Objevte nový svět

Evropské centrum mládeže Břeclav je nevládní nezisková organizace, která už od roku 2007 podporuje osobní rozvoj mladých lidí a jejich aktivní zapojení do společnosti.

Informování

Zvyšování povědomí o Evropské unii a jejích vzdělávacích programech.

Podpora

Seberealizace a osobního rozvoje mladých lidí prostřednictvím evropských vzdělávacích programů.

Rozvoj

Neformálního vzdělávání, mezikulturního dialogu, mezinárodní spolupráce a aktivní občanské společnosti

Aktuálně se můžete hlásit na tyto projekty:

Load More

Novinky

Load More