Nature Connection — Irsko

single-image

Program ERASMUS+, Klíčová akce 1: tréninkový kurz.

Termín konání: 30. říjen—5. listopad 2022

Místo konání: Woodstown, County Waterford, Irsko

Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit, prosím přečtěte si infopack

Prosím zamyslete se, jak do tohoto projektu zapadáte vy. Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit, prosím odešlete svou vyplněnou přihlášku co nejdříve, nejpozději do 25. září.

Pro to, abyste se na tento projekt přihlásili je nutné, abyste vlastnili nejen občanský průkaz (který musíte mít ze zákona), ale také platný cestovní pas (s platností min. ještě 150 dní od datumu začátku vámi vybraného projektu).

V rámci programu ERASMUS+ jsou následující finanční specifika: v rámci všech projektů je kompletně (ze 100%) zajištěno jídlo, ubytování, aktivity, a to vše je zcela pokryto z fondů EU programu ERASMUS+ a zařízeno organizátory. Účastníkům dále budou proplaceny cestovní náklady (reimbursement) do max. výše €275 (v případě tohoto projektu) z místa bydliště do místa konání projektu a zpět.

Prosím seznamte se s podmínkami pro vstup do Irska (nutnost testů, atp.) na stránkách Ministerstva zahr. věcí zde.

Prosím seznamte se s podmínkami pro návrat do ČR ze zahraničí (nutnost testů, karantény, atp.) na stránkách Ministerstva zahr. věcí zde. 

Hostitelská organizace: Waterford and South Tipperary Community Youth Service Ltd

Popis projektu:

Tréninkový kurz pro pracovníky s mládeží, aby se naučili nové přístupy použití přírody v jejich práci s mladými lidmi

Už jsi někdy přemýšlel proč mladí lidé vypadají šťastnější a v lepší formě poté, co strávili den v přírodě?

Čerství vzduch, nádherný sluneční svit, oživující déšť, divoký vítr a třpytící se sníh – to vše přispívá k našim pozitivním pocitům. Je to skoro jako bychom byli předurčeni k životu blízkému přírodě, než být obklopení betonem, sklem, LED zářením a asfaltem!

Mnoho pracovníků s mládeží chce použít přírodu pro jejich práci jednoduše proto, že značně přispívá k výsledkům, kterých se snaží dosáhnout.

Tento kurz spojí školitele a pracovníky s mládeží, kteří spolu budou žít a navzájem se učit během jednoho týdne ve Woodstownské rezidenci a centru aktivit na jihovýchodním pobřeží Irska.

Kurzu se zúčastní 16 pracovníků s mládeží a každý připraví krátkou interaktivní prezentaci, která vyzdvihne z jejich země nejlepší nápady a příklady zahrnující práci s mládeží, mladé lidi a přírodu.

Účastnit se bude i 5 školitelů, kteří povedou workshopy na široké témata zahrnující:

 1. Estetické přístupy k outdoorovému učení (ENOC – evropská síť outdoorových center) (existuje úzká definice estetiky chápána ve smyslu krásy získané skrze umění nebo přírodu, zde budeme estetiku chápat v širším kontextu k zahrnutí pocitů, operací a porozumění vycházejícího z emoční zkušenosti v přírodě)
 2. Workshop o udržitelnosti potravin (www.giy.ie)
 3. Irské stromy (katedra lesnictví, Jihovýchodní Technická univerzita)
 4. Prohlídka unikátních irských písečných dun (komunitní environmentalisté)
 5. Prohlídka Comeraghských hor (WSTCYS outdoorový školitel)

Během projektu proběhne 5 workshopů a 16 prezentací a vy budete rozvíjet environmentální sítě, učit se o tom, co se děje v jiných zemích a být schopní aplikovat vaše poznatky na mladých lidech se kterými pracujete.

Hlavní cíl:

Hlavním cílem tohoto projektu je prozkoumat různé prostředí a metodologie, aby se pracovníci s mládeží mohli vrátit do svých vlastních zemí a pracovat s mladými lidmi novými inspirujícími způsoby.

Cíle:

 • sdílet příklady a metody z celé Evropy a inspirovat účastníky k tomu, aby realizovali podobné učební procesy po tomto tréninkovém kurzu pro jejich cílové skupiny.
 • zamyslet se nad vlastním procesem učení pomocí klíčových kompetencí z Youth Passu a poskytnout příležitost k budování kapacit v kontextu programu Erasmus+

Přístup a metodologie

Tréninkový kurz bude založen na neformálním a informálním vzdělávání se sebeřízeným učícím přístupem.

Během kurzu jsou účastníci zodpovědní za jejich vlastní učení. Školitelé poskytnou aktivity a povedou účastníky skrze jejich vlastní proces učení.

Tréninkový kurz bude charakterizován vysoce participativními, interaktivními a experimentálními metodami. Většinu času budeme venku v prostředí lesů, pobřeží a hor, takže je důležité, aby účastníci byli připraveni na každé počasí!

Některé sezení budou doplněny teoretickými vstupy a po všech bude následovat skupinová reflexe nebo sebereflexe.

Profil účastníka:

 • pracovníci s mládeží, projektoví vedoucí a školitelé zapojení do práce s mládeží
 • ochota pracovat s mladými lidmi s použitím přírody jako kulisy
 • přizpůsobit to, co se zde naučíte vlastnímu kontextu práce s mladými a začlenit do své budoucí práce to, co se během projektu naučíte
 • připravit krátkou (max 15 min.) prezentaci PŘED příjezdem do Irska ohledně osvědčené praxe práce s mládeží zahrnující mladé lidi a přírodu ve své zemi (mělo by se jednat o dobré příklady, které by mohly být použity po celé Evropě)

Možná se ti bude líbit