Aware Wolves — Lotyšsko

single-image

Program: ERASMUS+, Klíčová akce 1: výměna mládeže

Termín konání: 24. červenec—1. srpen 2022 

Místo konání: Bajari, okres Ropazu, Lotyšsko

Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit, prosím důkladně si přečtete info-pack (kde také najdete přihlášku). Prosím zamyslete se, jak do tohoto projektu zapadáte vy (viz „participants‘ profile“ níže).  Přihlaste se co nejdříve, nejpozději do 30. května

Počet účastníků: 4 účastníci (ve věku 18-30) a 1 group leader (ve věku 18+)

Pro to, abyste se na tento projekt přihlásili je nutné, abyste vlastnili nejen občanský průkaz (který musíte mít ze zákona), ale také platný cestovní pas (s platností min. ještě 150 dní od datumu začátku vámi vybraného projektu).

V rámci programu ERASMUS+ jsou následující finanční specifika: v rámci všech projektů je kompletně (ze 100%) zajištěno jídlo, ubytování, aktivity, a to vše je zcela pokryto z fondů EU programu ERASMUS+ a zařízeno organizátory. Účastníkům dále budou proplaceny cestovní náklady (reimbursement) do max. výše €275 (v případě tohoto projektu) z místa bydliště do místa konání projektu a zpět.

Účastnický poplatek (vybírá si ho samotná hostitelská organizace): €50/účastník

Prosím sledujte aktuální opatření (testy, karanténa) pro vstup do ČR ze zahraničí na stránkách Ministerstva zahr. věcí zde.

Prosím sledujte aktuální restrikce (nutnost testů, karantény, atp.) pro vstup na území Lotyšska na stránkách Ministerstva zahr. věcí zde.

Účastnící se země: Německo, Itálie, Česko, Rumunsko, Řecko, Lotyšsko, Španělsko

Hostitelská organizace: Mindful Journeys

Popis projektu:

Tato výměna mládeže je pokračováním projektu Werevolves (Vlkodlaci) vs. Aware Wolves (Uvědomnělí vlkodlaci) – více o tomto projektu najdeš zde.

Werewolves vs. Aware Wolves se ve své podstatě staví proti vzestupu nenávistných projevů a zločinů z nenávisti v naší stále globalizovanější a různorodější společnosti a umožňuje nám vidět, jak my, jednotlivci, tomu přispíváme. Proměňuje nás ve zprostředkovatele pozitivní změny v našem každodenním kontextu a umožňuje nám pochopit, jak naše činy můžou ovlivnit svět k lepšímu.

První fáze Werevoles je zábavné, aktivní a dynamické prostředí. Je zamýšlená jako jakýsi „most“ pro účastníky, aby pochopili, jak uvědomělé žití může 100% změnit naši každodenní zkušenost, co se s námi děje a jak vnímáme ostatní a jak se k nim chováme.

Druhá fáze projektu Aware Wolves se více zaměří na to, aby si každý účastník osvojil specifické nástroje všímavosti (mindfulness), které nám pomůžou prohloubit náš soucit pro všechny bytosti a začlenit tyto praktiky do našeho každodenního života.

PROMĚŇ…svého vnitřního vlka

„O alchymii se diskutovalo po tisíciletí a je možné nahlédnout do mnoha textů, všechny jsou složité, okultní a navrhují experimenty, které je obtížné realizovat. Tradice předávala představu alchymisty jakožto osamělého badatele, který se obklopený baňkami a destilačními přístroji snaží proměnit olovo ve zlato, zpracovává žabí ocasy, netopýří křídla a další pofidérní ingredience. Jeho cílem je nalezení metafory pro lidský rozvoj.

Avšak staletí plynou, časy se mění a disciplíny a způsoby pro dosažení cílů se také proměňují. Alchymistická laboratoř, plná lahví, zaprášených knih, chráněná před světlem a zvědavostí nezasvěcených již není potřeba. Žijeme v nové době a ta alchymistická laboratoř jsme my. Každý je alchymistou v práci, laboratoří a součástí, která se postupně mění a zároveň se stává výsledkem Velkého díla.

