The Art of Theatre 2 — Bulharsko

single-image

ERASMUS+, Klíčová akce 1: výměna mládeže

Místo konání: Tryavna, Bulharsko

Termín konání: 7.—20. červen 2023

Český tým: 8 účastníků (ve věku 16-24 let) + 1 group leader (ve věku 18+)

Přečtete info-pack a také krásnou projektovou brožurku.

Hostitelská organizace: Change Is in You (CYA)

Report z projektu:

Report z projektu:

Náš první den na projektu byl ve znamení cestování a dobrodružství. Česká skupina se nejprve dostala autobusem z Prahy do Budapešti. Na budapeštském autobusovém nádraží jsme se setkali z madˇarským týmem. Na nádraží na nás také již čekal minibus a velmi milí řidiči. Kolem půl šesté ráno tak začala naše cesta do bulharského městečka Tryavna, kde se celý projekt konal. Přejeli jsme rumunské hranice a pokračovali dále. Z okýnka jsme pozorovali dechberoucí výhled na zasněžené vršky hor. Po 11 hodinách jsme se dostali do Bulharska. Nejprve jsme přijeli do hlavního města Sofie. Tam jsme se seznámili se španělským týmem. Po dalších 3 hodinách na cestě jsme dorazili do krásného městečka Tryavna. Rychle jsme si vzali klíče od pokojů a ulehli ke spánku.

Druhý den jsme se všichni začínali seznamovat s ostatními účastníky, organizátory a naším hotelem. Museli jsme si zvyknout na nové prostředí. Hlavní organizátor Stan nám vysvětlil pravidla práce na programu. Potom jsme na velký kus papíru napsali své očekávání, strachy a jak chceme na tento projekt přispět. Potom co jsme papíry přečetli nahlas a prodiskutovali jsme si ve skupinách stanovili určitá pravidla, která bychom měli všichni dodržovat. Shodli jsme se na tom, že nejdůležitější je, se vzájemně respektovat, abychom došli k cíli našeho projektu- vytvoření několika divadelních her. Po obědové pauze jsme si vyměňovali hrnečky s našimi městy. Byla to skvělá příležitost více se poznat. Večer jsme potom šli do blízkého parku, kde jsme si povídali a poslouchali hudbu.

Třetí den jsme začali brzy ráno se seznamovacími aktivitami. Tyto aktivity střídali lekce o týmové práci a režírování. Po každé lekci jsme diskutovali, co nám to přineslo a myslím, že to bylo velmi poučné. Také jsme tento den měli první kulturní noc. Mad´arský tým si pro nás připravil prezentaci, jazykolamy, tance a tradiční jídlo z jejich domovské krajiny.

Čtvrtý den jsme začali s lekcemi herectví. Po snídani jsme si dali menší rozcvičku a začali jsme dopolední program. Naše organizátorky Anna a Lili byly moc milé. Jako první jsme si každý měl vybrat zvíře a to beze slov napodobit. Tento úkol zněl velmi jednoduše, přesto ho nebylo tak lehké provést. Po obědě následovalo povídání o historii divadla.

Pátý den byl náš první úkol vytvořit krátkou pantonimu z předchozího dne. Odpoledne jsme si měli najít a odrecitovat libovolnou básničku. Některé básně byly v angličtině, jiné v rodném jazyce.  Po krátké prezentaci básně jsme se rozdělili do skupin, kde jsme měli nacvičit krátkou divadelní hru, kde jsme místo normálních slov používali verše z našich básní. Tento den také proběhla španělská kulturní noc. Španělé si připravili krátkou prezentaci, kvíz. Po tom jsme ochutnávali typické sladkosti a na závěr večera jsme se učili tanec Flamengo.

