Bee COINs: Financial Education Debunked – Nizozemí

single-image

Termín konání: APV: 3.-6. únor. 2017 Výměna mládeže: 24. duben – 5. květen 2017

Místo konání: Ommen, Nizozemí

Program a akce: program ERASMUS+, Klíčová akce 1: výměna mládeže

Termín a místo konání APV (= Advance Planning Visit, tj. přípravné předprojektové setkání group leaderů národních skupin): 3.-6. únor 2017, Ommen, Nizozemí Na APV jel group leader české skupiny Marek Mikeš

Pročtěte si APV info packa info pack samotné výměny(24. duben – 5. květen). Přečtěte si také Bee COINs booklet (brožuru)!  The booklet captured the 12 most impactful sessions and methods from the event and the booklet puts them together for other non-formal education experts, facilitators and even school teachers to use.

Účastníci: Sebastian Holesz, Witold Lisztewan, Alena Radová, Barbora Dolezalova, Tereza Schusterová

Účastnický poplatek: na výměně mládeže (ne na APV) si organizátoři vybírali €50 účastnický poplatek

Hostitelská organizace: Bees Empowered 

Report z projektu: 

Projekt Bee COINs: Financial Education Debunked, který byl zaměřen na finanční vzdělávání se uskutečnil 24. 4. – 5. 5. 2017 v malém historickém městečku Ommen. Ubytovaní jsme byli v nadačním komplexu Olde Vechte, který je v krásné přírodě na okraji města. Na pokojích jsme byli po jednom až po šesti lidech a tyto pokoje byly dvou patrech a na každém patře byly dvě sprchy a dva záchody. Pokoje jsme sdíleli s účastníky stejného pohlaví a jiné národnosti, abychom co nejvíce komunikovali anglicky. O naše hladové krky se starali dobrovolníci, kteří zde byli na EVS a vařili nám to nejlepší jídlo, které jsem kdy na projektu zažila. Jelikož se projekt konal v Nizozemí, tak jsme zde tradičně jedli studené obědy, což většině účastníkům nevyhovovalo, ale brzy jsme si na tento „Dutch lifestyle“ brzy zvykli. 
 
První den projektu jsme se seznámili pomocí teambuildingových aktivit se všemi účastníky projektu a našli jsme si svého buddyho, který musel být jiné národnosti. Buddy byl člověk, který nám padl do oka a během projektu jsme měli možnost s ním vše reflektovat – byl to prostě náš nejlepší kamarád. Hned na začátku projektu jsme si sdělili mezi sebou své očekávaní a obavy se kterými jsme přijeli. Zároveň jsme první den dostali každý svůj deníček, do kterého jsme si mohli psát vše, co nás zaujalo a tím, jsme si mohli zaznamenat své vzpomínky z projektu navždy.
 
První půlka projektu se týkala výdajů a spoření. Proto jsme dostali první den každý své bee coiny a vyhlásila se soutěž, kdo vydělá nejvíce bee coinů. Platili jsme s nimi za jídlo, za kafe, za sušenky a mohli jsme je vydělat za organizaci workshopů a her, které zpestřovaly nabytý program. Aby to bylo co nejreálnější fungovali na projektu banky, kde jsme mohli investovat své bee coiny. 
 
Měli jsme to štěstí, že jsme byli zrovna v Nizozemí, když se zde slavil King’s Day. V tento den jsme se rozdělili do skupinek a šli se podívat do centra Ommenu. Měli jsme za úkol udělat rozhovor s místními jak plánují tyto oslavy financovat. Zároveň jsme měli tu možnost zjistit, jak tento jejich významný svátek slaví a poznat jak jsou všichni místní vstřícní a jen zřídka nás s rozhovorem odmítli. Na závěr dne jsme se rozhodli i my oslavit tento den formou mezinárodního večera. Každý stát si připravil krátký program a nabídl nám své místní speciality ve formě jídla a nápojů.
 
V půlce programu jsme si sedli a podívali jsme se, kde přesně jsme v našich očekáváních a zreflektovali jsme, co bychom chtěli změnit a co bychom chtěli ještě na projektu dělat.
 
Druhá polovina projektu byla o podnikání. Dozvěděli jsme se v jakých ohledech je lepší být zaměstnaný a ve kterých je lepší být pán svého času. V rámci tohoto tématu jsme měli možnost vymyslet si svůj projekt a jet kamkoliv ho zrealizovat. Má skupinka se tento den vydala do malého městečka Groningen a udělala projekt na téma cyklistická kultura. Půjčili jsme si kola a během dne jsme dělali rozhovory s místními, jestli využívají kola a i se zaměstnankyní místní půjčovny kol. Na video z toho malého projektu se můžete podívat zde:  Ostatní skupinky se jeli podívat třeba do Amsterdamu na Start Upy nebo na internshipy do Utrechtu.
 
Předposlední den nám organizátoři půjčili kola a mohli jsme se jet podívat do okolí. Měla jsem tu čest být mezi deseti, kteří se jeli podívat do malého městečka na sociální podnikání. Toto podnikání pomáhá lidem se zdravotním postižením se začlenit do komunity pomocí malých prací jako je například vyrábění svíček, vyrábění dřevěných dekorací apod. Na závěr jsme měli tu čest si v jejich obchůdku koupit produkty, které vyrábějí a podpořit tak to, co dělají. Po této návštěvě jsme se rozhodli ještě využít kol a jeli jsme se podívat na místní Saharu.
 
Poslední den si pro nás leadeři připravili galavečeři, kde nám každému věnovali knihu jako památku na tento úžasný projekt a se slzami v očích jsme se rozloučili.
 
Nesmím zapomenout zmínit, že celý projekt byl ve smyslu neformálního vzdělávání, takže jsme třeba finanční problémy vyjádřili pomocí divadla či pomocích videích, které jsme během projektu měli možnost vytvořit a před každou hodinou byla vždy energizer.

                                           

                                                                                                                                                                                  Barbora Doležalová

Možná se ti bude líbit