Alchymie znamená v dnešní době proměnu sebe sama s touhou dosáhnout duchovních výsledků a většího poznání, řídící se zákony ovládající čas, hmotu a myšlenku. Cílem je držet rovnováhu a naučit se používat cenné součásti uvnitř každého, abychom se stali kouzelníky, vědomými tvůrci naší duchovní cesty a našeho rozvoje.“

To je cílem alchymie, jak prohlásil Falco Turassaco a také cílem našeho setkání, Aware Wolves.

Uvnitř mnohých z nás existuje vlk, stín, výzva, které jsou aspektem naší osobnosti, emocí, nebo dokonce vzpomínkou, o které bychom si přáli, aby prostě odešla. Toto jsou odmítané části naší duše, které často nevědomě řídí naše chování a naši celkovou kvalitu života, a tedy i kvalitu života našich komunit a světa.

Ať se snažíme, jak se snažíme, není úniku, protože to, co je někde potlačováno, si najde způsob, jak se vynořit jinde. Potlačovaný vlk vyjde jako vlkodlak, což přináší zkázu a utrpení.

Ale možná existuje způsob, jak přijmout naše stíny a proměnit naše výzvy ve zlato…

Uvědomte si svého vnitřního vlka a naučte se s ním zacházet s láskou a soucitem.

Jeho rozpoznání jakožto cenný dar a dovolení k jeho projevení způsobem, který přináší uzdravení nás samých a našich komunit.

 

Tohle je pro tebe pokud…PROFIL ÚČASTNÍKA

 • někdy nevíš, co řídí tvůj život – tvé automatické vzorce nebo tvé vědomé rozhodnutí
 • uzemnění a návrat sebe sama do přirozeného stavu užíváním si soběstačné zkušenosti se ti zdá jako skvělý nápad
 • zažil/a jsi sociální vyloučení, ať už na vlastní kůži nebo ve hře Werevolves
 • toužíš patřit do duchovní rodiny, která tě podpoří za každé situace
 • máš zájem prozkoumat různé myšlenky o sebeuvědomění
 • máš silnou touhu jednat a přispět ke vzestupu sociálně inkluzivnějších prostředí ve svém každodenním životě
 • jsi připraven/a aktivně praktikovat všímavost celý měsíc po výměně mládeže a sdílet své objevy se svými společenskými kruhy
 • je ti mezi 18 a 30 lety a máš bydliště v jedné z partnerských zemí
 • máš platný digitální EU certifikát pro Covid-19

Životní podmínky: Budeme soběstační! Spaní ve stanech po celou dobu programu. (Doufáme, že ne, ale) možná nás čekají studené sprchy.

Naše cíle: spojme se

 • v bezpečném, různorodém a stimulujícím vzdělávacím prostředí, které tě může dostat ze své komfortní zóny, a to vše proto, aby sis mohl všimnout svých automatických reakcí v těžkých chvílích
 • abychom zvýšili povědomí o tom, jak naše přítomnost ovlivňuje ostatní jedince a celé komunity
 • abychom identifikovali změny v chování, které byste chtěli udělat a uskutečnit je
 • abychom sdíleli nápady, nástroje a metody pro zvýšení sebeuvědomění a soucitu k ostatním
 • abychom se angažovali v blízkém okolí místa konání, aktivně vytvářeli atmosféru inkluze a přijetí
 • abychom uskutečnili vzdělávací navazující aktivitu v každé partnerské zemi s cílem podpořit porozumění a realizaci principů sociální inkluze v místních komunitách
 • abychom zvýšili dominový efekt projektu pečlivě zorganizovanou Mindfulness challenge (Výzvou ke všímavosti), která se uskuteční online a zapojí se stovky, když ne tisíce, lidí

Program Aware Wolves je postavený tak, že každý účastník:

 • Si vytvoří osobní vizi inkluzivní společnosti a jak může přispět ke jejímu vytvoření, ať je kdekoliv, a identifikuje svou vlastní destruktivní myšlenku a vzorec chování který – naopak – vytváří exkluzi (jak pro ně samotné, tak pro ostatní).
 • Prozkoumá a sdílí s ostatními rozdílné aktivity, metody a praktiky pro zlepšení všímavosti, sebeuvědomění, péče a soucítění.
 • Definuje své osobní praktiky všímavosti, které se zavazují provádět po celý měsíc po výměně mládeže.
 • Udělá smysluplné, navazující aktivity pod vedením vrstevníků s cílem podporovat všímavost a porozumění principům sociální inkluze ve svých místních komunitách

 

V důsledku Aware Wolves hodláme vytvořit 20denní Mindfulness Challenge (Výzvu ke všímavosti), která bude sdílená v našich komunitách, s cílovými skupinami partnerských zemí a kýmkoli, kdo bude mít zájem!

 

NAŠÍM CÍLEM JE HARMONIE

Žijeme ve světě duality. Existuje v něm světlo a stín, utrpení a radost, údolí a hory. Jsou tu pro všechny z nás, abychom zažili celé spektrum toho nádherného zážitku, kterým je život a bez jednoho by nemohlo existovat to druhé. Nemohli bychom ocenit jedno bez druhého.  Popravdě, tyto kontrasty existují proto, aby se navzájem povznesly a my tak mohli najít krásu v jednom a krásu v druhém.

 

Máme však přirozenou tendenci sáhnout po čemkoli, co nám přináší nejvíce radosti a potěšení. Ačkoliv je to rozumné a dokonce nezbytné, v tomto úsilí máme sklony kritizovat a odmítat části, které nás tolik nebaví. tím také máme tendenci zvětšovat problém prostřednictvím naší vlastní soustředěné pozornosti na něj. S Aware Wolves máme v úmyslu integrovat oba konce spektra, abychom mohli žít ve větší harmonii a rovnováze.

 

Věříme, že jakmile se smíříme se sebou jakožto celkem, získáme větší schopnost milovat a plně přijímat nás samé, a tedy milovat a přijímat ostatní.  Když jsem smířený sám se sebou, nemám už potřebu se s tebou přít. Můžu tu být se všemi částmi sebe sama a všemi částmi tebe a všemi částmi světa. V každém je krása a hodnota, nezáleží na tom, zda je vnímám teď nebo až časem. A z tohoto místa roste naše schopnost utvářet a udržovat komunity, které jsou skutečně inkluzivní, umožňují každému jedinci vyjádřit své nejniternější já a nebýt za nic souzený. Žádné odsuzování, jen uznání.  Děkuji za to, že jsi tady. Děkuji ti za tvé dary. Ať jsi kdekoliv, jsi hodnotný.

 

Když se vrátíme zpět, zpět, zpět k nejrannějším okamžikům, kdy se naše osobnosti začínaly formovat, tento postoj a přijetí je přístupem, který děti znají jako svoje přirozené právo, po kterém každé batole křičí, když se vzteká, které každý dospělý očekává, když se dostanou do nekonečné hádky se svým partnerem. Víme, že zasluhujeme bezpodmínečnou lásku! A když se pro ni nerozhodneme a nemůžeme ji najít v nás samých, vyžadujeme ji od ostatních. Ano, chováme se hrozně, ale děláme to proto, abychom tu lásku otestovali – je opravdu bezpodmínečná? Budu stále milován, pokud řeknu nebo udělám to či ono?

A my tuto bezpodmínečnou lásku požadujeme, protože víme, že bezpodmínečná láska je to, kým jsme. Kým jsme my všichni. A navzájem se testujeme, abychom v tom našli pro nás lásku, protože chceme žít v milujícím vesmíru na milující planetě. Ve své podstatě se skrze vzájemné testování snažíme jeden druhého povznést.

V bezchybném světě bychom neměli potřebu pro takové testování, protože by už vše byla bezpodmínečná láska. Ale ačkoliv to tak není – přijměme alchymistu uvnitř. Všichni jsme na cestě za lidským vývojem.

Možná se ti bude líbit