1+1 Is Equal? — Maďarsko

single-image

ERASMUS+, Klíčová akce 1: tréninkový kurz

Termín konání: 20.—29. listopad 2022 

Místo konání: Szeged, Maďarsko

Prosím přečtete si informace o obsahu projektu a travel pack

Český tým: Martin Zeman, Sampras Femi Robert, Ondřej Stuchlík

Hostitelská organizace: NGO Yopa

Popis projektu:

Nedávná uprchlická „krize“ dopadla na Evropskou společnost. Imigrace je téměř všemi Evropskými národy viděna jako hlavní výzvou EU. Od „Eurobarometru“ vydaného v červenci 2015 je imigrace na prvním místě mezi nejčastěji citovanými tématy na úrovni EU. 38 % (+14 bodů) dotázaných považuje tuto otázku za výrazně významnější než ekonomickou situaci (27 %, -6 bodů), nezaměstnanost (24 %, -5 bodů) a veřejné finance členských států EU (23 %, -2 body). Imigrace byla nejčastěji citovaným zdrojem znepokojení ve 20 členských států, obzvláště na Maltě (65 %) a v Německu (55 %). Obavy z terorismu se na úrovni EU také výrazně zvýšili od Listopadu 2014 (17 %, +6 bodů), (zdroj: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5451_en.htm). Kromě obecných obav jsou otázky migrace zdrojem předsudků, nepochopení a také stereotypů a diskriminace.

Na základě našich místních průzkumů jsme identifikovali následující problémy a potřeby:

 • Nedostatek povědomí o otázkách uprchlíků v Evropě mezi mladými lidmi a početné stereotypy, předsudky a xenofobní postoje z něj vznikající;
 • Nedostatek snadno použitelných, vhodných a přizpůsobitelných nástrojů pro práci mládeže, které mohou být relevantní nejen v místním kontextu, ale také v jiných zemích a kulturách;
 • Nedostatek manažerských a organizačních dovedností mezi pracovníky s mládeží, které by mohly zlepšit vedení kampaní a povzbudit mladé lidi, aby jednali v otázkách uprchlíků;
 • Potřeba přeshraniční spolupráce, aby mladí lidé pochopili, že důvody a účinky uprchlické krize sahají přes hranice jakékoliv země a že země EU nesdílejí tuto zátěž rovnoměrně (a že Evropa není obléhanou pevností).

Abychom adresovali tyto problémy, navrhujeme následující aktivity:

 • Tréninkový kurz pro pracovníky s mládeží;
 • Kampaň zaměřenou na práva migrantů, uprchlíků a žadatelů o azyl s využitím hashtagu #NotJustNumbers v prostředí online a sociálních sítí i offline ve všech partnerských zemích; toto bude organizováno a šířeno partnerskými organizacemi a účastníky tréninkového kurzu;
 • Řada spojených poprojektových aktivit na mezinárodní úrovni včetně výměn mládeže, projektů mobility mládeže a také dobrovolnických projektů.

Celkovým záměrem tréninkového kurzu je rozvinout kompetence pracovníků s mládeží a vůdčích osobností mládeže s cílem adaptovat a využít metod neformálního vzdělávání a technik manuálu Not Just Numbers vytvořeného UNHCR (Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky) na základě jejich potřeb a profilu jejich místních cílových supin. Také chceme bojovat proti zvyšující se xenofobii, radikalizaci a intoleranci vůči uprchlíkům a migrantům skrz Evropské online a offline kampaně a aktivity mládeže.

Kdo se může zúčastnit tohoto tréninkového kurzu?

3 účastníci z každé účastnící se země odpovídající profilu níže:

 • Pracovníci s mládeží, vůdčí osobnosti mládeže, kteří pracují přímo s uprchlíky a migranty a reprezentují dobrovolnické organizace;
 • Pracovníci s mládeží, vůdčí osobnosti mládeže, kteří by chtěli být součástí Evropské platformy a podporovat vzájemnou a Evropskou práci mládeže s cílem bojovat proti xenofobii a rasismu vůči uprchlíkům a imigrantům;
 • Vedoucí komunit, učitelé, trenéři, facilitátoři, vůdčí osobnosti mládeže, sociální pracovníci, mezikulturní mediátoři, kteří budou moci získané znalosti uplatnit v každodenní práci pro a s dětmi.
 • Připraveni účastnit se celého tréninkového kurzu;
 • Schopni komunikovat v anglickém jazyce.

Možná se ti bude líbit