3R: Reduce Reuse Recycle — Rumunsko

single-image

ERASMUS+, Klíčová akce 1: tréninkový kurz

Termín konání tréninkového kurzu: 1.—10. prosinec 2022

Přípravné předprojektové setkání (Advance Planning Visit = APV): 10.—13. říjen 2022Přípravného setkání/APV se za českou skupinu zúčastní jeden zástupce. 

Co obnáší účast na přípravném předprojektovém setkání: jedná se např. o to, že spolu s organizátory a dalšími zástupci ostatních národních skupin projdete program, informace o tom, co si jako skupina máte nachystat, atp. 

Místo konání: Arcuș, (5km od Sfantu Gheorghe), Rumunsko

Počet volných míst: 4. Přihlaste se prosím co nejdříve

Před tím, než se přihlásíte na jakýkoliv náš projekt, důkladně si přečtěte všechny informace v sekci Chci vyjet na projekt a seznamte se s Pravidly účasti na zahr. projektech.

Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit, prosím důkladně si přečtete info-pack. Prosím zamyslete se, jak do tohoto projektu zapadáte vy (viz „participants‘ profile“ níže). Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit, prosím odešlete vyplněnou přihlášku co nejdříve.

Pro to, abyste se na tento projekt přihlásili je nutné, abyste vlastnili nejen fobčanský průkaz (který musíte mít ze zákona), ale také platný cestovní pas (s platností min. ještě 150 dní od datumu začátku vámi vybraného projektu).

V rámci programu ERASMUS+ jsou následující finanční specifika: v rámci všech projektů je kompletně (ze 100%) zajištěno jídlo, ubytování, aktivity, a to vše je zcela pokryto z fondů EU programu ERASMUS+ a zařízeno organizátory. Účastníkům dále budou proplaceny cestovní náklady (reimbursement) do max. výše €275 (v případě tohoto projektu) z místa bydliště do místa konání projektu a zpět.

Prosím seznamte se s podmínkami pro vstup do Rumunska (nutnost testů, atp.) na stránkách Ministerstva zahr. věcí zde.

Prosím seznamte se s podmínkami pro návrat do ČR ze zahraničí (nutnost testů, karantény, atp.) na stránkách Ministerstva zahr. věcí zde. 

Hostitelská organizace: InnoEdu (Association for Innovation in Adult Education)

Popis projektu:

Cíle projektu:

  • vyškolit pracovníky s mládeží a vedoucí mládeže v používání nástrojů a metod bez plastu v práci s mládeží a jejich životech, aby mohli být vzory pro mladé lidi, se kterými denně pracují
  • sdílet a vymyslet nástroje pro práci s mládeží a metody udržitelného rozvoje na základě cíle mládeže „udržitelná zelená Evropa“ strategie evropské mládeže „zapojení, propojení a posílení mládeže“
  • motivovat mladé lidi stát se evropskými obyvateli přátelštějšími k životnímu prostředí
  • zvýšit povědomí 44 účastníků o ochraně životního prostředí a udržitelném rozvoji založené na cíli mládeže „udržitelná zelená Evropa“
  • provést hodnocení účastníků na nástroje a metody práce s mládeží šetrné k životnímu prostředí, udržitelné a bez plastů 
  • zlepšit kompetence účastníků v používání udržitelných a bezplastových metod v práci s mládeží a v životě

Profil účastníka:

  • pracovníci s mládeží, vedoucí mládeže, mentoři, supervizoři, koordinátoři apod.
  • schopnost komunikace v angličtině
  • 18+

Možná se ti bude líbit