Walk on the Wild Side — Itálie

single-image

ERASMUS+, Klíčová akce 1: výměna mládeže

Místo konání: Recoaro Terme, Itálie

Termín konání: 11.—20. září 2023

Český tým: 5 účastníků + 1 group leader

Přečtete info-pack

Hostitelská organizace: Studio Progetto

Report z projektu:

Projekt Walk on the wild side se konal 11.-20.09.2023 v Italském městečku Recoaro Terme. byla to opravdu velmi zajímavá zkušenost s organizací Erasmus +, projekt byl konkrétně zajišťován organizací Studio Progretto Soc. Coop. Soc. v Itálii. Hlavní myšlenkou tohoto projektu bylo několik témat jako jsou: outdoorové aktivity, ekologie, otázky udžitelnosti, a další. Mezi každodenní aktivity patřily: aktivity venku, se speciálním zaměřením na sport a sportovní aktivity venku, propojení s přírodou, udržení zdravého životního stylu, a v neposlední řadě jak překonat sám sebe a  vystoupit ze své komfortní zóny.

Projektu se účastnilo mnoho odlišných národností jako bylo Španělsko, Polsko, Estonsko, Itálie, Rumunsko, Česká Republika. Měli jsme opravdu tu možnost nejen si vyměnit zkušenosti týkající se projektu, názory na ekologii, a svět. Ale také zkušenosti týkající se běžného života a zvyků jiných národností.

Během tohoto projektu jsem se naučila mnoho nových informací o historii města Recoaro Terme, kde jsme byli ubytovaní. O zemích jiných účastníků. Mohli jsme si taky vyzkoušet aktivity jako je třeba lezení po hoře s jištěním, kde jsme měli speciální průvodce.

Největší zážitek, byl pro mě propojení se zvířaty, když jsme měli orientační hru v prostorách mezi Krávami a koňmi, kde jsme si je mohli i pohladit a opravdu se k nim přiblížit.

Musím říct, že absolutně nelituji této skvělé možnosti a zkušenosti v nádherném Italském městečku, kde jsme opravdu mohli každý den vidět krásné výhledy ať už to byly výhledy na hory nebo typicky Italské uličky, kterými jsme denně procházeli.

Hlavní zlepšení dovednosti si myslím že byl anglický jazyk, kterým jsme se dorozumívali napříč celým projektem.

Díky EYCB za možnost účastnit se tohoto opravdu zajímavého projektu, kde jsem mohla poznat tolik krásných lidí, nabrat nové zkušenosti a užít si dny nabité smíchem a zábavou.

Jaroslava Š.

 

Možná se ti bude líbit