Active Youth Involved — Dánsko a Polsko

single-image

ERASMUS+, Klíčová akce 1: výměna mládeže

Místo konání: Store Klaus, Ganløse, Dánsko & Krakov, Polsko

Výměna mládeže začne příjezdem účastníků 19. června do Dánska, kde účastníci budou až do 24. června. V polovině projektu, 24. června, se všichni účastníci vlakem/autobusem společně přesunou do Krakova, Polsko. Z polského Krakova pak 30. června všichni účastníci pojedou do svých domovských zemí. 

Termín konání: 19.—30. červen 2023

Český tým: 4 účastníci (ve věku 18—30 let) +1 group leader (ve věku 18+) 

Před tím, než se přihlásíte na jakýkoliv náš projekt, důkladně si přečtěte všechny informace v sekci Chci vyjet na projekt a seznamte se s Pravidly účasti na zahr. projektech.

Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit, prosím důkladně si přečtete info-pack. Prosím zamyslete se, jak do tohoto projektu zapadáte vy (viz „participants‘ profile“ níže). Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit jako náhradníci, prosím odešlete vyplněnou přihlášku co nejdříve.

Pro to, abyste se na tento projekt přihlásili je nutné, abyste vlastnili nejen občanský průkaz (který musíte mít ze zákona), ale také platný cestovní pas (s platností min. ještě 150 dní od datumu začátku vámi vybraného projektu).

V rámci programu ERASMUS+ jsou následující finanční specifika: v rámci všech projektů je kompletně (ze 100%) zajištěno jídlo, ubytování, aktivity, a to vše je zcela pokryto z fondů EU programu ERASMUS+ a zařízeno organizátory. Účastníkům dále budou proplaceny cestovní náklady (reimbursement) do max. výše €275 (v případě tohoto projektu) z místa bydliště do místa konání projektu a zpět.

Hostitelská organizace: Copenhagen Youth Network

Popis projektu:

Cílem této výměny mládeže je zvýšit povědomí účastníků o otázkách souvisejících s nezájmem mládeže o věci veřejné a rozvíjet znalosti účastníků o současných politikách a iniciativách EU.

O projektu:

Tento projekt se snaží posílit občanskou angažovanost mládeže a zvýšit povědomí o významu zapojování se do občanské společnosti mezi mladými lidmi ze 7 evropských zemí, rozvíjet jejich smysl pro iniciativu a přispět k boji proti apatii mládeže vůči politice, která je přítomna v našich komunitách.

Cíle:

 • Rozvíjet znalosti účastníků o současných politikách a iniciativách EU podporujících občanskou angažovanost mládeže.
 • poskytnout účastníkům nápady a návrhy, jak se mohou zapojit do občanské společnosti a podpořit občanskou angažovanost mezi svými vrstevníky, sdílet zkušenosti a osvědčené postupy z regionů partnerských organizací,
 • Rozšířit znalosti účastníků o práci studentských nebo obecních rad mládeže a politických mládežnických organizací, poskytnout návrhy, jak se mohou zapojit do jejich činnosti, a zdůraznit význam takového zapojení,
 • Zdůraznit význam účasti ve volbách.

Metodika projektu vychází z principů neformálního vzdělávání. Hlavní důraz bude kladen na účastníky, na podporu jejich aktivní účasti, vzájemného učení, diskuse a sdílení zkušeností a osvědčených metod.

Projekt se skládá z výměny mládeže ve dvou zemích a z fáze místní aktivity, které se zúčastní všichni účastníci. Projekt začne v Dánsku, poté se všichni společně vydáme autobusem a vlakem do Polska, kde projekt ukončíme.

Profil účastníků:

 • Věk: 18-30 let (vedoucí skupiny bez horní věkové hranice)
 • Motivace k tématu a schopnost sdílet výsledky projektu ve své místní komunitě.
 • Aktivní účast na všech setkáních a znalost angličtiny je povinná.
 • Účastníci by měli být schopni pracovat ve skupinách, sdílet své nápady, prezentovat a vyjadřovat se.
 • mít zájem o pracovat na otázkách kulturního dialogu
 • Otevřená mysl vůči jiným kulturám – budeme společně trávit spoustu dní a sdílet s ostatními mladými lidmi pokoje ve skautském srubu
 • Podporovat ekologické cestování, které zahrnuje přepravu autobusem/vlakem z Dánska do Polska – 16 hodin cesty.

Možná se ti bude líbit