The Art of Theatre 2 — Bulharsko

single-image

ERASMUS+, Klíčová akce 1: výměna mládeže

Místo konání: Tryavna, Bulharsko

Termín konání: 7.—20. červen 2023

Český tým: 4 účastníci (ve věku 16-24 let) + 1 group leader (ve věku 18+)

Před tím, než se přihlásíte na jakýkoliv náš projekt, důkladně si přečtěte všechny informace v sekci Chci vyjet na projekt a seznamte se s Pravidly účasti na zahr. projektech.

Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit, prosím důkladně si přečtete info-pack. Prosím zamyslete se, jak do tohoto projektu zapadáte vy (viz „participants‘ profile“ níže). Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit jako náhradníci, prosím odešlete vyplněnou přihlášku co nejdříve.

Pro to, abyste se na tento projekt přihlásili je nutné, abyste vlastnili nejen občanský průkaz (který musíte mít ze zákona), ale také platný cestovní pas (s platností min. ještě 150 dní od datumu začátku vámi vybraného projektu).

V rámci programu ERASMUS+ jsou následující finanční specifika: v rámci všech projektů je kompletně (ze 100%) zajištěno jídlo, ubytování, aktivity, a to vše je zcela pokryto z fondů EU programu ERASMUS+ a zařízeno organizátory. Účastníkům dále budou proplaceny cestovní náklady (reimbursement) do max. výše €230 (v případě tohoto projektu) z místa bydliště do místa konání projektu a zpět.

Hostitelská organizace: Change Is in You (CYA)

Popis projektu:

Hlavním cílem našeho projektu je předat účastníkům podrobné informace a praktické poznatky o divadelním umění, protože ze zkušenosti víme, že toto umění pomáhá „prolomit ledy“ mezi dvěma cizími lidmi a boří mnohé stereotypy v komunikaci mezi lidmi.

Toto umění také zvyšuje toleranci mezi lidmi, protože si začnou uvědomovat, že existují více než 1-2 způsoby a přístupy, jak lidé mohou prezentovat informace a vést rozhovor. Chceme tím přispět k rozvoji klíčových schopností účastníků formou příležitosti mluvit před publikem a získat sebevědomí a jistotu při vystupování před lidmi.

Kromě toho je jedním z našich hlavních cílů, aby si osvojili dovednosti týmové spolupráce – něco, co jim bude z dlouhodobého hlediska ku prospěchu. Během projektu pomůžeme účastníkům získat mnohostranné znalosti v oblasti divadla a zapojíme je do celého procesu přípravy divadelní hry – vyprávění příběhu, psaní scénáře, herectví a režie.

Zároveň je seznámíme s technikami a prací světoznámých spisovatelů a scénáristů. Dalším důležitým cílem našeho projektu je seznámit účastníky s různými programy Erasmus+ a možnostmi, které jim dává, aby se seznámili s různými kulturami, získali informace z první ruky a také cestovali a učili se novým věcem. Důležité je také podněcovat je k práci v týmu. Snažíme se vytvořit přátelské prostředí, ve kterém se lidé mohou bavit společnou prací, což je důležité proto, aby nakonec mohli pokračovat ve spolupráci tím, že budou sami vytvářet projekty Erasmus+.

Profil účastníka:

  • Věk: 16-24 let;
  • Úroveň angličtiny (mluvení a psaní alespoň na úrovni A2);
  • odhodlaný podílet se na pokračování projektu;
  • Musí být co nejvíce dodržena genderová vyváženost (2 účastníci mužského a 2 účastnice ženského pohlaví z každé země + vedoucí skupiny);
  • Mít zájem o rozvoj kompetencí a realizaci následných iniciativ;
  • Být si vědomi charakteristik vzdělávacího prostředí (neformální vzdělávání);

Možná se ti bude líbit