No for Radicalism! – Portugalsko

single-image

Termín konání: 28. červen – 7. červenec 2018

Místo konání: Arrouquelas, Rio Major, Portugalsko

Program a akce: program ERASMUS+, Klíčová akce 1: tréninkový kurz

Přečtete si info-pack 

Účastníci: Lenka Dillingerová, Václav Malina

Hostitelská organizace: H2O

Report z projektu:  

Projekt „No for radicalism“, který se konal v Portugalsku ve dnech 28.6. – 7.7.2018 byl můj první projekt, na který jsem vyjela, a tak nemám s čím srovnávat. Já osobně jsem byla ale naprosto nadšená. A co vím, tak ostatní účastníci také. Trochu jsem nevěděla co očekávat a na co se připravit, ale byla jsem vším mile překvapena.

Nejprve bych ráda cenila rychlou komunikaci přes e-mail se zástupkyní organizace EYCB. A poté celou hostící organizaci H2O, které vděčím za krásně strávený čas. Organizátor Alex byl tak srdečný člověk. Snažil se udělat pro hladký průběh kurzu a spokojenost všech účastníků maximum. Kromě skvělého ubytování, zajištěného jídla a vzdělávacího programu plného nejrůznějších her a aktivit zařadil do programu i návštěvu velmi zajímavých míst jako například místní základní školy a školky. Měli jsme možnost přijít do kontaktu s mnoha občany malého města Rio Maior a vesnice Arrouquelas, kde se projekt konal, a také jsme se vydali do nedalekých solných dolů nebo hlavního města Lisabon, vzdáleného asi 100km.

Jako trenéři zde působili mladí manželé z Budapešti. Jejich zkušenosti, aktivní přístup, motivace a podpora také přispěly k velmi zdařilému tréninkovému kurzu. Z kurzu jsem si odnesla velmi užitečné metody neformálního vzdělávání, které mohu využít ve své budoucí profesi učitelky na 1. stupni ZŠ nebo jako pracovnice s mládeží. Vše jsme měli možnost si prakticky vyzkoušet a zažít. Asi nejvíce mě zaujala metoda „Shadow theater“, která lze mimo jiné využít jako funkční nástroj pro pochopení kulturních rozdílů ve společnosti či předcházení radikalizaci mládeže, na kterou jsme se po dobu projektu zaměřili. Také oceňuji, že jsme dostali mnoho vhodných rad, jak vytvořit vzdělávací workshop. Ten jsme měli možnost si v mezinárodních týmech sami naplánovat, zorganizovat a poté si vyslechnout zpětnou vazbu od ostatních účastníků, dobrovolníků i organizátorů. Mimo přiblížení neformálních metod vzdělávání jsem se zúčastnila mnoha zajímavých diskuzí na témata spojená s předmětem projektu, tedy předcházení radikalizace mládeže, kulturní diverzity a mnoho dalšího.

Dále musím zmínit účastníky. Nejsem konfliktní člověk a většinou dokážu vyjít s různými charaktery lidí. Tato skupina však byla, troufám si říct, naprosto skvělá. Sešlo se téměř 30 účastníků z 12 zemí, kteří byli tolerantní, inteligentní, otevření, přátelští a velmi aktivní. Díky těmto lidem jsem si mohla procvičit a zdokonalit mé komunikační schopnosti v anglickém jazyce, získala jsem nové znalosti o jejich rozdílných kulturách, tradicích a zemích, ve kterých žijí, vyslechla jsem si spoustu zajímavých příběhů a zkušeností jak z jejich osobního života, tak pracovního. Mnozí mě inspirovali, motivovali a podpořili v tom, čemu se věnuji. V neposlední řadě zde vzniklo zde mnoho nových přátelství, kterých si velice vážím.

 

Děkuji tedy ještě jednou organizaci EYCB, Janě a hlavně celé hostící organizace H2O v čele s hlavním představitelem Alexem za možnost se zúčastnit skvělého tréninkového kurzu, ze kterého si odnáším nejen spoustu nových znalostí, poznatků a zkušeností, ale také nová přátelství.

Lenka Dillingerová

Možná se ti bude líbit