Evropské centrum mládeže Břeclav
Evropské centrum mládeže Břeclav

Zahraniční projekty - chystané

What are you going to do with your humanities degree? - Polsko
24. 9. 2017

Breaking Walls Opening European Windows - Turecko
2. 10. 2017

Youth Empowerment for Social and Economic Equality - Portugalsko
5. 10. 2017

Writing is Rewriting - Lotyšsko
6. 10. 2017

Steps for YOUth - Rakousko
7. 10. 2017

Social Entrepreneurship Training - Bulharsko
9. 10. 2017

Management and Support of Volunteers Working with Marginalised Groups - Chorvatsko
10. 10. 2017

Waves of Migration - Finsko
17. 10. 2017

NFE - opportunity for inclusion and acceptance of immigrants and asylum seekers - Itálie
21. 10. 2017

Understaning Diversity - Velká Británie
22. 10. 2017

Sea of History - Polsko
4. 11. 2017

Navigate Your Inner Compass IV - Belgie
5. 11. 2017

Ethnosphere - Lotyšsko
5. 11. 2017

Facility to Facilitate - Estonsko
7. 11. 2017

Active Citizens of Tomorrow - Dánsko
10. 11. 2017

Find Your Balance - Rumunsko
15. 11. 2017

Youthpass Expanded - Kypr
18. 11. 2017

See, Draw, Learn - Polsko
26. 11. 2017

E+QUALITY Week: Improving project management competences in youth work - Itálie
1. 12. 2017

EntrepreneurShip - Sailing to Success - Dánsko
8. 12. 2017

Sea of History - Polsko
4. 11. 2017

Termín konání: 4.-11. listopad

Místo konání: Będzin, Polsko

Počet volných míst: 10 + 2 group lídři. Přihlašování do: 30. září.   

 Program a akce: program ERASMUS+, Klíčová akce 1: výměna mládeže

Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit, prosím důkladně si přečtete info-pack a rozpis denních aktivitPokud máte zájem se na tento projekt přihlásit, prosím odešlete svou vyplněnou přihlášku do 30. září (vč.). 

U tohoto projektu proběhne předprojektové přípravné setkání group leaderů národních skupin (tzv. APV = advance planning visit) a to v termínu 10.-12. říjen. Pokud se hlásíte jako group leader české skupiny, musíte se zúčastnit jak APV tak samotné výměny. 

Pro to, abyste se na tento projekt přihlásili je nutné, abyste vlastnili nejen občanský průkaz (který musíte mít ze zákona), ale také platný cestovní pas (s platností min. ještě 150 dní od datumu začátku vámi vybraného projektu).

Věkový limit pro účastníky: 16-19 (věkový limit není striktní)

Věkový limit pro group leadery: 18+ 

V rámci programu ERASMUS+ jsou následující finanční specifika: v rámci všech projektů je kompletně (ze 100%) zajištěno jídlo, ubytování, aktivity, a to vše je zcela pokryto z fondů EU programu ERASMUS+ a zařízeno organizátory. Účastníkům dále budou proplaceny cestovní náklady (reimbursement) ve výši €80 (v případě tohoto projektu) z místa bydliště do místa konání projektu a zpět. Organizátoři budou zařizovat hromadnou dopravu účastníků autobusem z výzvedného místa v ČR (předběžně navržena Ostrava).

Hostitelská organizace: Stowarzyszenie Dobre Ręce

Účastnící se země: ČR, Turecko, Polsko

Popis projektu: 

"Sea of history" is a meeting of young people from Poland, the Czech Republic and Turkey, which will take place between 4-11 of November, 2017. The project is attended by 36 young people. The purpose of the project is to discover common roots, to learn history in the context of multiculturalism, to spread the attitude of a conscious Europeans whose worldview is free from harming stereotypes, hatred but full of tolerance and understanding. During the exchange, there will be number of activities, such as: interdisciplinary workshops, city games, quizzes that will bring us closer to the desired goal. During our exchange we will use various non-formal education methods. The key element of our project is interaction with the local population. In cooperation with the students of the nearby high school we will create a mural painting "Sea of History" and plant "Tree of Tolerance". Our project will contribute in the process of building a happy, stereotype-free, tolerant, multicultural, United Europe.

The project will be attended by 36 people from Czech Republic, Turkey and Poland (12 people per national team: 2 group leaders and 10 participants aged 16-19). As a young people and students, we have passions and hobbies, which we wish to develop, therefore we have created this project. We have planned many activities that we are going to realize using methods of non-formal education and using English for communication (integration games, themed activities, discussions, evaluations, city game, national and regional evenings, meetings with local community etc.).

The project will be an opportunity for us to gain valuable experience, knowledge, new friendships and attitudes, that will have a positive influence on our future.Zobrazeno: 86 x