také platný cestovní pas (s platností min. ještě 150 dní od datumu začátku vámi vybraného projektu).

V rámci programu Erasmus+ Mládež jsou následující finanční specifika: v rámci všech projektů je kompletně (ze 100%) zajištěno jídlo, ubytování, aktivity, a to vše je zcela pokryto z fondu programu Erasmus+ Mládež a zařízeno organizátory. Účastníkům dále budou proplaceny cestovní náklady (reimbursement) do max. výše €275 (v případě tohoto projektu) z místa bydliště do místa konání projektu a zpět. 

Na tomto projektu si samotní organizátoři budou vybírat účastnický poplatek ve výši €30/účastník.

Prosím seznamte se s podmínkami pro vstup do Estonska (nutnost testů, atp.) na stránkách Ministerstva zahr. věcí zde.

Prosím seznamte se s podmínkami pro návrat do ČR ze zahraničí (nutnost testů, karantény, atp.) na stránkách Ministerstva zahr. věcí zde.

Hostitelská organizace: NOORED UHISKONNA HEAKS

Popis projektu:

Tento tréninkový kurz jeho účastníkům představí základy komunikace, veřejnTento tréninkový kurz je založen z části na neformálním vzdělávání a z části na principu učňovství a praktických zkušenostech. V dnešní době je nutné, aby mládež a mládežnické organizace občanské společnosti pochopily, jak fungují sociální média, a to nejen protože sociální sítě jsou účinným, bezplatným nástrojem pro propagaci aktivit jednotlivce, ale také proto, že jsou aktuálně nejsilnějším nástrojem pro aktivování komunit pro nějaký účel.é komunikace, influencingu, přesvědčování a rétoriky a jak se tato témata aplikují v oblastech sociálních médií a předávání zpráv a hodnot jednotlivce společnosti. Podíváme se na sociologii a psychologii masové komunikace a také na analyzování jednotlivých hnutí, u kterých se masové využívání sociálních médií prokázalo být klíčovým pro jejich úspěch. Zaměříme se tedy například na prodemokratické protesty v Hong Kongu či Egyptě nebo Euromaidan na Ukrajině (a také na to, jak se i oponenti těchto hnutí naučili používat sociální média).

Nejdůležitější součástí tohoto kurzu bude intenzivní procvičovaní a praxe, kde vše, co se naučíme, bude moci být aplikováno, čímž si vytvoříme strategií pro sociální média a implementujeme ji za podpory dvou mezinárodních trenérů. Proto hledáme pracovníky s mládeží, mladé aktivisty a členy mládežnických organizací, kteří mohou mít problémy se sdílením své práce a svých hodnot se širším obecenstvem a chtěli by se mu vyvarovat.

Cíle projektu:

Rozvinout základy komunikace, veřejné komunikace, influencingu, přesvědčování, rétoriky, informovat o tom, jak se tyto oblasti promítají v sociálních médiích a jak se tyto zprávy přenášejí mezi řadovou veřejnost;
Rozvinout schopnosti pracovníků s mládeží podporovat aktivní účast mladých lidí v kontextu místních komunit pomocí nástrojů a metod sociálních médií;
Prozkoumat možnosti využití sociálních médií pro mládežnický aktivismus;
Reflektovat neformální vzdělávání, jeho metody a aplikovatelnost na sociálních sítích;
Vyvinout kreativní a atraktivní způsoby využití sociálních médií pro mládežnický aktivismus se zvláštním zaměřením na občanskou angažovanost;
Identifikovat příležitosti pro zapojení místních komunit a vytvořit, rozvinout akční plány pro využití sociálních médií v místních kontextech.

Profil účastníka:

Pracovníci s mládeží/trenéři mládeže;
Pracovníci s mládeží/trenéři mládeže, kteří aktivně pracují s mladými lidmi na profesní nebo dobrovolné bázi;
Vůdčí osobnosti mládeže pracující v místních komunitách.

Možná se ti bude líbit