Šestý den byla asi nejlepší lekce ze všech, učili jsme se totiž, jak v divadle bojovat. Všichni jsme si tuto aktivitou moc užili. Potom jsme se na chvíli přesunuli do 18. století a učili jsme se jeden z tradičních tanců té doby. Odpoledne jsme dostali za úkol, nacvičit krátké přestavení z prvky toho, co jsme se naučili. Tato lekce byla velmi zajímavá, protože jsme si mohli vytvořit v podstatě cokoli.

Sedmý jsme se učili základy pantonimy a potom jsme dostali šanci si to vyzkoušet. Potom jsme se vrátili k tanci předchozího dne, ale tentokrát s hudbou. Odpoledne jsme dostali jeden nejlepších úkolů. Museli jsme zahrát nějakou národní pověst. Každá národnost tímto mohla ukázat svou tradiční kulturu. Na konci dne jsme se konečně dočkali práce na našem největším projektu. Rozdělili jsme se to skupin podle divadelního žánru, který chceme ztvárnit. Večer se konala litevská kulturní noc. Nejprve jsme sledovali video a potom již tradičně následoval kvíz, tradiční jídlo a tradiční tanec. Večer jsme šli opět do blízkého parku.

Další den jsme dostali za úkol vytvořit myšlenkovou mapu. Tato mapa nám později velmi pomohla z vytvářením naší divadelní hry. Potom nám Anna s Lili (naše organizátorky) daly zpětnou vazbu na naše první nápady. Oběd byl o malinko dříve, protože na nás čekalo překvapení, výlet do nedaleké továrny. Viděli jsme, jakými všemi způsoby se dá zpracovat zdánlivě obyčejná rostlina šípek. Potom jsme si udělali výlet do centra našeho krásného městečka Tryavna. Prošli jsme si krásné historické centrum a poznali jsme trochu životní styl Bulharska. Po výletě na nás čekala výborná večeře a později večer karaoke.

Devátý den jsme pracovali na scénářích. Lili a Anna nám při tom hodně pomáhaly. Ze začátku to bylo těžké, ale po prvním nápadu to šlo už samo. Večer potom následovala česká kulturní noc, kterou si doufám všichni moc užili.

Pátek neboli desátý den byl asi nejnáročnější, protože jsme museli tvrdě pracovat na divadelních hrách. Měli jsme celý den na to dokončit scénář a naučit se své i repliky ostatních. Všichni jsme byli lehce spánkově deprivovaní, ale stejně jsme zvládli udržet pozitivní náladu. Večer se konala bulharská kulturní noc plná tradičních tanců

V sobotu jsme si poprvé zkusili naší hru. Bylo hezké vidět, že naše tvrdá práce přinesla zasloužené ovoce. Odpoledne jsme dostali možnost si zkusit naše vystoupení s rekvizitami. Ze začátku v tom byl trochu zmatek, protože nikdo nevěděl co má dělat, později však šlo vše hladce. Po tomto náročném dni se konala polská kulturní noc.

V neděli jsme docvičovali naší finální hru, protože další den v pondělí, se v Tryavně konalo velké představení našich her. Večer jsme trochu posmutněli, protože nám došlo, že se projekt chýlí ke konci. Stan, Anna a Lili si pro nás připravili certifikáty. Potom se konalo velké mistroství ve stolním fotbálku. Vyhrály Anna a Lili a myslím, že zaslouženě.

V pondělí byl náš velký den. Dopoledne jsme ještě doladili nějaké drobnosti a po brzkém obědě už byl čas dorazit do centra města, kde se měli všechny naše hry uskutečnit. Každá skupina si svojí hru zkusila a potom už byl čas na vystoupení před diváky. Všem se naše divadelní hry moc líbily. Na konci na diváky čekalo překvapení. Raul si totiž připravil menší magickou show. Potom jsme se už jen rychle najedli a nastal čas loučení. Naše velká skupina, která se v průběhu projektu vytvořila se musela rozdělit.

V úterý večer jsme se dostali všichni s novými zkušenostmi, zážitky a kamarády zpět domů.

Alexandra Lhotková  

Možná se ti bude líbit